Đào tạo kế toán thuế


Đào tạo kế toán thuế: "Những điểm khác biệt (thay đổi) trong chính sách thuế GTGT và thuế TNDN mới".

Bộ Tài chính ban hành nhiều chính sách thuế GTGT, TNDN mới để sửa đổi, bổ sung các chính sách thuế cũ nhằm quản lý ngày càng chặt chẽ hơn về thuế tại các DN như: Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 (hiệu lực từ 1/3/2012) của CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 123/2008/NĐ-CP ngày 8/12/2008 của CP về thi hành luật thuế GTGT, Nghị định 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 (hiệu lực từ 01/01/2012) của CP về thi hành luật thuế TNDN và rất nhiều các văn bản dưới luật khác. 

Vậy những thay đổi trong chính sách thuế mới là gì? Việc thay đổi đó có ảnh hưởng đến công tác quản trị tài chính, kế toán, thuế ở DN như thế nào? Hậu quả pháp lý do DN không nắm vững sự thay đổi ra sao? và làm thế nào để có thể nắm thật vững những thay đổi của chính sách thuế mới 2014 nhằm tránh được các thiệt hại khôn lường trong công tác quản lý thuế tại DN và việc đối đáp với các cơ quan thanh kiểm tra, kiểm toán, thuế vụ sau này được hiệu quả?,...

Cụ thể là các kế toán DN hay băn khoăn những vấn đề như:

 

- Doanh thu chịu thuế và không chịu thuế GTGT thay đổi như thế nào? Doanh thu phải kê khai và không phải kê khai thuế ra sao? Việc khấu trừ thuế GTGT theo chính sách thuế GTGT mới thay đổi như thế nào so với chính sách thuế GTGT?

- Thu nhập chịu thuế TNDN khác như thế nào? Các khoản chi phí SXKD (Chi phí NVL, khấu hao TSCĐ, tiền lương, tiền công;chi phí ăn ca, chi phí lãi vay, chi phí trích trước, chi phí chênh lệch tỷ giá hối đoái và các chi phí khác thực hiện như thế nào được chấp nhận trong QT thuế TNDN?...

- Những vướng mắc mà các DN bị sai phạm ngay từ đầu năm (Quí I-) là gì? Giải pháp nào nhằm giúp các DN khắc phục và hạn chế những sai phạm trong quản lý thuế ngay từ những tháng đầu năm dưới góc độ Tài chính, kế toán, kiểm toán, thanh tra thuế và các luật chuyên có liên quan?

 

Từ những thay đổi của chính sách thuế mới ở trên và để giúp các nhà Quản trị DN (BGĐ), các cán bộ kế toán có kiến thức chuyên sâu trong quản lý tài chính tại DN mình và quyết toán thuế đối với các cơ quan Thanh - kiểm tra của Nhà nước được thành công, Hội đồng Khoa học của CENSTAF GROUP (là các GS, TS, Ths và các chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực: luật, kế toán, kiểm toán, thuế) thuộc Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo cán bộ và Tư vấn Tài chính-Kế toán-Thuế (CENSTAF) - Thành viên Hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VCTA), tổ chức có uy tín hàng đầu ở Thủ đô Hà Nội và cả nước về đào tạo thực tế chuyên sâu kế toán, kiểm toán, thanh tra tài chính, quyết toán thuế được nhận nhiều giải thưởng lớn của các cơ quan, ban ngành TW từ năm 2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013, 2014... đến nay và đặc biệt vừa qua CENSTAF vinh dự nhận giải thưởng “Top 100 SP, DV uy tín được người tiêu dùng bình chọn năm 2014” do Ban Tuyên giáo TW, Báo Điện tử Đảng cộng sản Việt Nam và các Bộ, ban ngành TW trao giải trên VTV1 sẽ giúp các Doanh nghiệp nắm bắt nhanh sự thay đổi của chính sách thuế mới để từ đó quản lý thuế hiệu quả thông qua khóa đào tạo ngắn hạn đặc biệt chuyên sâu:

Khoá tập huấn đặc biệt:

NHỮNG ĐIỂM KHÁC BIỆT (THAY ĐỔI) TRONG CHÍNH SÁCH THUẾ GTGT VÀ THUẾ TNDN MỚI MÀ NHỮNG NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC TÀI CHÍNH-KẾ TOÁN TẠI CÁC DN DỄ MẮC PHẢI SAI PHẠM. NGUYÊN NHÂN – HẬU QUẢ PHÁP LÝ VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ THUẾ THÀNH CÔNG 

NỘI DUNG KHÓA HỌC ĐẶC BIỆT DÀNH CHO CÁC KẾ TOÁN  DOANH NGHIỆP NẮM VỮNG ĐƯỢC KIẾN THỨC KẾ TOÁN VÀ THUẾ TRONG QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN

“ SỰ KHÁC BIỆT GIỮA CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN VÀ CHÍNH SÁCH THUẾ TNDN TRONG VIỆC XÁC ĐỊNH SAI DOANH THU VÀ CHI PHÍ - NGUYÊN NHÂN CHÍNH DẪN ĐẾN HÀNG LOẠT CÁC SAI PHẠM TRONG QT THUẾ TNDN HIỆN NAY Ở CÁC DN”

 HẬU QUẢ PHÁP LÝ VỀ THUẾ MÀ DN PHẢI GÁNH CHỊU VÀ CÁC GIẢI PHÁP HAY GIÚP KẾ TOÁN HIỂU SÂU ĐỂ QUYẾT TOÁN THUẾ THÀNH CÔNG?

 

 

PHẦN I

TẠI SAO LẠI CÓ SỰ KHÁC BIỆT GIỮA CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN VÀ CHÍNH SÁCH THUẾ TNDN VỀ DOANH THU VÀ THU NHẬP KHÁC-NHỮNG ẢNH HƯỞNG VỀ THUẾ NHƯ THẾ NÀO TRONG VIỆC TRÌNH BÀY BCTC VÀ QT THUẾ TNDN?

 

1. Thế nào là doanh thu kế toán (CMKT số 14) và doanh thu tính thuế TNDN (NĐ 122/2011/NĐ-CP)? Thu nhập khác của kế toán (TK 711) khác thu nhập khác của chính sách thuế TNDN như thế nào? Sự khác biệt này ảnh hưởng như thế nào đối với công tác quyết toán thuế và ưu đãi thuế TNDN hiện nay?

 

2. Lợi nhuận kế toán (TK 421) và thu nhập tính thuế khác nhau như thế nào? Tại sao các kế toán và các nhà quản lý DN (Chủ DN và GĐ) rất hay hiểu sai vấn đề này dẫn đến thường bị xử phạt qua các cuộc thanh tra thuế hàng năm?

 

3. Tại sao lại có sự khác nhau giữa chế độ kế toán và chính sách thuế TNDN đối với doanh thu cung cấp dịch vụ dở dang? Thời điểm ghi nhận doanh thu kế toán khác biệt với thời điểm xác định thu nhập chịu thuế TNDN như thế nào? Nguyên nhân nào dẫn đến sai sót và bị xử phạt thuế hàng năm tại các DN? Bài tập ứng dụng thực tế tại DN.

 

4. Sự khác biệt giữa chế độ kế toán và chính sách thuế TNDN đối với sản phẩm hàng hoá tiêu dùng nội bộ, khuyến mại, quảng cáo, chiết khấu thương mại, giảm giá: Doanh thu theo chế độ kế toán và doanh thu theo chính sách thuế GTGT và thuế TNDN như thế nào? Tại sao các DN thường bị sai và Đoàn thanh tra lại rất hay xử phạt nặng khi các DN xác định sai vấn đề này?

 

PHẦN II

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN VÀ CHÍNH SÁCH THUẾ TNDN VỀ CHI PHÍ KẾ TOÁN VÀ CHI PHÍ THUẾ (CHI PHÍ ĐƯỢC CHẤP NHẬN TRONG QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN). NGUYÊN NHÂN CHÍNH DẪN ĐẾN VIỆC CÁC DN THƯỜNG HAY BỊ XUẤT TOÁN VÀ XỬ PHẠT NẶNG TRONG QT THUẾ TNDN?

 

1. Chi phí kế toán theo chế độ kế toán (QĐ 15/2006/QĐ-BTC, TT 244/2009/TT-BTC) và chi phí được trừ theo chính sách thuế TNDN (TT 130/2008/TT-BTC, TT 18/2011/TT-BTC và NĐ 122/2011/NĐ-CP) khác nhau như thế nào? Tại sao các Giám đốc và kế toán thường hay mắc phải các sai lầm trong việc đưa ra quyết định quản lý chi phí SXKD sai qui định? Hậu quả pháp lý DN phải gánh chịu như thế nào?

Sự khác nhau của các loại chi phí đó (chi phí kế toán và chi phí thuế) được hạch toán kế toán và xử lý trong QT thuế TNDN hiện hành như thế nào?

 

2. Sự khác biệt giữa chế độ kế toán và chính sách thuế TNDN đối với các khoản chi phí có đầy đủ hóa đơn, chứng từ đúng với qui định của kế toán nhưng lại sai qui định của pháp luật thuế TNDN hiện hành dẫn đến việc bị xử phạt sau thanh tra? Bài tập ứng dụng trong thực tế quản trị thuế tại DN?

 

3. Chi phí giá vốn thành phẩm, hàng hóa, DV, công trình XL được xác định đúng về chế độ kế toán (chuẩn mực kế toán hàng tồn kho – CMKT số 02) nhưng lại sai về chính sách thuế TNDN (TT 130/2008/TT-BTC, TT 18/2011/TT-BTC và NĐ 122/2011/NĐ-CP) sẽ ảnh hưởng như thế nào khi Đoàn thanh tra thuế vào thanh-kiểm tra DN? Cách phòng tránh những sai phạm mà các DN đang gặp phải và xử lý theo chế độ kế toán và QT thuế trên Tờ khai thuế TNDN mẫu 03/TNDN như thế nào? Bài tập tình huống ứng dụng trong quản trị thuế hiệu quả tại DN?

 

4. Lưu ý về sự khác biệt giữa giá tạm tính và giá quyết toán của TSCĐ? Xác định việc trích khấu hao TSCĐ tính vào chi phí kế toán và chi phí thuế (chi phí được trừ) khác nhau như thế nào giữa CMKT TSCĐ  (CMKT số 3) và chính sách thuế TNDN đối với TSCĐ? Việc xác định đúng về chế độ kế toán nhưng lại không đúng về chính sách thuế sẽ ảnh hưởng như thế nào khi Đoàn thanh tra thuế vào thanh kiểm tra DN?
 

5. Đặc biệt chú ý khi xác định giá trị TSCĐ hữu hình gắn liền với quyền sử dụng đất lâu dài (CMKT số


4); Hao mòn TSCĐ hình thành từ quỹ khen thưởng phúc lợi, quỹ phát triển khoa học công nghệ?). Các Bài tập tình huống quản trị thuế hiệu quả trong DN?

 

6. Chi phí phải trả (CP trích trước), chi phí dự phòng, chi phí tiền lương, tiền công, ăn ca khác biệt như thế nào giữa chế độ kế toán và pháp luật thuế TNDN? DN cần phải hiểu rõ và nắm vững kiến thức để tránh bị xuất toán trong thanh kiểm tra thuế?Cách xử lý trong BCTC và Tờ khai QT thuế TNDN?Các bài tập thực tế ứng dụng hiệu quả trong quản trị kế toán và thuế tại các DN?

 

7. Tại sao trong hạch toán kế toán và quyết toán thuế TNDN hiện nay lại có sự khác biệt giữa chế độ kế toán và chính sách thuế TNDN đối với chi phí lãi vay (CMKT số 16), chênh lệch tỷ giá hối đoái (CMKT số 10), các chi phí khác...? Nguyên nhân của nhiều sai phạm lớn trong quản trị thanh tra thuế tại các DN? Các BT tình huống trải nghiệm thú vị và cách xử lý trên Tờ khai QT thuế TNDN như thế nào?

 

8. Sửa chữa hồi tố những sai sót trên báo cáo tài chính? Những sai sót liên quan đến Doanh thu, Chi phí, thuế GTGT, TNDN về kế toán, CMKT bị các cơ quan thanh tra nhà nước, KTNN và thuế vụ xuất toán? Các Bài tập thực tế ứng dụng về xử lý các sai sót của các BCTC và QT thuế TNDN chưa bị thanh tra và các BCTC đã bị thanh tra trong năm theo các kết luận của các Đoàn thanh tra như thế nào theo pháp luật quản lý thuế (TT 28/2011/TT-BTC) và chuẩn mực kế toán số 29? 

 Chi tiết xin vui lòng liên hệ với bộ phận tư vấn đào tạo:

 
                              TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, ĐÀO TẠO CÁN BỘ VÀ TƯ VẤN
                                                      TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN - THUẾ


                          Tầng 3, Số 6, Phố Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa , Hà Nội.

                                          Mr.Nam: 0987.294.345

                                   CENSTAF - NƠI BẠN GỬI CHỌN NIỀM TIN !

 

Bài viết liên quan


Đăng ký học lớp này (Registration class)

* Your name :

 

* Email :

* Telephone :

 

Address :

* Job :

 

* Content :

 

 

Design Web GGO