KHÓA ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT

Chuẩn hóa thủ tục chứng từ trong quản lý chi tiêu tại DN trước khi quyết toán thuế năm 2019

Khóa học Chuẩn hóa các thủ tục chứng từ trong quản lý chi tiêu (chi phí) tại DN và Thanh Quyết toán với các cơ quan thanh tra các cấp hiệu quả
Qua thực tế công tác Thanh – kiểm tra tài chính và Quyết toán thuế tại các DN hiện nay cho thấy một thực tế mà các Giám đốc và kế toán rất đáng phải xem xét một cách “thấu đáo” đó là Hệ thống quản lý tài chính của các DN thông qua các mạch máu tài chính là các thủ tục chứng từ rất sơ sài, không chặt chẽ...

Đào tạo thuế: Thanh – kiểm tra các sai phạm về hóa đơn, chứng từ kế toán

Đào tạo Thuế - Thanh kiểm tra các sai phạm về hóa đơn, chứng từ kế toán năm 2016
Trong thanh kiểm tra tài chính và quyết toán thuế hiện nay thì công tác thanh kiểm tra Báo cáo Tài chính, sổ sách kế toán và hóa đơn tài chính được đặt lên hàng đầu mà trọng tâm của Thanh kiểm tra tài chính và Quyết toán thuế không phải ở BCTC, sổ sách kế toán mà chính là hóa đơn tài chính (hóa đơn đầu vào + hóa đơn đầu ra) của Doanh Nghiệp.
Page 2/2Prev12