Lĩnh vực hoạt động


Giới thiệu nội dung của các khóa đào tạo kế toán thuế

2/14/2011 2:41:45 PM

Nội dung của các khóa đào tạo kế toán thuế chủ yếu đi sâu vào các tình huống thực tế mà bộ máy kế toán doanh nghiệp hay mắc phải khi thanh kiểm tra quyết toán thuế. Ở đây, thầy sẽ chỉ ra cho doanh nghiệp thấy được cái sai, cái thiếu sót và đưa ra giải pháp xử lý làm sao cho có lợi cho Doanh Nghiệp nhất. Học trên tinh thần trao đổi chất vấn trực tiếp, các học viên sẽ được tháo gỡ những sai phạm, sai sót trong doanh nghiệp của mình.

Bài viết liên quan

Design Web GGO