Đào tạo kỹ năng mềm


Kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh

Khai giảng : 2010
Thời gian học : 5 ngày
Học phí : Liên hệ
Chi tiết khóa học :
- Khái niệm
- Từ ý tưởng đến kế hoạch kinh doanh
- Kết cấu bản kế hoạch kinh doanh
- Mô tả công ty/ dự án
- Lập kế hoạch markeitng
- Lập kế hoạch sản xuất
- Lập kế hoạch tổ chức và quản lý
- Lập kế hoạch tài chính
- Phân tích rủi ro

Bài viết liên quan

Design Web GGO