Lĩnh vực hoạt động


Phát hiện & phòng ngừa các sai phạm và rủi ro trước khi nộp quyết toán thuế GTGT và thuế TNDN năm 2010-2011

2/14/2011 2:49:05 PM


Khai giảng : Liên tục trong tuần
Thời gian học : 01 ngày: Từ 8h30 đến 17h00
Học phí : 850.000 vnđ

Chi tiết khóa học :

Bài viết liên quan

Design Web GGO