Lĩnh vực hoạt động

Thắc mắc về nộp phí trước bạ

Thắc mắc về nộp phí trước bạ | Thac mac ve nop thue truoc ba

10/24/2011 4:47:29 PM

Theo bên Cục thuế  hướng dẫn, Cùng một phòng mà 2 người hướng dẫn khác nhau, trưởng phòng hướng dẫn lệ phí  trước bạ phải đóng luôn cả giá trị lợi thế thương mại, vì hoá đơn tổng Công ty xuất bán cho Cty tôi, thì phần giá trị lợi thế thương mại đưa vô là Tài sản của Cty tôi. Còn người kia thì hướng dẫn là không nộp lệ phí trước bạ của giá trị lợi thế thương mại.

Giải đáp thắc mắc về tính chi phí lương tháng 13 và 14

Giải đáp thắc mắc về tính chi phí lương tháng 13 và 14

9/8/2011 4:07:41 PM

Xin được tư vấn về chi phí lương tháng 13 và 14 để tính chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp: Năm 2009 và 2010 công ty tôi có chi trả mỗi năm là hai tháng lương cho CBCNV và đã đưa vào chi phí trước khi tính thuế TNDN...

Chính sách thuế TNCN

Công văn số  61/TCT-TNCN về chính sách thuế TNCN

12/11/2012 1:28:12 PM

Trả lời công văn số 1707/CT-HTr ngày 8/12/2010 của Cục Thuế tỉnh Hà Nam hỏi về chính sách thuế TNCN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:....

Chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài làm việc tại Công ty Tessia Asia

Chính sách thuế TNCN đối với chuyên gia nước ngoài làm việc tại Công ty Tessia Asia

12/11/2012 1:25:29 PM

Trả lời công văn số 25053/CT-HTr ngày 30/11/2010 của Cục Thuế thành phố Hà Nội đề nghị hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài làm việc tại Công ty Tessia Asia, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau....

Thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu tại chỗ

4/19/2011 2:45:47 PM

Bộ Tài chính nhận được công văn của một số Cục thuế địa phương và doanh nghiệp đề nghị hướng dẫn vướng mắc về thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu tại chỗ. Về nội dung này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:....

Hoàn thuế GTGT đối với nhà thầu thực hiện dự án ODA.

Hoàn thuế GTGT đối với nhà thầu thực hiện dự án ODA.

12/11/2012 1:34:25 PM

Bộ Tài chính nhận được công văn của một số đơn vị đề nghị hướng dẫn thực hiện hoàn thuế GTGT đối với nhà thầu nước ngoài thực hiện dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) không hoàn lại có đủ điều kiện về thủ tục…..

Thủ tục hồ sơ hoàn thuế GTGT

Thủ tục hồ sơ hoàn thuế GTGT

12/11/2012 1:37:14 PM

Trả lời công văn số 24391/CT-THNVDT ngày 19/11/2010 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho Chương trình Hỗ trợ ngành thuỷ sản Việt Nam giai đoạn 2 (FSPS II) do chính phủ Đan Mạch tài trợ; sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Bộ Tài chính…

Hướng dẫn về thuế suất thuế GTGT đối với sản phẩm salonpas

Hướng dẫn về thuế suất thuế GTGT đối với sản phẩm salonpas

12/11/2012 1:36:08 PM

Trả lời công văn số 5359/CT-KT1 ngày 05/11/2010 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai đề nghị hướng dẫn về thuế suất thuế GTGT đối với sản phẩm salonpas, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:…

Chính sách thuế TNDN

Công văn 22/BTC-TCT V/v chính sách thuế TNDN

12/11/2012 1:31:51 PM

Bộ Tài chính nhận được ý kiến vướng mắc của một số Cục thuế và Doanh nghiệp về việc hạch toán khoản chi phí thường xuyên trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau……

Đào tạo kỹ năng: Kỹ năng bán hàng và dịch vụ khách hàng

dao tao ban hang | Đào tạo bán hàng, đào tạo kỹ năng bán hàng và dịch vụ khách hành

6/25/2014 3:54:32 PM

Khái niệm dịch vụ khách hàng, Thấu hiểu khách hàng, Các kỹ năng chăm sóc khách hàng, Ứng xử với khách hàng khó tính. Giải quyết xung đột với khách hàng, Quản lý để chăm sóc khách hàng toàn diện...
Page 2/4Prev1234Next

Design Web GGO