Cách tính (x+y)^2 trong Excel

Cách tính (x+y)^2 trong Excel

Xin chào các bạn! Hôm nay mình sẽ hướng dẫn chi tiết về cách tính tổng bình phương trong Excel bằng các hàm SUMSQ, SUMXMY2, SUMX2MY2 và SUMXPY2. Cùng tìm hiểu nhé!

Hàm SUMSQ

Hàm SUMSQ được sử dụng để tính tổng bình phương của các số. Công thức của hàm là = TỔNGBQ(số1, số2, ...). Trong đó, số1, số2… là các giá trị cần tính tổng các bình phương. Hàm có thể sử dụng tối đa 255 giá trị số. Các tham số có thể là số, mảng số hoặc tham chiếu tới dữ liệu kiểu số.

Chú ý:

 • Trong trường hợp các giá trị number không phải là số, hàm sẽ trả về giá trị lỗi #VALUE!
 • Công thức tính hàm SUMSQ (x, y) = x^2 + y^2.

Hàm TỔNGXMY2

Hàm TỔNGXMY2 được sử dụng để tính tổng của hiệu 2 bình phương của các phần tử tương ứng từ trái sang phải trong mảng dữ liệu. Công thức của hàm là = TỔNGX2MY2(mảng _x, mảng _y).

Hàm TỔNGX2PY2

Hàm TỔNGX2PY2 thực hiện tính tổng các bình phương của các phần tử trong mảng dữ liệu. Công thức của hàm là = TỔNGX2PY2(mảng_x, mảng_y).

Hàm TỔNGXMY2

Hàm TỔNGXMY2 thực hiện tính tổng của bình phương các phần tử trong mảng. Công thức của hàm là = TỔNGXMY2(mảng_x, mảng_y).

Trong ba hàm này:

 • mảng_x, mảng_y là hai mảng dữ liệu chứa các giá trị cần tính tổng của hiệu các bình phương. mảng_x, mảng_y cần có cùng kích thước.
Xem thêm  Món ngon ở Quận 1: Những bí quyết nhỏ để khám phá

Chú ý:

 • Nếu mảng_x, mảng_y là các giá trị văn bản thì hàm sẽ bỏ qua không tính.
 • Trong trường hợp mảng_x, mảng_y không có cùng kích thước -> hàm sẽ trả về giá trị N/A.

Cách nhớ tên:

 • Hàm SUMXMY2: Chứa chữ M là Minus = trừ -> Tính tổng của hiệu các giá trị bình phương.
 • Hàm SUMX2PY2: Chứa chữ P là Plus = Cộng -> Tính tổng các giá trị bình phương.
 • Hàm SUMXMY2: Không có số 2, chứa chữ M là Minus -> Tính tổng hiệu bình phương.

Ví dụ về việc sử dụng 4 hàm này

 • Tính tổng các bình phương sử dụng hàm SUMSQ.
  Tại ô cần tính, nhập công thức =SUMSQ(B8:B12,C8:C12) -> Nhấn Enter để nhận kết quả.

Các hàm tính tổng bình phương trong Excel

 • Tính hiệu các bình phương bằng hàm SUMX2MY2.
  Tại ô cần tính, nhập công thức: =SUMX2MY2(B8:B12,C8:C12).

Các hàm tính tổng bình phương trong Excel

Nhấn Enter để xem kết quả trả về.

 • Tính tổng các bình phương bằng hàm SUMX2PY2.
  Trong ô cần tính, nhập công thức: =SUMX2PY2(B8:B12,C8:C12).

Các hàm tính tổng bình phương trong Excel

Nhấn Enter để xem kết quả trả về.

 • Tính tổng của bình phương của hiệu 2 giá trị bằng hàmSUMXMY2.
  Trong ô cần tính, nhập công thức: =SUMXMY2(B8:B12,C8:C12).

Các hàm tính tổng bình phương trong Excel

Nhấn Enter để xem kết quả.

Dưới đây là cách sử dụng các hàm tính tổng có giá trị bình phương. Mặc dù tên hàm có vẻ phức tạp nhưng bạn có thể nhớ dễ dàng.

Chúc các bạn thành công!

Centaf

Mục nhập này đã được đăng trong Blog. Đánh dấu trang permalink.