Học kế toán tổng hợp


Khóa/ lớp học kế toán tổng hợp tại Hà Nội - Khóa học rèn Kỹ năng và kinh nghiệm thực tế

         Học làm kế toán tổng hợp ở đâu tốt nhất tại Hà Nội? CENSTAF xin khẳng định 100% với học viên là "Cùng một quỹ thời gian bỏ ra, cùng một số tiền đầu tư cho việc học thì học ở CENSTAF bạn sẽ thu được giá trị là lớn nhất". 03 sự khác biệt lớn nhất giữa CENSTAF và các trung tâm đào tạo kế toán khác:

1. Chất lượng giảng viên:


        Với đội ngũ giảng viên cơ hữu trẻ, yêu và đam mê trong lĩnh vực đào tạo nghề kế toán, có kiến thức thực tế chuyên sâu về các loại hình Doanh nghiệp, có kỹ năng sự phạm tốt và có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy các học viên sẽ nhanh chóng nắm vững được lý thuyết kế toán và thành thạo các phần hành kế toán trong các loại hình DN.

2. Giáo trình giáo án đầy đủ:

        Với 13 năm kinh nghiệm làm dịch vụ đào tạo và tư vấn Tài chính - Kế toán thuế, học viên luôn được học tập trên những giáo trình, giáo án mới nhất. Vận dụng các thông tư, nghị định chính sách thuế mới nhất của Bộ Tài Chính vào làm kế toán tổng hợp, kế toán thuế cho Doanh Nghiệp.

3. Hỗ trợ học viên sau khóa học:

        Các học viên sau khi kết thúc các khóa đào tạo, huấn luyện làm kế toán của CENSTAF, sẽ vận dụng các kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm có được từ khóa học về làm cho doanh nghiệp của mình. Những vướng mắc, những khó khăn trong quá trình làm nghề kế toán tại DN các bạn sẽ được CENSTAF hỗ trợ, giải đáp, tháo gỡ. Xa thì điện thoại, gửi mail tư vấn, gần thì lên trực tiếp văn phòng Trung tâm để được hỗ trợ.

                    HỌC LÀM KẾ TOÁN TỔNG HỢP Ở ĐÂU TỐT NHẤT HÀ NỘI ?

    

I. Nội dung của khóa "Học làm kế toán tổng hợp"

 

1. Từ buổi 1 - 2 hệ thống lại lý thuyết về kế toán trong doanh nghiệp.

 

- Khái quát chung về chế độ, chính sách kế toán và thuế VN hiện nay

 

- Cập nhật chính sách và chế độ mới nhất trong File “Văn bản pháp luật” gửi cho học viên

 

- Tổng quan về kế toán (khái niệm, nguyên tắc kế toán, công cụ kế toán …)

 

- Chứng từ kế toán (khái niệm, tính chất của chứng từ ..)

 

- Chi phí kế toán, chi phí thuế …

 

- Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh trong DN (Quy trình sản xuất, HĐ ngoại thương, các điều kiện giao hàng FOB, CIF …, vận tải, bảo hiểm quốc tế, các phương thức thanh toán quốc tế L/c, TT…)

 

- Tiền tệ và hạch toán tỷ giá trong doanh nghiệp TM XNK (nguyên tắc ghi nhận và hạch toán tỷ giá, chênh lệch tỷ giá…)

 

- Sơ đồ kế toán tổng quát các hoạt động trong doanh nghiệp

 

- Quy trình quản lý kho trong doanh nghiệp.

 

- Kế toán nhập xuất kho NVL, CCDC phục vụ sản xuất ( Xây dựng định mức sản xuất và phương pháp tính giá xuất kho..)

 

- Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ( Các hình thức trả lương, Các khoản trích theo lương…)

 

- Kế toán tính toán và phân bổ chi phí SXC và tính giá thành sản phẩm sản xuất

 

- Kế toán nhập khẩu hàng hoá, kế toán mua bán hàng không qua kho, hàng đại lý

 

- Kế toán xuất khẩu hàng hoá..

 

- Kế toán chi phí bán hàng, chi phí QLDN

 

- Kế toán các khoản thuế trong DN

 

- Đưa ra một số tình huống xử lý về thuế, kế toán trong một số trường hợp đặc biệt

 

2. Buổi 3: Hướng dẫn học viên lập tờ khai thuế GTGT tháng:

 

+ Giới thiệu bộ chứng từ thực tế của doanh nghiệp

 

+ Lập bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào        

 

+ Lập bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra

 

+ Lập tờ khai thuế GTGT tháng

 

+ Lập điều chỉnh thuế GTGT tháng ( trong trường hợp sai sót ..)

 

3. Từ buổi thứ 4 - 6 hướng dẫn học viên:

 

- Hướng dẫn học viên phân biệt chứng từ kế toán các khoản mua vào, bán ra, chi phí.

 

- Hướng dẫn kế toán thanh toán với người mua, người bán nước ngoài, tỷ giá và CLTG.

 

- Hướng dẫn sử dụng phím tắt trong Excel hoặc thao tác sử dụng phần mềm kế toán

 

- Quy trình ghi sổ kế toán, cách hạch toán chứng từ trên sổ kế toán..

 

- Hướng dẫn nhập dữ liệu vào sổ kế toán.

 

4. Buổi 7 hướng dẫn học viên:

 

- Nhập dữ liệu ngân hàng bằng tiền VNĐ, ngoại tệ vào sổ kế toán

 

- Lập bảng tính tỷ giá ngoại tệ, cách thức đối chiếu giữa BTG với SPKH

 

- Đối chiếu sổ kế toán với công nợ, SPKH

 

5. Buổi 8 hướng dẫn học viên:

 

- Hướng dẫn và lập các bút toán cuối kỳ:

 

+Tính lương và các khoản trích theo lương,

 

+Trích khấu hao TSCĐ.

 

+ Bảng phân bổ chi phí trả trước dài hạn, ngắn hạn.

 

+ Lập hợp chi phí NVL, CP NCTT, CP SXC

 

+ Giá thành thành phẩm nhập kho.

 

+ Giá vốn thành phẩm, hàng hóa xuất bán.

 

+ Lập các bút toán kết chuyển cuối kỳ.

 

- Hướng dẫn cách thức lấy dữ liệu từ các bảng biểu vào sổ kế toán và các thao tác phím tắt

 

6. Từ buổi 9 - 12 hướng dẫn học viên

 

- Hướng dẫn học viên xây dựng và quản lý DM NVL, Hàng hóa, Thành phẩm, CCDC.

 

- Hướng dẫn học viên lập bảng kê tính trị giá vốn NVL, CCDC, hàng hóa NK, XK.

 

- Hướng dẫn học viên lập kế hoạch sản xuất, định mức sản xuất sản phẩm.

 

- Hướng dẫn học viên lập bảng tính giá thành

 

- Hướng dẫn học viên lập PNK, PXK từ BKHNK, chứng từ gốc, lập BCNXT từ PNK, PXK

 

- Các thao tác sử dụng trong quá trình lập PNK, PXK và BCNXT.

 

- Cách lấy dữ liệu PXK vào sổ kế toán, cách đối chiếu giữa sổ kế toán và kho

 

7. Từ buổi 13 - 20 hướng dẫn học viên:

 

- Hướng dẫn cách thức lấy dữ liệu từ các bảng biểu vào sổ kế toán

 

- Lập bảng cân đối số phát sinh tổng hợp và chi tiết tháng

 

- Hướng dẫn học viên kiểm tra tính đúng đắn và hợp lý của BCĐPS

 

- Hướng dẫn học viên thực hiện nhập dữ liệu các tháng tiếp theo theo quy trình như trên.

 

8. Từ buổi 20-25 hướng dẫn học viên

 

- Hướng dẫn học viên lập BCĐPS tổng hợp, chi tiết năm.

 

- Hướng dẫn học viên kiểm tra tính đúng đắn và hợp lý của BCĐPS

 

+ Đối chiếu số liệu thuế GTGT, TNDN, môn bài...

 

+ Đối chiếu hàng tồn kho

 

+ Đối chiếu tiền mặt, tiền gửi ngân hàng

 

+ Đối chiếu TSCĐ, CCDC.

 

+ Đối chiếu các khoản vay.

 

+ Đối chiếu công nợ ( gồm công nợ phải thu, công nợ phải trả...)

 

+ Đối chiếu tiền lương, các khoản trích theo lương.

 

+ Đối chiếu doanh thu, chi phí.

 

+ Kiểm tra tính hợp lý của bảng cân đối số phát sinh tài khoản

 

9. Buổi 26: Lập Báo cáo tài chính:

 

- Hướng dẫn học viên lập BCTC (BCĐKT, KQKD, TM BCTC, LCTT)

 

+ Bảng cân đối số phát sinh tài khoản.

 

+ BCĐKT (Bảng cân đối kế toán)

 

+ BCKQKD (Báo cáo kết quả kinh doanh)

 

+ TM BCTC (Thuyết minh báo cáo tài chính)

 

+ LCTT (Lưu chuyển tiền tệ)

 

10. Buổi 27: Lập tạm tính và quyết toán thuế TNDN, TNCN:

 

+ Tờ khai tạm tính thuế TNDN, TNCN.

 

+ Tờ khai quyết toán thuế TNDN, TNCN.

 

+ Lập tờ khai điều chỉnh quyết toán thuế TNDN ( trường hợp có sai sót )

 

+ Tổng quan về kế toán, thuế GTGT, TNDN, TNCN trong doanh nghiệp.

         

11. Buổi 28: Xác định lãi (lỗ) theo chủ quan của doanh nghiệp.

 

12. Buổi 29: In ấn sổ sách theo quy định của pháp luật về kế toán.

 

13. Buổi 30: Kết thúc khoá học và làm bài Test kiểm tra.

 

II. Thời lượng của khóa học kế toán tổng hợp:

 

- Học ban ngày: 30  buổi (1buổi = 3h).

 

- Học buổi tối : 35 buổi (1buổi = 2,5h).

 

Học viên có thể chủ động lựa chọn thời gian học phù hợp với quỹ thời gian của bản thân từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (Ca buổi sáng 8h30" - 11h30", buổi chiều từ 14h - 17h và buổi tối từ 18h - 20h30"). 

 

III. Từ khóa học làm kế toán tổng hợp ở đâu tốt nhất tại Hà Nội:

 

Từ khóa: Học làm kế toán; Học làm kế toán ở đâu: Học làm kế toán ở đâu tốt nhất; Học làm kế toán ở Hà Nội; Học làm kế toán tại Hà Nội; Học làm kế toán tổng hợp; Học làm kế toán tổng hợp ở đâu; Học làm kế toán tổng hợp ở đâu tốt nhất; Học làm kế toán tổng hợp ở đâu tốt nhất Hà Nội.

 

                TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, ĐÀO TẠO CÁN BỘ VÀ TƯ VẤN

                                           TÀI CHÍNH  - KẾ TOÁN - THUẾ

                                                              (CENSTAF)

                                Tầng 3 - số 6 Vũ Ngọc Phan - Đống Đa – Hà Nội

                                      E-mail: tranminhhien.censtaf@gmail.com

                                      Mr. Hiền:  0904 698 489  -  0977 099 088


                                 CENSTAF - ĐÀO TẠO ĐI TỚI ĐỨC TÀI !

Bài viết liên quan


Đăng ký học lớp này (Registration class)

* Your name :

 

* Email :

* Telephone :

 

Address :

* Job :

 

* Content :

 

 

Design Web GGO