KHÓA ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT


Khóa đào tạo kế toán đặc biệt về 10 nhóm sai phạm về Quản lý hóa đơn điện tử theo CS năm 2020 bị xử lý kinh tế và hình sự tại các DN

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, ĐÀO TẠO CÁN BỘ VÀ TƯ VẤN

TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN - THUẾ

 

Số:6785  /CV-TT

"V/v:Khóa học 10 nhóm sai phạm về Quản lý hóa đơn điện tử theo CS năm 2020 bị xử lý kinh tế và hình sự tại các DN"

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

      

 

        

Hà Nội, ngày  tháng  năm 2020

 

Kính gửi: TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG QUÝ CÔNG TY

Năm 2020 là năm mà toàn ngành tài chính – thuế tập trung cao độ đẩy mạnh công tác áp dụng hóa đơn điện tử theo chính sách mới tại các loại hình DN trên toàn quốc đó là Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 của BTC hướng dẫn thi hành chi tiết Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ về quản lý và sử dụng hóa đơn điện tử.

Qua chính sách mới nêu trên và việc áp dụng trong quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử thời gian tới ở các loại hình DN, NHTM sẽ mắc phải rất nhiều lỗi sai về chuyên môn nghề nghiệp dẫn đến DN sẽ vi phạm nghiêm trọng về việc thanh quyết toán hóa đơn điện tử theo TT 68/2019/TT-BTC bị các CQ Thanh kiểm tra, Kiểm toán, Thuế vụ xuất toán, truy thu và xử phạt nặng về quản lý hóa đơn điện tử, đồng thời truy phạt nặng về thuế GTGT, thuế TNDN phát sinh năm 2020 như: các sai phạm về áp dụng chính sách HĐĐT mới, xác định các chỉ tiêu bắt buộc phải đúng/chuẩn trên HĐĐT, xác định thời điểm lập HĐĐT ở DN thường bị sai và bị phạt theo luật mới, DN không biết HĐĐT gốc có giá trị pháp lý là như thế nào để quản lý, lưu trữ và thanh quyết toán với các CQNN; ký số, ký điện tử trên HĐĐT bị sai; không có kỹ năng và kinh nghiệm để nhận biết các HĐĐT bất hợp lệ, bất hợp pháp,… và rất nhiều sai phạm của các DN, NHTM về quản lý HĐĐT bị xử phạt về kinh tế và bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo chính sách mới năm 2020 và những năm tiếp theo?

 

Có rất nhiều “bức xúc” trong quản lý hóa đơn điện tử theo chính sách mới ở trên của các DN trên toàn quốc gửi về CENSTAF và để giúp các nhà Quản trị DN (BGĐ), các cán bộ kế toán, vật tư, KD, HC, kỹ thuật,… có kiến thức, kinh nghiệm chuyên sâu trong quản lý và thanh quyết toán HĐ ĐT tại DN mình được “đúng và hiệu quả nhất” thông qua khóa đào tạo ngắn hạn đặc biệt chuyên sâu được đông đảo cộng đồng các nhà quản lý, các CB kế toán và các phòng ban trong cả nước đặc biệt quan tâm học tập ở năm 2020:

          10 NHÓM SAI PHẠM VỀ QUẢN LÝ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ THEO CHÍNH SÁCH MỚI ÁP DỤNG NĂM 2020 DẪN ĐẾN VIỆC DN BỊ XỬ PHẠT KINH TẾ VÀ HÌNH SỰ.

           NHỮNG SAI PHẠM NỔI BẬT VỀ QUẢN LÝ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ THEO CHÍNH SÁCH MỚI MÀ CÁC DN MẮC PHẢI TRONG CÔNG TÁC QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH - THUẾ VỚI CÁC CƠ QUAN KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC, THANH TRA NHÀ NƯỚC, CƠ QUAN THUẾ CÁC CẤP VÀ CÁC CƠ QUAN ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2020

 

1) Đối tượng tham dự: - TGĐ, Phó TGĐ, GĐ, PGĐ, KTT, KTV

                                       - Các CB P. Vật tư, KD, Hành chính, Kế hoạch, Kỹ thuật

                                          và các CB trực tiếp liên quan đến hóa đơn tại DN.

2) Thời gian học: 

          (Học 01 ngày, sáng từ 08h00’-11h30’, Chiều từ 13h30’-17h00’)

(05 Tờ CV chuyển gấp)

 

3) Kinh phí dự học:  1.250.000đ/học viên/khóa (bao gồm: học phí, tài liệu, teabreak, ăn trưa tại khách sạn. Giảm 10% học phí cho Doanh nghiệp đăng ký từ 5hv-10hv, Giảm 15%: đăng ký từ >10hv)

 

4)  Địa điểm học:  TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
                                  Số 01 Hoàng Đạo Thúy – Thanh Xuân – Hà Nội.

 5) Giảng viên:

 

TS. Trần Huy Hoàng – TGĐ CENSTAF GROUP, Thành viên Hội Tư vấn thuế Việt Nam, chuyên gia cao cấp về đào tạo thực tế quản lý, người có 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo, tư vấn luật, thuế, kiểm toán, thanh-kiểm tra quyết toán tài chính, thuế của CENSTAF GROUP cho cộng đồng các DN Việt Nam.

 

6) Liên hệ:      Ms. Kiều Trang – 0979 551 468

                        Email: kieutrang.censtaf@gmail.com

             Điện thoại: 024.3556 2320           Fax: 024.3555 8059

 

Website : http//www.censtaf.edu.vn     Email: kieutrang.censtaf@gmail.com.

         

Kính chúc Ban lãnh đạo Quý Công ty có nhiều sức khoẻ, đạt được nhiều thành công hơn nữa trong công tác quản lý và điều hành Doanh nghiệp!   

 

 

     

                                                                   Nơi nhận:

 

- Như trên

- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

   

 

 

 

TS. Trần Huy Hoàng

Bài viết liên quan

-Khóa đào tạo giám đốc và Kế toán doanh nghiệp trong quản lý chi phí SXKD hiệu quả tránh để xảy ra các sai phạm trong QT Tài chính – Thuế năm 2020

-CV lớp HĐ ĐT dạy 1 ngày, CV lớp HĐ ĐT + Chuẩn hóa và CV lớp 3 luật thuế 2019.Khóa đào tạo đặc biệt phát hiện, sửa chữa các sai phạm về QL hóa đơn điện tử theo CS mới TT 68/2019/TT-BTC và cách chuẩn hóa các thủ tục chứng từ QL CPSXKD năm 2019

-Khóa đào tạo kế toán về sự khác biệt giữa CĐ kế toán và CS thuế GTGT, TNDN trong QL DT, CP SXKD dẫn đến DN bị sai và bị phạt hàng tỷ đồng tiền thuế sau các cuộc thanh tra 2019

-Khóa đào tạo kế toán về các sai phạm nghiêm trọng về thuế do Giám đốc và Kế toán vi phạm QL các Tài khoản đặc biệt trên BCTC của DN sau thanh tra năm 2019

-Khóa đào tạo kế toán về các sai phạm về kinh tế và hình sự do vi phạm việc thanh quyết toán hóa đơn điện tử đầu vào, thuế và kế toán năm 2019

-Khóa đào tạo kế toán đặc biệt sử lý các sai phạm về hóa đơn điện tử 2019

-Khóa đào tạo kế toán rà soát 3 luật thuế GTGT, TNDN, TNCN cuối năm 2019

-Khóa đào tạo kế toán quản lý chi phí được trừ & chi phí không được trừ năm 2018

-Khóa đào tạo kế toán đặc biệt về Cảnh báo DN bị truy phạt hàng tỷ đồng do sai phạm về thuế nhà thầu tại các DNVN, DN FDI, BQL Dự án 2018 & 2019

-KHÓA ĐÀO TẠO KẾ TOÁN QUẢN LÝ SỰ KHÁC BIỆT GIỮA CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN, CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VÀ VẬN DỤNG CHÍNH XÁC PHÁP LUẬT THUẾ

-KHÓA ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ KHO HIỆU QUẢ

-Khóa đào tạo đặc biệt: Thanh kiểm tra, điều tra về tính hợp lệ, hợp pháp và hợp lý trong Quản lý hóa đơn tài chính năm 2019

-Rà soát nhằm phát hiện và khắc phục hàng loạt các sai phạm về thuế GTGT, TNDN, TNCN năm 2019

-Chuẩn hóa thủ tục chứng từ trong quản lý chi tiêu tại DN trước khi quyết toán thuế năm 2019

-Khóa đào tạo đặc biệt về các sai phạm luật chuyên ngành giúp DN tránh thiệt hại hàng tỷ đồng tiền thuế

Design Web GGO