Thuế TNCN

Công văn 148/CT-TNCN nơi đăng ký phương pháp nộp thuế thu nhập cá nhân theo thuế suất 20% đối với cá nhân kinh doanh chứng khoán

Công văn 148/CT-TNCN nơi đăng ký phương pháp nộp thuế thu nhập cá nhân theo thuế suất 20% đối với cá nhân kinh doanh chứng khoán
Hiện nay tại Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 700.000 tài khoản cá nhân đăng ký giao dịch tại các công ty chứng khoán để mua bán các cổ phiếu niêm yết. Để tạo thuận lợi cho các cá nhân là nhà đầu tư kinh doanh chứng khoán trong việc thực hiện đăng ký phương pháp nộp thuế thu nhập cá nhân theo thuế suất 20%.

Thông tư số 02/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính

Thông tư số 02/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính
Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính,

Thông tư 170/2011/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định 54/2011/QĐ-TTg

 	Thông tư 170/2011/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định 54/2011/QĐ-TTg
Thông tư 170/2011/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định 54/2011/QĐ-TTg về gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011 của doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong ngành nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh do Bộ Tài chính ban hành

Công văn số 3637/TCT- TNCN về việc thuế TNCN.

Công văn số 3637/TCT- TNCN về việc thuế TNCN.
Trả lời công văn số 5432/CT-TNCN ngày 07/9/2011 của Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế phản ánh vướng mắc về việc tạm chưa khấu trừ thuế TNCN theo Nghị Quyết số 08/2011/QH13 ngày 06/8/2011 của Quốc hội về việc ban hành một số giải pháp bổ sung về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011

Công văn 1213/TCT-TNCN về việc quyết toán thuế TNCN của cá nhân kinh doanh cho thuê nhà, mặt bằng

Công văn 1213/TCT-TNCN về việc quyết toán thuế TNCN của cá nhân kinh doanh cho thuê nhà, mặt bằng
Trả lời công văn số 3377/CT-TNCN ngày 10/3/2011 của Cục Thuế Thành phố Hà Nội đề nghị hướng dẫn đối tượng phải quyết toán thuế TNCN năm 2010 đối với cá nhân kinh doanh có hoạt động cho thuê nhà.

Công văn 1163/TCT-TNCN về việc thời hạn nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc

Công văn 1163/TCT-TNCN về việc thời hạn nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc
Trả lời công văn số 291/CT-TT&HT ngày 25/3/2011 của Cục thuế tỉnh Thái Nguyên về việc thời hạn nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc

Công văn 1161/TCT-TNCN về việc thuế TNCN đối với cá nhân cho thuê bất động sản có nhu cầu cấp hóa đơn lẻ.

Công văn 1161/TCT-TNCN về việc thuế TNCN đối với cá nhân cho thuê bất động sản có nhu cầu cấp hóa đơn lẻ.
Trả lời công văn số 78/CT-TNCN ngày 18/01/2011 của Cục thuế tỉnh Long An về việc vướng mắc trong việc cấp hóa đơn lẻ cho cá nhân không kinh doanh có bất động sản cho thuê

Công văn 1160/TCT-TNCN về việc thủ tục xác nhận chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án ODA.

Công văn 1160/TCT-TNCN về việc thủ tục xác nhận chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án ODA
Trả lời công văn số 608/CT-TNCN ngày 17/3/2011 của Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi hỏi về thủ tục xác nhận chuyên gia làm việc cho chương trình ISP tại tỉnh Quảng Ngãi

Công văn 1136/TCT-TNCN về việc Thuế TNCN đối với thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán.

Công văn 1136/TCT-TNCN về việc Thuế TNCN đối với thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán
 Trả lời công văn số 53/CT-TTHT ngày 5/1/2011 của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh hỏi về miễn thuế TNCN theo Luật Khuyến khích đầu tư trong nước đối với nhà đầu tư là cá nhân được trả cổ tức bằng cổ phiếu do góp vốn, mua cổ phần của Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức

Công văn số 1135/TCT-TNCN về việc thuế TNCN đối với chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu

Công văn số 1135/TCT-TNCN về việc thuế TNCN đối với chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu
Trả lời công văn số 240.6/CV-ACBS.K ngày 02/12/2010 của Công ty TNHH Chứng khoán ACB đề nghị hướng dẫn về thuế TNCN đối với chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu