Đào tạo kỹ năng mềm

Kỹ năng đàm phán cho các nhà quản lý doanh nghiệp

Tổng quan về đàm phán; Bản chất của quá trình đàm phán;Các kiểu đàm phán; Chuẩn bị đàm phán. Kỹ năng mở đầu và kết thúc, cách thức lập luận đạt mục tiêu. Kinh nghiệm trong đàm phán Nhân tố văn hoá trong đàm phán....

Kỹ năng dịch vụ

Kỹ năng dịch vụ | Ky nang dich vu

Khái niệm dịch vụ khách hàng,Thấu hiểu khách hàng, Các kỹ năng chăm sóc khách hàng, Ứng xử với khách hàng khó tính. Giải quyết xung đột với khách hàng, Quản lý để chăm sóc khách hàng toàn diện...

Kỹ năng điện thoại

Đào tạo kỹ năng điện thoại
Tính chất của giao tiếp qua điện thoại. Kỹ năng gọi điện thoại như thế nào, Luyện tập giọng nói và tư thế đàm thoại ra sap .Kỹ năng trả lời điện thoại, Xử lý tình huống trong giao tiếp điện thoại và rất nhiều các kỹ năng điện thoại khác....

Kỹ năng bán hàng

Đào tạo kỹ năng bán hàng | Dao tao ky nang ban hang
Bản chất của bán hàng đa cấp là thế nào, nguyên tắc trong bán hàng đa cấp.Mục tiêu kinh doanh,huấn luyện và kèm cặp,ác bí quyết thành công trong bán hàng đa cấp và nhiều kỹ nằng chuyên nghiệp khác...

Kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh

Đào tạo thuế, đào tạo kế toán, đào tạo kỹ năng mềm, đào tạo quản lý điều hành, đào tạo lái xe
Từ ý tưởng đến kế hoạch kinh doanh.Kết cấu bản kế hoạch kinh doanh, mô tả công ty/ dự án.Lập kế hoạch markeitng,lập kế hoạch sản xuất, lập kế hoạch tổ chức và quản lý.Lập kế hoạch tài chính,phân tích rủi ro....

Kỹ năng giảng dạy

Đào tạo thuế, đào tạo kế toán, đào tạo kỹ năng mềm, đào tạo quản lý điều hành, đào tạo lái xe
Phương pháp đào tạo: học viên là là trung tâm, các phương pháp đào tạo người lớn.Cánh học của người lớn và tre em.Quy trình học qua trải nghiệm, thiết kế chương trình đào tạo, thái độ người giảng viên.Các kỹ năng cần thiết của giảng viên...

Design Web GGO