Đào tạo kỹ năng mềm


Kỹ năng điện thoại

Khai giảng : 2010
Thời gian học : 3 ngày
Học phí : Liên hệ
Chi tiết khóa học :
- Tính chất của giao tiếp qua điện thoại
- Kỹ năng gọi điện thoại
- Luyện tập giọng nói và tư thế đàm thoại
- Kỹ năng trả lời điện thoại
- Xử lý tình huống trong giao tiếp điện thoại

Bài viết liên quan

Design Web GGO