Bất động sản


Công văn số 6261/BTC-TCT ngày 16 tháng 5 năm 2011 V/v Cấp MST cho cá nhân có hoạt động chuyển nhượng bất động sản


TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU - ĐÀO TẠO CÁN BỘ VÀ TƯ VẤN

                                 
                                TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN - THUẾ

 

                                    Dao tao ke toan - Hoc ke toan - Thuc hanh ke toanKính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương


          Thời gian qua, Bộ Tài chính nhận được ý kiến của nhiều Cục Thuế phản ánh vướng mắc trong quá trình quản lý thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với cá nhân có hoạt động chuyển nhượng bất động sản (BĐS) nhưng chưa có mã số thuế (MST). Để tạo điều kiện cho cá nhân được cấp mã số thuế khi kê khai hồ sơ chuyển nhượng bất động sản cùng với kê khai nộp thuế TNCN, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý thuế; Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể như sau:


1. Đối tượng thuộc diện được cấp MST: là những cá nhân có hoạt động chuyển nhượng BĐS (cụ thể gồm: cá nhân bán BĐS, cá nhân nhận thừa kế, nhận quà tặng là BĐS) chưa có MST kê khai làm thủ tục chuyển nhượng BĐS.


Cơ quan thuế căn cứ vào các thông tin của cá nhân được kê khai trong hồ sơ chuyển nhượng BĐS (họ tên, ngày sinh, giới tính, số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, địa chỉ đăng ký hộ khẩu, địa chỉ cư trú...) để tiến hành tạo MST cho cá nhân.


2. Cơ quan thuế các cấp chủ động phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ về thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách nhà nước của người sử dụng đất (theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 của liên Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên môi trường) và các cơ quan truyền thông trên địa bàn tiến hành tuyên truyền, phổ biến chủ trương cấp MST (nêu trên), hướng dẫn cụ thể cách thức tra cứu thông tin MST của cá nhân được cấp trên các Trang thông tin điện tử của Ngành thuế đến tất cả các cá nhân có hoạt động chuyển nhượng BĐS.


Bộ Tài chính thông báo để Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết và thực hiện.

                                                                                                   Bộ Tài chính

                                                                                                   Đỗ Hoàng Anh Tuấn


Các khóa đào tạo kế toán thuế:


-Đào tạo kế toán trưởng: "Cảnh báo những sai phạm luật chuyên ngành"

-Đào tạo kế toán trưởng:”Hợp nhất báo cáo tài chính - Các sai phạm DN thường gặp khi lập báo cáo tài chính"

-Đào tạo kế toán: Đọc, kiểm tra và phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp năm 2011

-Đào tạo kế toán thuế: Các sai phạm luật chuyên nghành trong Thanh - Kiểm tra - Quyết toán thuế năm 2012

-Báo cáo tài chính - Các sai phạm thường gặp khi lập BCTC năm 2011 & 2012


-Đào tạo kế toán thuế: "Các sai phạm thường gặp trong doanh nghiệp Xây Lắp khi quyết toán thuế TNDN năm 2012"


-Đào tạo kế toán thuế: "Các rủi ro và sai phạm về hoá đơn GTGT trong quyết toán thuế GTGT và Thuế TNDN năm 2012"


-Đào tạo kế toán thuế: Các sai phạm về quản lý hóa đơn, chứng từ và chi phí được trừ trong thanh tra quyết toán thuế GTGT và Thuế TNDN năm 2012

-Đào tạo kế toán thuế: "Chi phí hợp lý - Chi phí bất hợp lý: Nghệ thuật xử lý trong quyết toán thuế"


-Đào tạo kế toán thuế: "Phòng tránh và phát hiện những sai sót trước khi nộp BCCTC và Quyết toán thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN"


-Đào tạo kế toán thuế : Những sai phạm và tổn thất kinh tế trong thanh - kiểm tra quyết toán thuế GTGT, TNDN và TNCN năm 2012

Bài viết liên quan

Design Web GGO