KHÓA ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT

Khóa đào tạo đặc biệt: Thanh kiểm tra, điều tra về tính hợp lệ, hợp pháp và hợp lý trong Quản lý hóa đơn tài chính năm 2019

Khóa đào tạo đặc biệt: Thanh kiểm tra, điều tra về tính hợp lệ, hợp pháp và hợp lý trong Quản lý hóa đơn tài chính năm 2016

Khóa đào tạo ĐẶC BIỆT TRONG năm 2019: Thanh kiểm tra, điều tra về tính hợp lệ, hợp pháp và hợp lý trong Quản lý hóa đơn tài chính năm 2016  tại các Doanh nghiệp. Trong thanh kiểm tra tài chính và quyết toán thuế hiện nay, công tác thanh kiểm tra Báo cáo Tài chính, sổ sách kế toán và hóa đơn tài chính được đặt lên hàng đầu, trọng tâm của Thanh kiểm tra tài chính và Quyết toán thuế không phải ở BCTC, sổ sách kế toán mà chính là hóa đơn tài chính (hóa đơn đầu vào và hóa đơn đầu ra) của Doanh nghiệp và các nhà cung cấp trong một hay nhiều năm tài chính mà Doanh nghiệp chưa bị thanh kiểm tra

Chuẩn hóa thủ tục chứng từ trong quản lý chi tiêu tại DN trước khi quyết toán thuế năm 2019

Khóa học Chuẩn hóa các thủ tục chứng từ trong quản lý chi tiêu (chi phí) tại DN và Thanh Quyết toán với các cơ quan thanh tra các cấp hiệu quả
Qua thực tế công tác Thanh – kiểm tra tài chính và Quyết toán thuế tại các DN hiện nay cho thấy một thực tế mà các Giám đốc và kế toán rất đáng phải xem xét một cách “thấu đáo” đó là Hệ thống quản lý tài chính của các DN thông qua các mạch máu tài chính là các thủ tục chứng từ rất sơ sài, không chặt chẽ...

Đào tạo thuế: Thanh – kiểm tra các sai phạm về hóa đơn, chứng từ kế toán

Đào tạo Thuế - Thanh kiểm tra các sai phạm về hóa đơn, chứng từ kế toán năm 2016
Trong thanh kiểm tra tài chính và quyết toán thuế hiện nay thì công tác thanh kiểm tra Báo cáo Tài chính, sổ sách kế toán và hóa đơn tài chính được đặt lên hàng đầu mà trọng tâm của Thanh kiểm tra tài chính và Quyết toán thuế không phải ở BCTC, sổ sách kế toán mà chính là hóa đơn tài chính (hóa đơn đầu vào + hóa đơn đầu ra) của Doanh Nghiệp.
Page 2/2Prev12

Design Web GGO