KHÓA ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT

KHÓA ĐÀO TẠO KẾ TOÁN QUẢN LÝ SỰ KHÁC BIỆT GIỮA CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN, CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VÀ VẬN DỤNG CHÍNH XÁC PHÁP LUẬT THUẾ

KHÓA ĐÀO TẠO KẾ TOÁN QUẢN LÝ SỰ KHÁC BIỆT GIỮA CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN, CHUẨN MỰC KẾ TOÁN

KHÓA ĐÀO TẠO KẾ TOÁN QUẢN LÝ SỰ KHÁC BIỆT GIỮA CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN, CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VÀ VẬN DỤNG CHÍNH XÁC PHÁP LUẬT THUẾ . Có rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong các cuộc hội thảo, diễn đàn về kế toán và thuế đến từ cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước đang hoạt động tại Việt Nam, đó cũng là những câu hỏi của những nhà quản lý các cấp, những người đang làm công tác quản lý Tài chính – Kế Toán – Thuế tại các doanh nghiệp trên toàn quốc đã gửi đến CENSTAF trong Quí I năm 2019 vừa qua như

KHÓA ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ KHO HIỆU QUẢ

KHÓA ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ KHO HIỆU QUẢ

KHÓA ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ KHO HIỆU QUẢ: Kho là nơi cất giữ, bảo quản hàng hóa, vật tư, nguyên liệu, linh kiện, dụng cụ, v.v…. của DN nhằm phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tổng tài sản trong kho có giá trị từ vài chục triệu đến hàng ngìn tỷ đồng. Tuy nhiên, trên thực tế công tác quản lý kho lại chưa được nhiều DN quan tâm đúng mức dẫn đến:

Khóa đào tạo đặc biệt: Thanh kiểm tra, điều tra về tính hợp lệ, hợp pháp và hợp lý trong Quản lý hóa đơn tài chính năm 2019

Khóa đào tạo đặc biệt: Thanh kiểm tra, điều tra về tính hợp lệ, hợp pháp và hợp lý trong Quản lý hóa đơn tài chính năm 2016

Khóa đào tạo ĐẶC BIỆT TRONG năm 2019: Thanh kiểm tra, điều tra về tính hợp lệ, hợp pháp và hợp lý trong Quản lý hóa đơn tài chính năm 2016  tại các Doanh nghiệp. Trong thanh kiểm tra tài chính và quyết toán thuế hiện nay, công tác thanh kiểm tra Báo cáo Tài chính, sổ sách kế toán và hóa đơn tài chính được đặt lên hàng đầu, trọng tâm của Thanh kiểm tra tài chính và Quyết toán thuế không phải ở BCTC, sổ sách kế toán mà chính là hóa đơn tài chính (hóa đơn đầu vào và hóa đơn đầu ra) của Doanh nghiệp và các nhà cung cấp trong một hay nhiều năm tài chính mà Doanh nghiệp chưa bị thanh kiểm tra

Chuẩn hóa thủ tục chứng từ trong quản lý chi tiêu tại DN trước khi quyết toán thuế năm 2019

Khóa học Chuẩn hóa các thủ tục chứng từ trong quản lý chi tiêu (chi phí) tại DN và Thanh Quyết toán với các cơ quan thanh tra các cấp hiệu quả
Qua thực tế công tác Thanh – kiểm tra tài chính và Quyết toán thuế tại các DN hiện nay cho thấy một thực tế mà các Giám đốc và kế toán rất đáng phải xem xét một cách “thấu đáo” đó là Hệ thống quản lý tài chính của các DN thông qua các mạch máu tài chính là các thủ tục chứng từ rất sơ sài, không chặt chẽ...

Đào tạo thuế: Thanh – kiểm tra các sai phạm về hóa đơn, chứng từ kế toán

Đào tạo Thuế - Thanh kiểm tra các sai phạm về hóa đơn, chứng từ kế toán năm 2016
Trong thanh kiểm tra tài chính và quyết toán thuế hiện nay thì công tác thanh kiểm tra Báo cáo Tài chính, sổ sách kế toán và hóa đơn tài chính được đặt lên hàng đầu mà trọng tâm của Thanh kiểm tra tài chính và Quyết toán thuế không phải ở BCTC, sổ sách kế toán mà chính là hóa đơn tài chính (hóa đơn đầu vào + hóa đơn đầu ra) của Doanh Nghiệp.
Page 2/2Prev12

Design Web GGO