Đào tạo kỹ năng mềm


Kỹ năng dịch vụ

Khai giảng : 2010
Thời gian học : 5 ngày
Học phí : Liên hệ
Chi tiết khóa học :
- Khái niệm dịch vụ kháchng
- Thấu hiểu khách hàng
- Các kỹ năng chăm sóc khách hàng
- Ứng xử với kháchng khó tính
- Giải quyết xung đột với khách hàng
- Quản lý để chăm sóc khách hàng toàn diện

Bài viết liên quan

Design Web GGO