Thuế TNCN

Công văn 10212/CT-TTHT về thuế thu nhập cá nhân

Công văn 10212/CT-TTHT về thuế thu nhập cá nhân
Trả lời văn bản số 011-MZHHCM-2012 ngày 06/12/2012 của Chi nhánh về thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

Công văn 4657/TCT-TNCN về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ hợp đồng dịch vụ của Viện Quản lý Toàn cầu

 Công văn 4657/TCT-TNCN về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ hợp đồng dịch vụ của Viện Quản lý Toàn cầu
Trả lời công văn số 17261/CT-HTr ngày 9/7/2012 Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc chính sách thuế TNCN đối với thu nhập cá nhân nhận được từ hợp đồng dịch vụ đào tạo ký với Viện Quản lý toàn cầu.

Công văn 4534/TCT-TNCN về miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn năm 2009

Công văn 4534/TCT-TNCN về miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn năm 2009
Trả lời công văn số 2942/CT-TNCN ngày 17/10/2012 của Cục thuế Hưng Yên về vướng mắc liên quan đến việc kê khai đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn được miễn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2009,

Công văn 4181/TCT-TNCN về miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn theo Nghị quyết 32/2009/QH12

Công văn 4181/TCT-TNCN về miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn theo Nghị quyết 32/2009/QH12
Trả lời công văn số 2592/CT-TTr1 ngày 24/8/2012 của Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc về việc miễn giảm thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2009 đối với khoản thu nhập từ đầu tư vốn, sau khi xin ý kiến Vụ Pháp chế (BTC), Vụ Chính sách Thuế (BTC) và báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến. 

Công văn 2076/TCT-TNCN về quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Công văn 2076/TCT-TNCN về quyết toán thuế thu nhập cá nhân
Trả lời công văn số 242/CT-TNCN ngày 23/5/2012 của Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng về việc nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế và hồ sơ chứng minh giảm trừ gia cảnh. 

Công văn 1954/TCT-TNCN cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với lương NET

Công văn 1954/TCT-TNCN cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với lương NET
Trả lời công văn số 20120410 ngày 10/4/2012 của Công ty TNHH Kefico Việt Nam về Cách tính thuế TNCN đối với lương NET;

Công văn 866/TCT-TNCN về thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng bất động sản

Công văn 866/TCT-TNCN về thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng bất động sản
Tổng cục Thuế nhận được Đơn thư đề ngày 10/01/2012 của Ông về việc đề nghị “giải đáp chính sách thuế TNCN (thuế Thu nhập cá nhân) khi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”. 

Công văn 865/TCT-TNCN giải đáp vướng mắc trong việc kê khai thuế thu nhập cá nhân

Công văn 865/TCT-TNCN giải đáp vướng mắc trong việc kê khai thuế thu nhập cá nhân
Trả lời công văn số 332/CT-TNCN ngày 23/02/2012 của Cục thuế tỉnh Bắc Giang về việc kê khai, quyết toán thuế thu nhập cá nhân của chuyên gia Trung Quốc làm việc tại Công ty TNHH linh kiện điện tử Sanyo OPT Việt Nam. 

Công văn 625/TCT-TNCN về chứng từ khấu trừ thuế trong hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Công văn 625/TCT-TNCN về chứng từ khấu trừ thuế trong hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân
Trả lời công văn số 39/CT-KK&KTT ngày 06/01/2012 của Cục thuế tỉnh Phú Yên về việc chứng từ hoàn thuế thu nhập cá nhân. 

Công văn 241/TCT-TNCN về việc nghĩa vụ tài chính khi cấp Giấy chứng nhận QSD đất

Công văn 241/TCT-TNCN về việc nghĩa vụ tài chính khi cấp Giấy chứng nhận QSD đất
Trả lời công văn số 2366/CT-THNVDT ngày 16/9/2011 của Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang phản ánh vướng mắc chính sách thuê thu nhập cá nhân (TNCN)và lệ phí trước bạ đổi với chuyên nhượng bất động sản. 
Page 1/71234Next

Design Web GGO