Đào tạo kỹ năng mềm


Kỹ năng bán hàng

Khai giảng : 2010
Thời gian học : 3 ngày
Học phí : Liên hệ
Chi tiết khóa học :
- Bản chất của bán hàng đa cấp
- Nguyên tắc trong đa cấp
- Mục tiêu kinh doanh
- Huấn luyện và kèm cặp
- Các bí quyết thành công

Bài viết liên quan

Design Web GGO