Thuế GTGT

Công văn 4176/TCT-CS về chính sách thuế

Cách xác định nghĩa vụ kê khai, nộp thuế GTGT cho hoạt động

Trả lời công văn số 18031/CT-HTr ngày 16/7/2012 của Cục Thuế thành phố Hà Nội vướng mắc về việc xác định nghĩa vụ kê khai, nộp thuế GTGT đối với hoạt động tổ chức chương trình “Học kỳ trong Quân đội”.

Công văn 4173/TCT-KK về hoàn thuế giá trị gia tăng

Công văn 4173/TCT-KK về hoàn thuế giá trị gia tăng
Trả lời công văn số 1213/CV.HSC-DB ngày 28/7/2012 của Chi nhánh Công ty TNHH Hanoi Steel center tại thành phố Đà Nẵng về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT). 

Công văn 1937/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng

Công văn 1937/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3435/CT-KTT5 ngày 09/03/2012 của Cục thuế thành phố Hà Nội đề nghị hướng dẫn về việc xử lý thuế đối với hóa đơn của đơn vị thuộc Bộ Công an - Bộ Quốc phòng.

Công văn 1940/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp và giá trị gia tăng

Công văn 1940/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp và giá trị gia tăng
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 199/CV-SG.2011 ngày 27/10/2011 của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Sài Gòn (gọi tắt là Công ty) về chính sách thuế đối với việc chuyển nhượng vườn cây cao su trên đất tại Trường bắn Quốc gia khu vực 3. Về vấn đề này, sau khi có báo cáo của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh (công văn số 29/CT-TTHT ngày 3/1/2012), báo cáo của Chi cục Thuế Quận 3 (công văn số 2835/CV-CCT ngày 12/12/2011),

Công văn 1690/TCT-CS về khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào của tài sản cố định thuê tài chính

Công văn 1690/TCT-CS về khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào của tài sản cố định thuê tài chính
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 01/TGTGT-01/2012 ngày 05/01/2012 của Công ty TNHH Túi xách SIMONE Việt Nam TG nêu vướng mắc về khấu trừ thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định thuê tài chính.

Công văn 1687/TCT-CS về khấu trừ thuế giá trị gia tăng

Công văn 1687/TCT-CS về khấu trừ thuế giá trị gia tăng
Trả lời công văn số 254/CT-TTHT ngày 15/02/2012 của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận nêu vướng mắc về khấu trừ thuế GTGT đầu vào của cơ sở sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng đánh bắt thủy, hải sản. 

Công văn 1649/TCT-CS về chính sách thuế

Công văn 1649/TCT-CS về chính sách thuế
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 30663/CT-HTr ngày 7/12/2011 của Cục thuế thành phố Hà Nội đề nghị giải quyết vướng mắc về chính sách thuế GTGT.

Công văn 1667/TCT-CS khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng

Công văn 1667/TCT-CS khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 6059/CT-KT3 ngày 22/11/2011 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh về điều kiện chứng từ thanh toán qua ngân hàng để được khấu trừ thuế GTGT.

Thông tư 83/2012/TT-BTC hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm, gia hạn khoản thu ngân sách nhà nước theo Nghị quyết 13/NQ-CP về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường

Thông tư 83/2012/TT-BTC hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm, gia hạn khoản thu ngân sách nhà nước theo Nghị quyết 13/NQ-CP về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường
Thông tư 83/2012/TT-BTC hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm, gia hạn khoản thu ngân sách nhà nước theo Nghị quyết 13/NQ-CP về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường do Bộ Tài chính ban hành

Công văn 1629/TCT-KK về khai thuế giá trị gia tăng được gia hạn theo Nghị quyết 13/NQ-CP

Công văn 1629/TCT-KK về khai thuế giá trị gia tăng được gia hạn theo Nghị quyết 13/NQ-CP
Thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, Bộ Tài chính đã có công văn số 6326/BTC-TCT ngày 11/5/2012 về việc tạm thời chưa thu số thuế GTGT phải nộp của tháng 4, 5, 6/2012.
Page 2/9Prev12345Next

Design Web GGO