Hóa đơn chứng từ

Công văn Công văn 3718/TCT-CS về việc sử dụng hóa đơn mẫu

Công văn 3718/TCT-CS về việc sử dụng hóa đơn mẫu, Su dung hoa don mau
Công văn 3718/TCT-CS về việc sử dụng hóa đơn mẫu. Trả lời công văn 3720/NHPT-TCKT ngày 15/9/2011 của Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc sử dụng hóa đơn mẫu.

Công văn số 3719/TCT-CS v/v vướng mắc về thuế, hoá đơn

Công văn số 3719/TCT-CS v/v vướng mắc về thuế, hoá đơn
Trả lời công văn số 2874/CT-KTr ngày 26/07/2011 của Cục Thuế tỉnh Kon Tum về việc vướng mắc về quản lý thuế, hóa đơn, Tổng cục Thuế có ý kiến trả lời như sau:

Thông tư số 129/2011/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản

Thông tư số 129/2011/TT-BTC về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản

Thông tư số 129/2011/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản. Căn cứ Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12; Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10; Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 sửa đổi.

Thông tư 127/2011/TT-BTC về việc quy định mức thu phí thăm quan di tích lịch sử văn hóa, lịch sử, bảo tàng, danh lam thắng cảnh đối với người cao tuổi

Thông tư 127/2011/TT-BTC về việc quy định mức thu phí thăm quan di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh đối với người cao tuổi

Thông tư 127/2011/TT-BTC về việc quy định mức thu phí thăm quan di tích lịch sử văn hóa, lịch sử, bảo tàng, danh lam thắng cảnh đối với người cao tuổi. Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 sửa đổi

Thông tư 124/2011/TT-BTC về việc hướng dẫn về lệ phí trước bạ

Thông tư 124/2011/TT-BTC về việc hướng dẫn về lệ phí trước bạ

Thông tư 124/2011/TT-BTC về việc hướng dẫn về lệ phí trước bạ. Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí; Căn cứ Luật Đất đai 2003 và các Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết Luật Đất đai năm 2003;Căn cứ Luật Quản lý thuế và các Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý thuế;

Hướng dẫn chế độ hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá nhập khẩu lưu thông trên thị truờng

Hướng dẫn chế độ hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá nhập khẩu lưu thông trên thị truờng
Căn cứ Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Luật Hải quan năm 2001, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan năm 2005, Luật Thương mại năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;


Công văn số 1959/TCT-KK ngày 09/06/2011 v/v kê khai điều chỉnh thuế GTGT

Công văn số 1959/TCT-KK ngày 09/06/2011 v/v kê khai điều chỉnh thuế GTGT
Trả lời công văn số 1002/CT-KTT ngày 13/04/2011 của Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang và công văn số 02GDT/VPMO.2011 ngày 9/5/201 l của Văn phòng Điều hành công trình tại tỉnh Tuyên Quang- Công ty Hansol EME Co., Ltd hỏi về việc kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT của Công ty Hansol EME Co.; Ltd (Việt Nam),

Tổ chức điểm tiếp nhận hồ sơ khai thuế, bảng kê tồn hóa đơn

Tổ chức điểm tiếp nhận hồ sơ khai thuế | To chuc diem tiep nhan ho so khai thue

Trong những ngày qua các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh tình trạng một số lượng lớn các doanh nghiệp tập trung đến cơ quan thuế để nộp Tờ khai thuế giá trị gia tăng và Bảng kê tồn hóa đơn.....

Xuất hoá đơn chuyển nhượng đất

Xuất hoá đơn chuyển nhượng đất | Xuat hoa don chuyen nhuong dat BĐS

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 5503/CT-TTHT ngày 26/8/2010 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về lập hoá đơn chuyển nhượng sử dụng đất của Công ty CP đầu tư và công nghiệp Tân Tạo và công văn.....

Ngôn ngữ sử dụng trên hoá đơn

Ngôn ngữ sử dụng trên hoá đơn, Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 7568/CT-TTHT 07/12/2010 của Cục Thuế tỉnh Khánh Hoà về ngôn ngữ sử dụng trên hoá đơn. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Tại tiết k, khoản 1, Điều 4 Thông tư số 153/2010/TT-BTC