Đào tạo kế toán thực tế (nghề KT cũ)


Khóa đào tạo thực tế "Kỹ năng nghề kế toán tổng hợp - kế toán thuế chuyên sâu trong doanh nghiệp Xây lắp".

         Làm thế nào để trở thành kế toán tổng hợp, kế toán thuế chuyên nghiệp trong các doanh nghiệp xây lắp? Hãy tham dự khoá "Đào tạo nghề kế toán tổng hợp - Kế toán thuế trong doanh nghiệp xây lắp" do CENSTAF tổ chức!

 

I. Phương pháp đào tạo nghề kế toán thuế trong doanh nghiệp xây lắp:

 

       CENSTAF áp dụng phương pháp “Cầm tay chỉ việc” – “Kèm cặp theo từng học viên ” tức là mỗi học viên sẽ được học trên một bộ giáo trình, một máy tính riêng, mỗi giảng viên sẽ trực tiếp hướng dẫn và kèm cặp đến từng học viên (khác hoàn toàn mô hình đào tạo tập trung 01 Giảng viên kèm 15 - 20 học viên), giúp các bạn làm toàn bộ công việc của một chuyên viên kế toán tổng hợp, kế toán thuế tại Doanh Nghiệp - hướng dẫn các bạn từ khâu nhập số liệu, vào các sổ, xử lý nghiệp vụ kế toán, tổng hợp các số liệu, lên báo cáo tháng, BC quý, đặc biệt là báo cáo tài chính cuối năm, đưa tất cả các khoản chi phí thực của doanh nghiệp trở thành chi phí hợp lý, hợp lệ, hợp pháp theo đúng các thông tư, nghị định, chính sách thuế mới nhất của Bộ tài chính.
 

Khóa đào tạo nghề kế toán tổng hợp - Kế toán thuế trong doanh nghiệp Xây Lắp

 

Khóa đào tạo thực tế "Kỹ năng nghề kế toán tổng hợp - Kế toán thuế trong DN Xây Lắp" gồm 03 level:
 
Level 1: Khóa "Kế toán căn bản và cốt lõi" học 10 buổi, 5 - 7 Hv/ lớp; HP = 1 triệu; Học phần này dành riêng cho các học viên học nghề kế toán trong DN Xây lắp nhưng đang yếu, thiếu kiến thức căn bản về kế toán.
 
Level 2: Khóa "Thực hành kế toán tổng hợp - Kế toán thuế trong DN Xây Lắp". Học phần này dành chủ yếu cho các bạn sinh viên mới ra trường, các kế toán viên của DN học để làm kế toán tổng hợp - Kế toán thuế thực thụ. Học phí của Level 2 này là 4 triệu/ 20 - 25 buổi / Cầm tay chỉ việc - Kèm theo từng học viên.
 
Level 3: Khóa "Kỹ năng lập, xử lý, lưu giữ chứng từ, lập BCTC và giải trình với cơ quan quản lý Nhà Nước cũng như tư vấn cho nhà quản trị Doanh Nghiệp trong công tác kế toán trong DN Xây Lắp". Khóa học này dành riêng cho các kế toán tổng hợp (Hv sau khi học Level 2) và các Kế toán trưởng nâng cao năng lực bản thân.
 
Học phí = 6 triệu/ 20 - 25 buổi/ Cầm tay chỉ việc - Kèm theo từng học viên. 
 
Tùy theo mục đích học tập của học viên và đặc biệt là kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm thực tế của học viên đang ở cấp độ nào thì CENSTAF sẽ tư vấn cho học viên học level tương ứng.
 

II. Giảng viên đào tạo nghề kế toán thuế trong doanh nghiệp xây lắp: 


        Giảng viên của khoá đào tạo là những giảng viên của thực tiễn, đã có 10 - 15 năm kinh nghiệm làm đào tạo và tư vấn Kế toán - Kiểm toán - Thuế cho hệ thống các Kế toán thuế, Kế toán trưởng, Giám đốc tài chính của Cộng đồng Doanh nghiệp trên toàn quốc.


III. Nội dung khóa đào tạo nghề kế toán thuế trong doanh nghiệp xây lắp:

1. Từ buổi 1 – 2: Tổng quan chế độ, chính sách thuế mới và hệ thống lại lý thuyết kế toán trong loại hình DNXL

     - Khái quát chung về chế độ, chính sách kế toán và thuế VN hiện nay

    - Cập nhật chính sách và chế độ mới nhất trong File “Văn bản pháp luật” gửi cho học viên

    - Tổng quan về kế toán (khái niệm, nguyên lý kế toán, nguyên tắc kế toán, công cụ kế toán…)

    - Chứng từ kế toán (khái niệm, tính chất của chứng từ ..)

    - Chi phí kế toán, chi phí thuế …

    - Đặc điểm hoạt động trong DNXL

    - Sơ đồ kế toán tổng quát trong doanh nghiệp XL

    - Quy trình quản lý kho trong DNXL

    - Kế toán nhập kho NVL, CCDC

    - Kế toán xuất kho NVL, CCDC phục vụ thi công (Phương pháp tính giá, Định mức XDCB)

    - Kế toán tính toán và bổ chi phí NCTT (các hình thức trả lương, các khoản giảm trừ)

    - Kế toán tính toán và phân bổ CP MTC, SXC (CP KH TSCĐ, PB CPTT, Luơng NVPX…)

    - Kế toán giá vốn công trình, hạng mục công trình, Đánh giá khối lượng dở dang

    - Kế toán chi phí bán hàng, chi phí QLDN.

    - Kế toán các khoản thuế trong DNXL.


2. Từ buổi thứ 3 – 9 hướng dẫn học viên thực hành kế toán thuế:

 

     - Giới thiệu bộ chứng từ thực tế của DNXL

     - Hướng dẫn học viên phân biệt chứng từ kế toán mua vào, bán ra, chi phí…

     - Hướng dẫn sử dụng phím tắt trong Excel hoặc thao tác sử dụng phần mềm kế toán

     - Quy trình ghi sổ kế toán, cách hạch toán chứng từ trên sổ kế toán..

     - Hướng dẫn nhập dữ liệu vào sổ kế toán.

     - Hướng dẫn lập các bút toán cuối kỳ

 + Tính lương và các khoản trích theo lương

               + Trích khấu hao TSCĐ

               + Bảng phân bổ chi phí trả trước          

+ Tập hợp chi phí NVLTT, CP NCTT, CP MTC, CP SXC

               + Giá vốn công trình, hạng mục công trình

               + Các bút toán kết chuyển

     - Hướng dẫn cách thức lấy dữ liệu từ các bảng biểu vào sổ kế toán

     - Hướng dẫn các thao tác phím tắt và cách sử dụng công thức trong các bảng biểu.


3. Từ buổi 10 – 15: Thực hành kế toán xây dựng và quản lý DMNVL   

    

     - Hướng dẫn học viên xây dựng và quản lý DMNVL

     - Hướng dẫn học viên lập PNK, PXK, lập BCNXT từ PNK, PXK

     - Hướng dẫn học viên đối chiếu giữa dự toán, quyết toán với thực tế

     - Hướng dẫn học viên lập bảng tính giá thành công trình, hạng mục công trình

     - Các thao tác sử dụng trong quá trình lập PNK, PXK và BCNXT.

     - Cách lấy dữ liệu PXK vào sổ kế toán, cách đối chiếu giữa sổ kế toán, quyết toán và kho


4. Từ buổi 16 đào tạo kế toán nhập dữ liệu ngân hàng vào sổ kế toán    

    

     - Nhập dữ liệu ngân hàng vào sổ kế toán

     - Đối chiếu sổ kế toán với công nợ, SPKH


5. Từ buổi 17-25 đào tạo kế toán thuế các phần hành còn lại.

      
      - Hướng dẫn học viên lập BCĐPS tổng hợp, chi tiết tháng, năm.

      - Hướng dẫn học viên kiểm tra tính đúng đắn và hợp lý của BCĐPS

      - Hướng dẫn học viên lập BCTC (BCĐKT, KQKD, TM BCTC, LCTT)

      - Hướng dẫn học viên lập Tờ khai tự quyết toán thu

      - Hướng dẫn chuyển sổ, in ấn sổ sách và quản trị dữ liệu

- Tổng quan về kế toán DN XL, giải đáp vướng mắc trong DNXL.

      - Kết thúc khoá học và làm bài Test kiểm tra.

IV. Kết thúc khóa đào tạo thực hành nghề kế toán thuế trong doanh nghiệp xây lăp":

 

-  Nắm bắt kiến thức về hoạt động xây lắp (Hợp đồng xây lắp, các bên A-B, đấu thầu, bảo lãnh quyết toán công trình ... trong hoạt động xây lắp và kế toán về hoạt động xây lắp và kế toán về mọi hoạt động tại một DNXL tự thi công và giao thầu phụ ...)

 
   -  Hiểu và có kỹ năng tốt từ chi tiết đến tổng hợp về tổ chức công tác kế toán trong Doanh nghiệp xây lắp một cách hiệu quả nhất (tổ chức công tác kế toán, chứng từ kế toán, sổ sách kế toán, TK kế toán, hạch toán kế toán, lập BCTC, quyết toán thuế GTGT và thuế TNDN,...trong DNXL một cách thuần thục)

 

-  Hiểu mối quan hệ giữa kế toán và hoạt động xây dựng, lắp đặt máy móc, thiết bị, biết sử dụng những thông tin kế toán về hoạt động xây lắp để phục vụ cho công tác quản lý, điều hành một doanh nghiệp xây lắp hiệu quả nhất.

 
 
-  Biết cách sử dụng tư vấn pháp luật về lĩnh vực xây lắp, tư vấn thuế, quản lý kế toán thuế và các luật có liên quan trong mọi hoạt động của một DNXL.

Hãy liên hệ ngay với Mrs. Bích Thủy : 0907 580 698 để nhận được chính sách hỗ trợ học phí tốt nhất!


- "Các sai phạm về quản lý hóa đơn, chứng từ và chi phí được trừ".

- Hợp nhất báo cáo tài chính - Các sai phạm thường gặp khi lập BCTC năm 2015 - 2016

- "Những vi phạm mà các Giám đốc và Kế toán hay mắc phải trong thanh - kiểm tra việc khấu trừ thuế GTGT 2016

- Học kế toán: "Thanh-kiểm tra quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2015 - 2016

- Học kế toán: Phân tích báo cáo tài chính Doanh nghiệp

 

CAM KẾT ĐÀO TẠO THÀNH NGHỀ - HOÀN THÀNH TỚI NGHIỆP VỤ CUỐI CÙNG

 HỖ TRỢ TƯ VẤN MIỄN PHÍ VĨNH VIỄN VỀ NGHIỆP VỤ THỰC TẾ


 Chi tiết xin vui lòng liên hệ với bộ phận tư vấn tuyển sinh!


TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, ĐÀO TẠO CÁN BỘ VÀ TƯ VẤN

TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN - THUẾ ( CENSTAF )

Tầng 3, Số 6, Phố Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa , Hà Nội.

Tel: 0907 580 698

Bài viết liên quan

Design Web GGO