Hóa đơn chứng từ

Lập hóa đơn trả lại tài sản và hoàn trả lệ phí trước bạ

Lập hóa đơn trả lại tài sản và hoàn trả lệ phí trước bạ

Trả lời công văn số 6242/CT-TTHT ngày 29/9/2010 của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh về lập hóa đơn trả lại tài sản và hoàn trả lệ phí trước bạ đã nộp.Tại khoản 5 Điều 57 Luật quản lý thuế quy định....

Thực hiện Thông tư 153/2010/TT-BTC.

Thực hiện Thông tư 153/2010/TT-BTC

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4587/VTQĐ-TCKT ngày 17/12/2010 của Tập đoàn Viễn thông quân đội về vướng mắc khi thực hiện Thông tư số 153/2010/TT-BTC. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:....

Vướng mắc khi thực hiện Thông tư 153/2010/TT-BTC

Vướng mắc khi thực hiện Thông tư 153/2010/TT-BTC

Trả lời công văn số 346/2010/VIS10-KT ngày 21/12/2010 của Công ty cổ phần Chứng khoán quốc tế Việt Nam về vướng mắc khi thực hiện Thông tư số 153/2010/TT-BTC, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:....

Đặt in hóa đơn cho các đơn vị trực thuộc

Đặt in hóa đơn cho các đơn vị trực thuộc

Trả lời công văn số 4354/CT-TTHT ngày 01/12/2010 của Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc và công văn số 515/2010/CV-PG ngày 24/11/2010 của Công ty cổ phần Prime group về việc đặt in hóa đơn cho các đơn vị trực thuộc....

Page 6/6Prev3456