Khóa học kế toán

Khóa học kế toán thuế ở tại Hà Nội dành cho người đã có kiến thức căn bản

Khóa học kế toán thuế ở tại Hà Nội, Khoa hoc ke toan thue tai Ha Noi
Một thực tế đang xảy ra hiện nay là có rất nhiều bạn sinh viên sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán của các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học với nền tảng kiến thức về lý thuyết Hạch toán – Kế toán khá tốt nhưng vẫn chưa bắt tay vào làm việc ngay được. Tại sao lại như vậy?

Chi tiết >>

Học kế toán: "Các sai phạm và tổn thất kinh tế trong thanh - kiểm tra quyết toán thuế GTGT, TNDN và TNCN năm 2014".

Học kế toán thực tế ở đâu? Thanh kiểm tra quyết toán thuế TNCN 2011
Khóa học kế toán thuế: Nhằm nâng cao trình độ cán bộ quản lý, cán bộ làm công tác Tài chính - Kế toán - Thuế và giúp Doanh nghiệp tránh những sai phạm về chính sách, chế độ của Nhà nước có liên quan đến các hoạt động của DN. CENSTAF tổ chức khóa tập huấn "Các sai phạm và tổn thất kinh tế trong thanh - kiểm tra quyết toán thuế GTGT, TNDN và TNCN năm 2014".

Chi tiết >>

Học kế toán: Phân tích báo cáo tài chính Doanh nghiệp

Học kế toán phân tích báo cáo tài chính Doanh nghiệp
Khóa học "Phân tích báo cáo tài chính Doanh nghiệp" là khóa học kế toán dành cho các nhà quản lý doanh nghiệp. Từ các báo cáo mà bộ máy kế toán gửi lên cho nhà quản lý (Giám đốc), nhà lý sẽ đọc, phân tích để đưa ra hàng loạt các quyết định: Vay ngân hàng hay không? vay ngắn hạn hay dài hạn? quyết định đầu tư hay không đầu tư ... 

Chi tiết >>

Học kế toán thuế: Các rủi ro và sai phạm về hoá đơn GTGT trong quyết toán thuế

Khoa hoc ke toan thue "Các sai phạm về hoá đơn GTGT trong quyết toán thuế 2012"
Khoá học thuế: "Các rủi ro và sai phạm về hoá đơn trong quyết toán thuế GTGT và Thuế TNDN 2014" đã đưa ra được các giải pháp giúp DN giảm thiểu các chi phí và rủi ro trong công tác quản lý thuế.

Chi tiết >>