Thuế GTGT


Thông tư 06/2012/TT-BTC hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng, Nghị định 123/2008/NĐ-CP và 121/2011/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 06/2012/TT-BTC hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng, Nghị định 123/2008/NĐ-CP và 121/2011/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

Vui lòng download tại đây:
tai lieu tham khao khoa hoc ke toan
 

                                Học kế toán - Đào tạo kế toán - Thực hành kế toán

Bài viết liên quan