Lĩnh vực hoạt động


Thắc mắc về nộp phí trước bạ

10/24/2011 4:47:29 PM

Hỏi:

 

Tôi đang gặp một vấn đề Ban tư vấn cho tôi hỏi, Tổng công ty ( cty mẹ) xuất hoá đơn bán Trạm xăng qua cty tôi, tổng giá trị trên hoá đơn là 4 tỷ, trong đó giá trị Trạm xăng là 3 tỷ, còn lại 1 tỷ là giá trị lợi thế thương mại.

Vậy khi tôi nộp lệ phí trước bạ, Công ty tôi sẽ nộp lệ phí trước bạ trên tổng giá trị hoá đơn là 4 tỷ hay chỉ nộp phần giá trị thực của Trạm xăng.

Theo bên Cục thuế  hướng dẫn, Cùng một phòng mà 2 người hướng dẫn khác nhau, trưởng phòng hướng dẫn lệ phí  trước bạ phải đóng luôn cả giá trị lợi thế thương mại, vì hoá đơn tổng Công ty xuất bán cho Cty tôi, thì phần giá trị lợi thế thương mại đưa vô là Tài sản của Cty tôi. Còn người kia thì hướng dẫn là không nộp lệ phí trước bạ của giá trị lợi thế thương mại.

Ban tư vấn cho tôi hỏi, nếu Công ty tôi nộp phí trước bạ cả phần lợi thế thương mại, vậy khi đưa vào Tài sản cố định để trích khấu hao thì phần giá trị lợi thế thương mại, tôi cho là tài sản cố định vô hình hay đưa vào phân bổ dần.

 

Trả lời:

Chào bạn!

 

Qua câu hỏi bạn gửi, CENSTAF có ý kiến cùng trao đổi như sau:

 

1/ Về giá trị lợi thế thương mại

 

Theo TT 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của BTC hướng dẫn: Lợi thế thương mại được phân bổ dần vào chi phí nhưng không quá 3 năm.

 

2/ Về lệ phí trước bạ

 

Theo qui định về tính lệ phí trước bạ thì căn cứ vào giá trị ghi trên hóa đơn bán hàng (Ví dụ TT 95/2010/TT-BTC qui định về giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà đất là giá trị ghi trên hóa đơn tài chính).

 

Do vậy việc cty bạn nhận trạm xăng do Tcty (cty mẹ) chuyển nhượng lại sẽ có 2 TH xảy ra như sau:

 

- Nếu cty mẹ xuất hóa đơn riêng phần TS là trạm xăng thì tính lệ phí trước bạ trên phần giá trị này.

 

- Nếu xuất riêng hóa đơn về phần lợi thế thương mại của trạm xăng (gần mặt đường, thuận lợi giao thông,...) thì cty mẹ ghi nhận là thu nhập và cty con (cty em) ghi nhận là chi phí trả trước và phân bổ dần vào chi phí theo TT 130.

 

- Nếu ghi cả phần lợi thế TM vào giá trị trạm xăng thì được hiểu như là trạm xăng có giá trị cao 4 tỷ (đã gồm lợi thế TM 1 tỷ đ) và xuất trên 1 tờ hóa đơn (không ghi phần lợi thế TM riêng) thì có thể phải chịu lệ phí trước bạ trên phần giá trị ghi trên hóa đơn.

 

3/ bạn cần xem kỹ lại cách xuất hóa đơn của cty mẹ và cty bạn phải làm văn bản gửi Cục thuế quản lý hỏi cho rõ để được trả lời bằng văn bản còn thực hiện cho đúng luật nhé tránh TH khi Đoàn thanh tra về lại không có văn bản chứng minh.

 

Chúc bạn sức khỏe và thành công!

Bài viết liên quan

Design Web GGO