Đào tạo kỹ năng mềm


Kỹ năng đàm phán cho các nhà quản lý doanh nghiệp

Khai giảng : 2010
Thời gian học : 5 ngày
Học phí : Liên hệ
Chi tiết khóa học :
- Tổng quan về đàm phán
- Bản chất của quá trình đàm phán
- Các kiểu đàm phán
- Chuẩn bị đàm phán
- Kỹ năng mở đầu và kết thúc
- Cách thức lập luận đạt mục tiêu
- Kinh nghiệm trong đàm phán
- Nhân tố văn h trong đàm phán

Bài viết liên quan

Design Web GGO