KHÓA ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT

Khóa đào tạo kế toán 3 luật thuế GTGT, TNDN, TNCN cuối năm 2017

Khóa đào tạo kế toán 3 luật thuế GTGT, TNDN, TNCN cuối năm 2017

Khóa đào tạo kế toán 3 luật thuế GTGT, TNDN, TNCN cuối năm 2017. Một trong các giải pháp đầu tiên mà Tổng cục Thuế đưa ra tại hầu hết các Hội nghị hiện nay về thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách là “đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra Thuế”, “rà soát Báo cáo Tài chính, Quyết toán thuế năm 2016 của các Doanh nghiệp, lựa chọn những Doanh nghiệp có rủi ro để triển khai thanh tra, điều chỉnh và bổ sung kế hoạch thanh tra đối với các Doanh nghiệp có rủi ro, ảnh hưởng đến số thu ngân sách Trung ương”. Giải pháp này vẫn sẽ được các CQ Thanh kiểm tra TW và địa phương đặt lên hàng đầu đối với các Báo cáo Tài chính, QT thuế của Doanh nghiệp năm 2017.

Khóa đào tạo kế toán quản lý chi phí được trừ & chi phí không được trừ năm 2017

Khóa đào tạo kế toán quản lý chi phí

Khóa đào tạo kế toán quản lý chi phí được trừ & chi phí không được trừ năm 2017 . Cách hoàn thiện các thủ tục chứng từ đạt yêu cầu công tác thanh kiểm tra tài chính – thuế. Hiện nay, trong công tác kiểm tra kế toán, thanh tra thuế tại các loại hình doanh nghiệp (TM, SX, XNK, XL, DV,…) nhìn dưới góc độ Luật quản lý thuế và các luật về thanh tra, kiểm toán nhà nước thì công tác Thanh kiểm tra chi phí SXKD là vất vả nhất, khó khăn và phức tạp nhất

Khóa đào tạo kế toán đặc biệt về Cảnh báo DN bị truy phạt hàng tỷ đồng do sai phạm về thuế nhà thầu tại các DNVN, DN FDI, BQL Dự án 2016 & 2017

Khóa đào tạo kế toán đặc biệt về Cảnh báo DN bị truy phạt hàng tỷ đồng do sai phạm về thuế nhà thầu tại các DNVN, DN FDI, BQL Dự án 2016 & 2017. Qua các kết luận thanh tra, kiểm tra tài chính, thuế năm 2016 và 6 tháng năm 2017 tại các Tập Đoàn, Tcty, các DN trong nước; các BQL Dự án của DN, của các Bộ ban ngành từ TW xuống địa phương và đặc biệt là các DN có vốn đầu tư nước ngoài (DN FDI), DN qui mô vừa tư nhân về công tác tài chính, công tác kê khai và quyết toán thuế đã có rất nhiều sai phạm đã, đang bị các CQ Thanh kiểm tra các cấp truy thu và xử phạt rất nhiều do có các sai phạm lớn về thuế nhà thầu nước ngoài.

KHÓA ĐÀO TẠO KẾ TOÁN QUẢN LÝ SỰ KHÁC BIỆT GIỮA CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN, CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VÀ VẬN DỤNG CHÍNH XÁC PHÁP LUẬT THUẾ

KHÓA ĐÀO TẠO KẾ TOÁN QUẢN LÝ SỰ KHÁC BIỆT GIỮA CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN, CHUẨN MỰC KẾ TOÁN

KHÓA ĐÀO TẠO KẾ TOÁN QUẢN LÝ SỰ KHÁC BIỆT GIỮA CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN, CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VÀ VẬN DỤNG CHÍNH XÁC PHÁP LUẬT THUẾ . Có rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong các cuộc hội thảo, diễn đàn về kế toán và thuế đến từ cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước đang hoạt động tại Việt Nam, đó cũng là những câu hỏi của những nhà quản lý các cấp, những người đang làm công tác quản lý Tài chính – Kế Toán – Thuế tại các doanh nghiệp trên toàn quốc đã gửi đến CENSTAF trong Quí I năm 2017 vừa qua như

 

KHÓA ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ KHO HIỆU QUẢ

KHÓA ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ KHO HIỆU QUẢ

KHÓA ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ KHO HIỆU QUẢ: Kho là nơi cất giữ, bảo quản hàng hóa, vật tư, nguyên liệu, linh kiện, dụng cụ, v.v…. của DN nhằm phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tổng tài sản trong kho có giá trị từ vài chục triệu đến hàng ngìn tỷ đồng. Tuy nhiên, trên thực tế công tác quản lý kho lại chưa được nhiều DN quan tâm đúng mức dẫn đến:

Khóa đào tạo đặc biệt: Thanh kiểm tra, điều tra về tính hợp lệ, hợp pháp và hợp lý trong Quản lý hóa đơn tài chính năm 2016

Khóa đào tạo đặc biệt: Thanh kiểm tra, điều tra về tính hợp lệ, hợp pháp và hợp lý trong Quản lý hóa đơn tài chính năm 2016

Khóa đào tạo ĐẶC BIỆT TRONG THÁNG 9/2016: Thanh kiểm tra, điều tra về tính hợp lệ, hợp pháp và hợp lý trong Quản lý hóa đơn tài chính năm 2016  tại các Doanh nghiệp. Trong thanh kiểm tra tài chính và quyết toán thuế hiện nay, công tác thanh kiểm tra Báo cáo Tài chính, sổ sách kế toán và hóa đơn tài chính được đặt lên hàng đầu, trọng tâm của Thanh kiểm tra tài chính và Quyết toán thuế không phải ở BCTC, sổ sách kế toán mà chính là hóa đơn tài chính (hóa đơn đầu vào và hóa đơn đầu ra) của Doanh nghiệp và các nhà cung cấp trong một hay nhiều năm tài chính mà Doanh nghiệp chưa bị thanh kiểm tra

Chuẩn hóa thủ tục chứng từ trong quản lý chi tiêu tại DN trước khi quyết toán thuế

Khóa học Chuẩn hóa các thủ tục chứng từ trong quản lý chi tiêu (chi phí) tại DN và Thanh Quyết toán với các cơ quan thanh tra các cấp hiệu quả
Qua thực tế công tác Thanh – kiểm tra tài chính và Quyết toán thuế tại các DN hiện nay cho thấy một thực tế mà các Giám đốc và kế toán rất đáng phải xem xét một cách “thấu đáo” đó là Hệ thống quản lý tài chính của các DN thông qua các mạch máu tài chính là các thủ tục chứng từ rất sơ sài, không chặt chẽ...

Đào tạo thuế: Thanh – kiểm tra các sai phạm về hóa đơn, chứng từ kế toán

Đào tạo Thuế - Thanh kiểm tra các sai phạm về hóa đơn, chứng từ kế toán năm 2016
Trong thanh kiểm tra tài chính và quyết toán thuế hiện nay thì công tác thanh kiểm tra Báo cáo Tài chính, sổ sách kế toán và hóa đơn tài chính được đặt lên hàng đầu mà trọng tâm của Thanh kiểm tra tài chính và Quyết toán thuế không phải ở BCTC, sổ sách kế toán mà chính là hóa đơn tài chính (hóa đơn đầu vào + hóa đơn đầu ra) của Doanh Nghiệp.