Đào tạo kế toán thực hành


Đào tạo kế toán: "Các sai phạm về quản lý hóa đơn, chứng từ và chi phí được trừ 2016".


Đào tạo kế toán: Đào tạo kế toán trưởng, đào tạo kế toán thuế chuyên sâu:


"CÁC SAI PHẠM VỀ QUẢN LÝ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ VÀ CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ TRONG THANH TRA QUYẾT TOÁN THUẾ GTGT VÀ THUẾ TNDN NĂM 2015 2016. NGHỆ THUẬT XỬ LÝ ĐÚNG VÀ HIỆU QUẢ CHO CÁC DN?"

 

1) Đối tượng tham dự khoá đào tạo kế toán trưởng, đào tạo kế toán tổng hợp, đào tạo kế toán thuế thực tiễn chuyên sâu về quyết toán thuế:

 

           Đối tượng tham dự các khóa đào tạo năng lực kế toán trưởng, kế toán tổng hợp, kế toán thuế thực tiễn chuyên sâu đó là: Các thành viên Ban TGĐ, Phòng TC-KT (Kế toán trưởng, kế toán tổng hợp, kế toán thuế, kế toán viên khác), Phòng kiểm toán nội bộ, Ban Giám sát và những người có liên quan đến công tác hóa đơn, chứng từ.

 

2) Thời gian tổ chức khoá đào tạo kế toán trưởng, đào tạo kế toántổng hợp, đào tạo kế toán thuế thực tiễn chuyên sâu:

 

          Khóa đào tạo kế toán trưởng, đào tạo kế toán tổng hợp, đào tạo kế toán thuế chuyên sâu với chuyên đề: "Các sai phạm về quản lý hóa đơn, chứng từ và chi phí được trừ trong thanh tra quyết toán thuế GTGT và Thuế TNDN năm 2015 - 2016" được tổ chức một ngày, khóa học khai giảng hàng tháng tại 63 tỉnh thành toàn quốc.

 

3) Giảng viên khoá đào tạo kế toán trưởng, đào tạo kế toán tổng hợp,đào tạo kế toán thuế:

   

         Giảng viên của khóa đào tạo kế toán: Tiến sỹ Trần Huy Hoàng - TGĐ CENSTAF GROUP (Thành viên Hội Tư vấn Thuế Việt Nam - chuyên gia cao cấp về đào tạo thực tế, nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo; tư vấn thuế, kiểm toán, thanh-kiểm tra quyết toán thuế của CENSTAF GROUP).

4) Phương pháp giảng dạy của khóa đào tạo kế toán trưởng, đào tạo kế toán tổng hợp, đào tạo kế toán thuế thực tiễn chuyên sâu:

         Học theo phương pháp tư duy năng động, hiểu kỹ để quản lý tốt và hiệu quả nhất. Được truyền đạt kinh nghiệm trực tiếp qua các cuộc thanh tra - kiểm tra Kế toán – Kiểm toán -  Thuế  và đối thoại trực tiếp để cùng giải đáp hiệu quả các thắc mắc của Doanh nghiệp và học viên về các sai phạm trong công tác quản lý hóa đơn, chứng từ và chi phí được trừ mà các DN đã, đang và sẽ mắc phải trong quyết toán thuế năm 2015 - 2016.

5) Kinh phí dự khoá đào tạo kế toán thực tiễn chuyên sâu:


           Học phí của khoá đào tạo kế toán thực tiễn chuyên sâu hóa đơn, chứng từ và chi phí này là 1.000.000đ/1 học viên (gồm tiền tài liệu học tập, tea break, ăn trưa). Đặc biệt CENSTAF sẽ hỗ trợ tư vấn miễn phí về quản lý kế toán & thuế sau khoá học, giảm 10% học phí cho các DN  đăng ký từ  05 học viên trở lên trước 03 ngày KG .
         

 KHOÁ ĐÀO TẠO KẾ TOÁN:
ĐÀO TẠO KẾ TOÁN TRƯỞNG - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THUẾ CHUYÊN SÂU:

 
"CÁC SAI PHẠM VỀ QUẢN LÝ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ VÀ CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ TRONG THANH TRA QUYẾT TOÁN THUẾ GTGT VÀ THUẾ TNDN NĂM 2015 - 2016. NGHỆ THUẬT XỬ LÝ ĐÚNG VÀ HIỆU QUẢ CHO CÁC DN?"

         Trong lộ trình hội nhập quốc tế của Việt Nam theo các chiến lược mà Chính phủ đề ra thì công tác hoàn thiện các chính sách pháp luật về quản lý kinh tế đặc biệt được Nhà nước quan tâm hàng đầu.

         Thời gian vừa qua Quốc Hội đã liên tục sửa đổi các luật thuế mới, luật thanh tra mới, luật kiểm toán mới và Bộ luật hình sự mới nhằm để tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, kiểm toán và điều tra chặt chẽ các hoạt động quản lý kinh tế sai tại các thành phần kinh tế trong cả nước.

          Những năm gần đây các kết quả thanh tra, kiểm toán thuế tại các DN trên toàn quốc (cả khối công ty nhà nước và DN ngoài quốc doanh) cho thấy xuất hiện 1 hiện tượng “đáng báo động đỏ” về việc “thanh quyết toán hóa đơn, chứng từ sai qui định của Nhà nước” một cách “nghiêm trọng” và đặc biệt hơn nữa là việc các DN (cả DN lớn và DN nhỏ) lại bị “xuất toán và xử phạt nặng” thậm chí có những DN cả Giám đốc và kế toán đều bị truy cứu TNHS khi DN có những sai phạm về quản lý hóa đơn, chứng từ và cách quản lý chi tiêu (chi phí) sai rất nhiều trong DN mình dẫn đến họ (Giám đốc và kế toán) thường tự hỏi:

-  Tại sao DN có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và đã quyết toán cẩn thận (được kiểm toán độc lập thừa nhận) mà qua thanh tra, kiểm tra thuế vẫn bị xuất toán và bị truy thu, xử phạt nặng đã làm các Giám đốc và kế toán nhiều khi cảm thấy “rất đau đầu” và “mệt mỏi” trong công tác quản lý hóa đơn, chứng từ?

- Vậy những sai phạm này nguyên nhân do đâu: từ bên trong DN sai (do không biết cách quản lý hoặc quản lý không tốt do lỗi chuyên môn gây ra) hay do bên ngoài (cố tình hoặc vô ý sai) dẫn đến cả bên bán và bên mua đều bị xử phạt? Nguyên nhân nào chỉ bị xử phạt hành chính và mức độ nào thì bị truy cứu hình sự theo qui định của BLHS mới sửa đổi năm 2015 - 2016?

- Chi phí tính thuế là như thế nào mà khi Quyết toán lại “phức tạp và khó hiểu” đối với các Doanh nghiệp đến như vậy? Việc quản lý chi phí NVL, hàng hóa; chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí tiền lương, thưởng; chi phí lãi vay, chênh lệch tỷ giá,... giữa chính sách thuế cũ 2015 và chính sách thuế mới năm 2016 như thế nào và có sự thay đổi ra sao?

- DN quản lý CPSXKD năm 2015 như thế nào để không bị các Đoàn Thanh-kiểm tra thuế hay kiểm toán nhà nước xuất toán?... và rất nhiều câu hỏi thắc mắc của hàng ngàn DN ở ba miền Bắc, Trung, Nam gửi đến cho CENSTAF GROUP trong suốt thời gian qua.

         Từ thực tế về những “bức xúc trong quản lý hóa đơn và các khoản chi phí được trừ trong hoạt động sản xuất kinh doanh ” ở trên của các DN trên toàn quốc và để giúp các nhà Quản trị DN (BGĐ), các cán bộ kế toán có kiến thức chuyên sâu trong quản lý và quyết toán hóa đơn, chứng từ và chi phí SXKD năm 2015 tại DN mình được “đúng và hiệu quả nhất” theo các chính sách mới của Nhà nước năm 2016, Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo Cán bộ và Tư vấn Tài chính - Kế toán - Thuế (CENSTAF) thuộc CENSTAF GROUP - Thành viên Hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VCTA), tổ chức có uy tín hàng đầu ở Thủ đô Hà Nội và cả nước về đào tạo thực tế chuyên sâu về luật, kế toán, kiểm toán, thanh tra tài chính, quyết toán thuế,.. sẽ giúp các Doanh nghiệp “giải quyết và ứng dụng hiệu quả ” bài toán quản lý này thông qua khóa đào tạo ngắn hạn đặc biệt chuyên sâu được đông đảo cộng đồng những người làm Giám đốc và kế toán trong cả nước quan tâm học tập:

        

Nội dung khoá đào tạo kế toán trưởng, đào tạo kế toán tổng hợp, đào tạo kế toán thuế thực tiễn chuyên sâu về các sai phạm hóa đơn, chứng từ và chi phí được trừ:

 

Phần I
CÁC SAI PHẠM VỀ QUẢN LÝ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ DẪN ĐẾN THIỆT HẠI LỚN VỀ KINH TẾ VÀ HÌNH SỰ TRONG THANH TRA QUYẾT TOÁN THUẾ GTGT VÀ THUẾ TNDN NĂM 2015 - 2016?

 

1. Các sai phạm thường gặp khi quản lý và sử dụng hoá đơn sai theo các chính sách mới năm 2016. Những lỗi vi phạm thường xảy ra trong hoat động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp dẫn đến bị cơ quan chức năng xử phạt khi quyết toán thuế GTGT và thuế TNDN năm 2016? (Các bài tập tình huống trao đổi để quản lý hiệu quả trong DN).

2. Các sai phạm thường gặp khi sử dụng hoá đơn đối với trường hợp: khuyến mại, cho, biếu, tặng, tiêu dùng nội bộ, giảm giá hàng bán, trả lương cho CBCNV trong doanh nghiệp…? (Các bài tập tình huống trao đổi - ứng dụng trong quản lý DN)

3. Những lỗi sai nghiêm trọng về kinh tế và hình sự khi DN nhận hoá đơn về để thanh quyết toán sai nhưng DN không biết. Nguyên nhân bị xử phạt thuế và bị truy cứu TNHS trong hoạt động sản xuất kinh doanh của DN? (Các bài tập tình huống trao đổi – chia sẻ nhằm tránh những tổn thất về kinh tế và con người trong quản lý tại DN).

Phần II
CÁC SAI PHẠM VỀ QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ DẪN ĐẾN TỔN THẤT LỚN VỀ KINH TẾ TRONG QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN NĂM 2015 - 2016. SO SÁNH SỰ KHÁC BIỆT GIỮA NĂM 2015 VÀ NĂM 2016

1. Các sai phạm về quản lý chi phí nguyên vật liệu, hàng hoá sử dụng vào sản xuất kinh doanh bị xuất toán trong QT thuế TNDN năm 2016? (Các bài tập ứng dụng xác định chi phí NVL, hàng hóa như thế nào để được chấp nhận là chi phí được trừ và những trường hợp như thế nào được coi là chi phí không được trừ bị xử phạt trong QT thuế TNDN 2016)?

2. Các sai phạm về quản lý chi phí khấu hao tài sản cố định bị xuất toán trong QT thuế TNDN năm 2016? (Các bài tập tình huống về cách xác định chi phí khấu hao như thế nào để được chấp nhận là chi phí được trừ và những trường hợp khấu hao TSCĐ như thế nào được coi là chi phí không được trừ bị xử phạt trong QT thuế TNDN 2016)?

3. Các sai phạm dẫn đến thiệt hại lớn về quản lý chi phí tiền lương, tiền công, tiền thưởng bị xuất toán trong QT thuế TNDN năm 2015 - 2016? (Cách xác định chi phí lương được chấp nhận trong QT thuế TNDN năm 2015 – 2016. Các bài tập trao đổi, chia sẻ và ứng dụng hiệu quả trong DN)?

4. Các sai phạm về quản lý chi phí ăn ca, khoán tiền xăng xe, điện thoại, phụ cấp tàu xe, chi bảo hộ lao động, chi công tác phí trong nước và nước ngoài dẫn đến thiệt hại về kinh tế trong QT thuế TNDN năm 2012 (Các bài tập trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm quản lý DN)?

5. Các sai phạm về quản lý chi phí lãi vay, chênh lệch tỷ giá hối đoái dẫn đến bị xuất toán và xử phạt nặng trong QT thuế TNDN năm 2015 - 2016 (Các bài tập ứng dụng hiệu quả trong quản lý thuế tại DN)?

6. Các sai phạm về quản lý chi phí quảng cáo, tiếp thị, khánh tiết, khuyến mại, tiếp khách,… (Các bài tập trao đổi, chia sẻ và ứng dụng kinh nghiệm quản lý DN)?

7. Giải đáp rất nhiều tình huống quản lý chuyên sâu (dưới góc độ Tài chính, kế toán, thanh tra thuế, các đạo luật liên quan đến các khoản chi phí trong DN), đặc biệt là các sai sót và vi phạm pháp luật của các DN (học theo các tình huống) mà DN bị xuất toán và xử phạt vì có các sai phạm về hóa đơn, chứng từ và quản lý chi phí trong các cuộc thanh- kiểm tra chi phí SXKD ở các loại hình Doanh nghiệp hay mắc phải và hướng dẫn cách hoàn thiện các thủ tục hiệu quả cao cho các Doanh nghiệp trong QT thuế TNDN năm 2015 - 2016.


Kính chúc Ban lãnh đạo Quý Công ty nhiều sức khoẻ, đạt được nhiều thành công lớn trong công tác quản lý và điều hành Doanh nghiệp!   

Chi tiết về khóa học xin vui lòng liên hệ với bộ phận tư vấn tuyển sinh!


TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, ĐÀO TẠO CÁN BỘ VÀ TƯ VẤN

TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN - THUẾ


( CENSTAF )


Tầng 3, Số 6, Phố Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa , Hà Nội.

Tel: 0904 698 489  / 0977 099 088

 

CENSTAF – NƠI BẠN GỬI CHỌN NIỀM TIN!


Bài viết liên quan


Đăng ký học lớp này (Registration class)

* Your name :

 

* Email :

* Telephone :

 

Address :

* Job :

 

* Content :