Kế toán

Học kế toán tổng hợp thực hành thực tế cấp tốc tại Hà Nội

Học kế toán tổng hợp thực hành thực tế cấp tốc ở tại Hà Nội

Học kế toán tổng hợp thưc hành thực tế: Với mục tiêu giúp cho học viên vững chắc về mặt lý luận, giỏi về kỹ năng và giàu kinh nghiệm thực tế. Trung tâm đào tạo Kế toán - Thuế CENSTAF cam kết mang đến cho các bạn một phương pháp đào tạo hoàn toàn mới, hết sức hiệu quả, giúp các bạn sau khóa học trở thành những kế toán tổng hợp, kế toán thuế chuyên nghiệp.

Học kế toán thuế: Rà soát nhằm phát hiện và khắc phục hàng loạt các sai phạm về thuế GTGT, TNDN, TNCN khi thực hiện chính sách thuế mới 2016.

Học kế toán thuế: Rà soát nhằm phát hiện và khắc phục hàng loạt các sai phạm về thuế GTGT, TNDN, TNCN khi thực hiện chính sách thuế mới năm 2013 trước khi lập BCTC và QT thuế năm 2013

Chính phủ và Bộ Tài chính đã ban hành rất nhiều chính sách thuế mới để siết chặt công tác quản lý thuế ở các loại hình DN đồng thời đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra các sắc thuế rất quyết liệt trong đó nổi bật nhất là 3 sắc thuế lớn như: Thuế GTGT, thuế TNDN và thuế TNCN cần tập trung kiểm tra nhiều nhất

Tài liệu lớp "Chuẩn hóa các thủ tục chứng từ trong quản lý chi phí trước khi lập BCTC và QT thuế 2012"

Tài liệu lớp "Chuẩn hóa các thủ tục chứng từ trong quản lý chi phí trước khi lập BCTC và QT thuế 2012"
Tài liệu lớp "Chuẩn hóa các thủ tục chứng từ trong quản lý chi phí trước khi lập BCTC và QT thuế 2012"

Khóa đào tạo đặc biệt về QT thuế sai do vi phạm chuẩn mực kế toán và chính sách thuế TNDN 2016

Khóa đào tạo đặc biệt về QT thuế sai do vi phạm chuẩn mực kế toán và chính sách thuế TNDN 2016
Tại sao quyết toán thuế tại VN lại là công việc rất khó và phức tạp? Những kiến thức và kinh nghiệm gì có thể đáp ứng được yêu cầu của công việc quyết toán thuế thành công? Làm thế nào để DN tránh bị vi phạm pháp luật thuế mặc dù DN thực hiện rất đúng với pháp luật kế toán?,…

Tài liệu lớp "Cảnh báo gây tổn thất tiền tỷ phạt thuế do vi phạm Luật chuyên ngành" 2012

Tài liệu lớp "Cảnh báo gây tổn thất tiền tỷ phạt thuế do vi phạm Luật chuyên ngành" 2012
Tài liệu lớp "Cảnh báo gây tổn thất tiền tỷ phạt thuế do vi phạm Luật chuyên ngành" 2012
Page 2/7Prev12345Next

Design Web GGO