KHÓA ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT


Khóa đào tạo kế toán về sự khác biệt giữa CĐ kế toán và CS thuế GTGT, TNDN trong QL DT, CP SXKD dẫn đến DN bị sai và bị phạt hàng tỷ đồng tiền thuế sau các cuộc thanh tra 2019

 

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, ĐÀO TẠO

CÁN BỘ VÀ TƯ VẤN

TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN - THUẾ

(CENSTAF)

******

Số: 5685 /CV-TT

“V/v: Khóa đào tạo về Sự khác biệt giữa CĐ kế toán và CS thuế GTGT, TNDN trong QL DT, CP SXKD dẫn đến DN bị sai và bị phạt hàng tỷ đồng tiền thuế sau các cuộc thanh kiểm tra năm 2019”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

********

 

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2019

Kính gửi:  - Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Quý Doanh nghiệp.

Khóa đào tạo đặc biệt đã và đang được cộng đồng kế toán DN quan tâm:

        “SỰ KHÁC NHAU VỀ PHÁP LUẬT DẪN ĐẾN NHỮNG VI PHẠM TRONG QUẢN LÝ DOANH THU – CHI PHÍ SXKD GIỮA CHÍNH SÁCH THUẾ GTGT, THUẾ TNDN NĂM 2019 VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP. NGUYÊN NHÂN CHÍNH DẪN ĐẾN NHỮNG SAI PHẠM TRONG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN – THUẾ HIỆN NAY CỦA CÁC GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP”

          HẬU QUẢ PHÁP LÝ VỀ THUẾ MÀ DOANH NGHIỆP PHẢI GÁNH CHỊU VÀ CÁC GIẢI PHÁP HỮU ÍCH GIÚP KẾ TOÁN HIỂU SÂU ĐỂ GIẢI TRÌNH CÁC CƠ QUAN THANH KIỂM TRA THÀNH CÔNG NĂM 2019.

Có rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong các cuộc hội thảo, diễn đàn về thuế đến từ cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước đang hoạt động tại Việt Nam, đó cũng là những câu hỏi của những nhà quản lý các cấp, những người đang làm công tác quản lý Tài chính – Kế Toán – Thuế tại các doanh nghiệp trên toàn quốc đã gửi đến CENSTAF trong thời gian vừa qua như:

1.     Tại sao quyết toán tài chính – thuế 2019 sẽ là công việc rất khó và phức tạp?

2.     Doanh nghiệp cần được trang bị những kiến thức và kinh nghiệm gì để có thể đáp ứng được yêu cầu thực hiện quyết toán tài chính – thuế 2019 thành công?

3.     Doanh nghiệp cần làm gì để tránh bị vi phạm pháp luật về kế toán và đặc biệt là PL về thuế dù đã thực hiện đúng với pháp luật về kế toán năm 2019?

4.     Tại sao lại có sự khác nhau về pháp luật giữa việc quản lý doanh thu theo chế độ kế toán doanh nghiệp và chính sách thuế GTGT và thuế TNDN 2019?

5.     Lợi nhuận kế toán của “ông chủ” tại sao lại rất khác với “thu nhập chịu thuế TNDN của Nhà nước”? Do không hiểu rõ nên DN thường hay bị xử phạt sau thanh kiểm tra tài chính – kế toán – thuế của các CQ Thanh kiểm tra của NN.

6.     Việc không hiểu thấu đáo vấn đề trên sẽ ảnh hưởng như thế nào trong công tác kế toán và quyết toán tài chính, thuế năm 2019? Hậu quả pháp lý và chế tài của Nhà nước đối với các vấn đề trên như thế nào đối ở DN năm 2019?

7.     Tại sao PL xử phạt hành chính (50trđ/1 hành vi) và hình sự (đến 20 năm tù giam) về công tác kế toán và thuế năm 2019 lại trở lên rất hà khắc khi DN không nắm bắt được sự khác biệt giữa CĐKT và CS thuế năm 2019?

8.     Giám đốc và kế toán đã xác định đúng các khoản chi phí (NVL, khấu hao TSCĐ, chi phí tiền lương, tiền công, BH bắt buộc theo luật BHXH, chi phí trích trước, chi phí trích lập dự phòng, chi phí lãi vay, chênh lệch tỷ giá hối đoái theo chế độ kế toán DN được kiểm toán độc lập thừa nhận đúng nhưng lại bị sai theo chính sách thuế TNDN 2019 và các pháp luật hiện hành có liên quan?...

Bên cạnh đó, một thực tế rất đáng lo ngại là việc thực hiện công tác kế toán “có thể đúng” nhưng lại bị coi là “vi phạm pháp luật thuế rất nặng” trong quyết toán tài chính, thuế TNDN dẫn đến việc DN thường bị truy thu và xử phạt. Rất nhiều doanh nghiệp do hiểu chưa thấu đáo về sự khác biệt giữa các khoản doanh thu và chi phí được xác định theo chế độ kế toán DN và chính sách thuế GTGT + thuế TNDN 2019 dẫn đến bị xuất toán, truy thu và xử phạt lên đến hàng tỷ đồng sau mỗi lần thanh kiểm tra tại các DN. Tất cả những điều đó đã và đang làm đau đầu các nhà quản lý các cấp và kế toán trong các loại hình doanh nghiệp.

 

1. Giảng viên khóa đào tạo: TS. Trần Huy Hoàng. Là Giảng viên có 20 kinh nghiệm chuyên sâu, kỹ năng giỏi  trong lĩnh vực đào tạo thực tiễn; Tư vấn Thuế - Luật - Kiểm toán – Thanh kiểm tra -Quyết toán Thuế. Là chuyên gia cao cấp Thuế của hàng nghìn DN mạnh nhất VN hiện nay.

 

2.Đối tượng tham dự: Các nhà quản lý, Kế toán và cán bộ ở các phòng ban trong DN và NHTM.

 

3. Thời gian đào tạo:    

                       ( học 01 ngày sáng từ 08h00’-11h30’, Chiều từ 13h30’-17h00’)

 

4. Kinh phí đào tạo: 1.250.000 đ/1 học viên(bao gồm: học phí, tài liệu, teabreak, ăn trưa tại khách sạn. Giảm 10% học phí cho Doanh nghiệp đăng ký từ 5hv-10hv, Giảm 15%: đăng ký từ >10hv)

 

5.  Địa điểm học:  TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

                                   Số 01 Hoàng Đạo Thúy – Thanh Xuân – Hà Nội

6. Liên hệ:      Ms. Kiều Trang – 0979 551 468

                        Email: kieutrang.censtaf@gmail.com

             Điện thoại: 024.3556 2320           Fax: 024.3555 8059

 

Website : http//www.censtaf.edu.vn      Email: kieutrang.censtaf@gmail.com.

 

Kính chúc Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp mạnh khoẻ và thành công trong công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp.

Trân trọng kính chào!

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

TS. Trần Huy Hoàng

Bài viết liên quan

-Khóa đào tạo về chính sách HĐ ĐT và chính sách thuế mới áp dụng năm 2022

-CV lớp HĐ ĐT dạy 1 ngày, CV lớp HĐ ĐT + Chuẩn hóa và CV lớp 3 luật thuế 2019.Khóa đào tạo đặc biệt phát hiện, sửa chữa các sai phạm về QL hóa đơn điện tử theo CS mới TT 68/2019/TT-BTC và cách chuẩn hóa các thủ tục chứng từ QL CPSXKD năm 2019

-Khóa đào tạo kế toán về các sai phạm nghiêm trọng về thuế do Giám đốc và Kế toán vi phạm QL các Tài khoản đặc biệt trên BCTC của DN sau thanh tra năm 2019

-Khóa đào tạo kế toán về các sai phạm về kinh tế và hình sự do vi phạm việc thanh quyết toán hóa đơn điện tử đầu vào, thuế và kế toán năm 2019

-Khóa đào tạo kế toán đặc biệt sử lý các sai phạm về hóa đơn điện tử 2019

-Khóa đào tạo kế toán rà soát 3 luật thuế GTGT, TNDN, TNCN cuối năm 2019

-Khóa đào tạo kế toán quản lý chi phí được trừ & chi phí không được trừ năm 2018

-Khóa đào tạo kế toán đặc biệt về Cảnh báo DN bị truy phạt hàng tỷ đồng do sai phạm về thuế nhà thầu tại các DNVN, DN FDI, BQL Dự án 2018 & 2019

-KHÓA ĐÀO TẠO KẾ TOÁN QUẢN LÝ SỰ KHÁC BIỆT GIỮA CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN, CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VÀ VẬN DỤNG CHÍNH XÁC PHÁP LUẬT THUẾ

-KHÓA ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ KHO HIỆU QUẢ

-Khóa đào tạo đặc biệt: Thanh kiểm tra, điều tra về tính hợp lệ, hợp pháp và hợp lý trong Quản lý hóa đơn tài chính năm 2019

-Rà soát nhằm phát hiện và khắc phục hàng loạt các sai phạm về thuế GTGT, TNDN, TNCN năm 2019

-Chuẩn hóa thủ tục chứng từ trong quản lý chi tiêu tại DN trước khi quyết toán thuế năm 2019

-Khóa đào tạo đặc biệt về các sai phạm luật chuyên ngành giúp DN tránh thiệt hại hàng tỷ đồng tiền thuế

-Đào tạo thuế: Thanh – kiểm tra các sai phạm về hóa đơn, chứng từ kế toán

Design Web GGO