Hóa đơn chứng từ

In sẵn mẫu dấu trên hoá đơn

In sẵn mẫu dấu trên hoá đơn | In san mau dau tren hoa don

Trả lời công văn số 1312/2010/KT-TGDĐ ngày 02/12/2010 của Công ty TNHH Thế giới di động về việc in sẵn mẫu dấu trên hoá đơn đặt in (liên 2), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:....

Vướng mắc về hoá đơn

Vướng mắc về hoá đơn | Vuong mac ve hoa don

Trả lời câu hỏi của độc giả Trần Hoài Đức-126 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM theo Phiếu chuyển số 78/TTĐT-BĐ ngày 21/02/2011 của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ về vướng mắc về hoá đơn....

Mã số thuế trên hoá đơn

Mã số thuế trên hóa đơn, công văn số 01/TT-Cty 18/02/2011 CV 02/TT-Cty 24/02/2011

Trả lời công văn số 01/TT-Cty ngày 18/02/2011 và công văn số 02/TT-Cty ngày 24/02/2011 của Công ty CP Xây dựng giao thông Hoàng Gia về tiêu thức mã số thuế trên hoá đơn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:....

Tên công ty trên hoá đơn

Tên công ty trên hoá đơn công văn số 40/2011/MTCV ngày 16/02/2011

Trả lời công văn số 40/2011/MTCV ngày 16/02/2011 của Công ty CP Cà phê Mê Trang về vướng mắc về tiêu thức trên hoá đơn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:Trường hợp Công ty CP Cà phê Mê Trang đặt in hoá đơn....

Phát hành hoá đơn GTGT

Phát hành hoá đơn GTGT đã in nhưng sai sót về ký hiệu, Phat hanh hoa don GTGT

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 01.1/2011.ĐH của Công ty TNHH Đức Hoà, công văn số 01.1/2011.ĐL của Công ty TNHH Đức Lợi, công văn số 01.1/2011.XNĐL của Xí nghiệp nước đá Đức Lợi đề nghị cho phép phát hành hoá đơn đã in nhưng có sai sót về ký hiệu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

 

công văn số 131/2011/CV-ABIC-KTTC ngày 19/01/2011 v/v Trích chuyển hoá đơn

Công văn số 131/2011/CV-ABIC-KTTC ngày 19/01/2011 của Công ty CP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp về việc trích chuyển hoá đơn

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 131/2011/CV-ABIC-KTTC ngày 19/01/2011 của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp về việc trích chuyển hoá đơn. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:....

Bán hóa đơn cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Bán hóa đơn cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, công văn số 101/CT-HCQTTVAC ngày 13/01/2011

Trả lời công văn số 101/CT-HCQTTVAC ngày 13/01/2011 của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng về việc bán hóa đơn cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:....

Mẫu hóa đơn GTGT

Mẫu hóa đơn GTGT | Công văn số 08/2011/FPD ngày 27/01/2011

Trả lời công văn số 08/2011/FPD ngày 27/01/2011 của Công ty TNHH bảo hiểm Phi Nhân Thọ MSIG Việt Nam về mẫu hóa đơn GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Ngày 20/12/2010 Tổng cục Thuế đã có....

Vướng mắc khi triển khai thực hiện Thông tư 152

Vướng mắc khi triển khai thực hiện Thông tư 152/2010/TT-BTC

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 37/2011/CV-PKT ngày 17/01/2011 của Công ty TNHH Metro Cash & Carry Việt Nam và công văn số 101230/CV-IP ngày 30/12/2010 của Văn phòng điều hành tại thành phố Hồ Chí Minh của Công ty International Paint Singapore Pte, Ltd về vướng mắc khi triển khai thực hiện Thông tư số 152/2010/TT-BTC.

Vướng mắc khi triển khai thực hiện Thông tư 153

Vướng mắc khi triển khai thực hiện Thông tư 153

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 673/CT-QLAC ngày 14/1/2011 của Cục Thuế Hà Nội về vướng mắc khi triển khai thực hiện Thông tư số 153/2010/TT-BTC. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau....

Page 5/6Prev23456Next