Học kế toán trưởng


Học kế toán trưởng: Khóa học chuyên sâu về quản lý chi phí

                                                       Khóa học kế toán trưởng chuyên sâu:  

 

Khóa học chuyên sâu về quản lý chi phí trong DN“QUẢN LÝ CHI PHÍ SAI – TAI HẠI LỚN TRONG THANH TRA TẠI CÁC DN HIỆN NAY? CÁCH QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ – CHI PHÍ KHÔNG ĐƯỢC TRỪ HIỆU QUẢ TRONG QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DN”NHỮNG SAI PHẠM CỦA DN TRONG QUẢN LÝ CHI PHÍ – CÁCH KHẮC PHỤC VÀ NGHỆ THUẬT XỬ LÝ ĐÚNG - HIỆU QUẢ CHO CÁC DN?!

 

 

 

 

 

 

 

1) Đối tượng tham dự khóa học kế toán trưởng:


- Chủ tịch HĐTV/HĐQT, TGĐ, Phó TGĐ, GĐ, PGĐ


- Kế toán trưởng, kế toán tổng hợp, kế toán thuế, kế toán viên khác


Đặc biệt Trung tâm hỗ trợ tư vấn miễn phí về quản lý kế toán & thuế sau khoá học, giảm 10% học phí cho các DN đăng ký từ 05 học viên trở lên trước 03 ngày KG .

2) Thời gian tổ chức khóa học kế toán trưởng: 


Khóa học kế toán trưởng chuyên sâu được tổ chức 01 ngày tại 63 tỉnh thành toàn quốc.

Thời gian học từ 08h00 đến 17h30.

 

3) Giảng viên của khóa học kế toán trưởng chuyên sâu:

 

           Tiến sỹ Trần Huy Hoàng - TGĐ CENSTAF GROUP, chuyên gia cao cấp (Thành viên Hội Tư vấn Thuế VN), người có rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo; tư vấn luật, thuế, kiểm toán, thanh-kiểm tra quyết toán thuế của CENSTAF GROUP.

 

4) Phương pháp giảng dạy khóa học kế toán trưởng:

          
           
Học theo phương pháp tư duy năng động, hiểu kỹ để quản lý tốt và hiệu quả nhất. Được truyền đạt kinh nghiệm trực tiếp qua các cuộc thanh tra - kiểm tra thuế và đối thoại trực tiếp để cùng giải đáp hiệu quả các thắc mắc của Doanh nghiệp và học viên về những  vướng mắc mà DN mình đã, đang và sẽ mắc phải trong quản lý thuế TNCN 2011.

          (Qua 255 khóa đào tạo thực tế về chuyên đề này cho hơn 32.500 TGĐ, Giám đốc, PGĐ, KTT, KTV và kế toán thuế trong các loại hình DN tại TP. Hà Nội, TP.HCM và hơn 60 Tỉnh, Thành phố trong cả nước. Chúng tôi đã tháo gỡ được rất nhiều sai phạm hiện tại và tiềm tàng của các Doanh nghiệp, đồng thời qua khoá đào tạo chuyên sâu này CENSTAF sẽ tư vấn để các DN quản lý hiệu quả, tránh những thiệt hại đáng tiếc về kinh tế và hình sự do vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý tài chính, kế toán, thuế, luật nhiều như hiện nay).

 

 

Nội dung khóa học kế toán trưởng - Học kế toán thuế chuyên nghiệp:


           Hiện nay, trong công tác kiểm tra kế toán, thanh tra thuế tại các loại hình doanh nghiệp nhìn dưới góc độ Luật quản lý thuế thì công tác kiểm tra chi phí SXKD là vất vả nhất, khó khăn nhất. Các Giám đốc điều hành doanh nghiệp, các kế toán trưởng, kế toán viên đang cảm thấy đau đầu vì trong thực tế SXKD tại DN chi ra rất nhiều khoản chi phí (thậm chí có đầy đủ hóa đơn, chứng từ) và được hạch toán đầy đủ theo chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán nhưng trong kiểm tra quyết toán thuế vẫn bị “xuất toán” ra khỏi chi phí hợp lý được chấp nhận theo luật thuế thu nhập Doanh nghiệp (TNDN).

Thực tế hiện nay tại các DN (cả DN trong nước và các DN FDI) đều gặp phải rất nhiều khó khăn trong quản lý chi phí để được chấp nhận trong thanh tra quyết toán thuế. Điều này đã xảy ra trong suốt thời gian qua gây ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động SXKD của từng doanh nghiệp và BLĐ DN cũng như Phòng TC-KT vẫn hay đặt ra các câu hỏi cần phải được giải thích, phân tích và ứng dụng hiệu quả trong quản lý chi phí của DN như:

- Tại sao khi kiểm tra BCTC đã được kiểm toán độc lập thừa nhận nhưng sau thanh tra DN vẫn bị xuất toán nhiều chi phí và bị xử phạt nặng theo luật thuế TNDN?

- Chi phí thực tế doanh nghiệp chi ra là chi phí gì? Chi phí kế toán (theo chế độ kế toán) hay chi phí tính thuế (theo chính sách thuế TNDN và các chính sách pháp luật có liên quan)? Chúng khác nhau như thế nào mà việc quản lý DN hay gặp phải những sai phạm và cách hiểu rõ để DN “tự xây dựng 1 qui trình quản lý hiệu quả đối với khoản chi phí thuế” đáp ứng được các yêu cầu của các Đoàn Kiểm toán độc lập, thanh tra thuế, kiểm toán nhà nước, thanh tra chính phủ là như thế nào?

- Chi phí tính thuế là như thế nào mà phức tạp đối với các Doanh nghiệp đến như vậy? Chi phí đó có liên quan đến các luật nào khác không? DN quản lý CPSXKD như thế nào để không bị các Đoàn Thanh-kiểm tra xuất toán?... và rất nhiều câu hỏi thắc mắc của hàng ngàn DN ở ba miền Bắc, Trung, Nam gửi đến cho CENSTAF GROUP trong suốt thời gian qua.

Từ thực tế về những “bức xúc” trên của các doanh nghiệp trên toàn quốc và để giúp các nhà Quản trị DN (BGĐ), các cán bộ kế toán có kiến thức chuyên sâu trong quản lý chi phí tại DN mình và quyết toán thuế đối với các cơ quan Thanh kiểm tra của Nhà nước, Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo Cán bộ và Tư vấn Tài chính - Kế toán - Thuế (CENSTAF) thuộc CENSTAF GROUP - Thành viên Hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VCTA), tổ chức có uy tín hàng đầu ở Thủ đô Hà Nội và cả nước về đào tạo kế toán, kiểm toán, thanh tra tài chính, quyết toán thuế,.. sẽ giúp các Doanh nghiệp “giải quyết và ứng dụng tốt” bài toán này thông qua khóa đào tạo ngắn hạn đặc biệt chuyên sâu:

 

                                     Khóa đào tạo kế toán trưởng, đào tạo kế toán thuế chuyên sâu:  

 

“QUẢN LÝ CHI PHÍ SAI – TAI HẠI LỚN TRONG THANH TRA TẠI CÁC DN HIỆN NAY? CÁCH QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ – CHI PHÍ KHÔNG ĐƯỢC TRỪ HIỆU QUẢ TRONG QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DN NĂM 2011”NHỮNG SAI PHẠM CỦA DN TRONG QUẢN LÝ CHI PHÍ – CÁCH KHẮC PHỤC VÀ NGHỆ THUẬT XỬ LÝ ĐÚNG - HIỆU QUẢ CHO CÁC DN?!

 

            Qua khóa đào tạo kế toán trưởng, đào tạo kế toán thuế này CENSTAF sẽ tư vấn cho Doanh nghiệp xây dựng được “Cách quản lý chi phí thuế hiệu quả theo đúng các chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán và đặc biệt là theo đúng chính sách thuế hiện hành nhằm “tiết kiệm” và “giảm thiểu” rủi ro, sai phạm trong công tác thanh tra quyết toán thuế 2011 về chi phí SXKD tại các loại hình Doanh nghiệp”.

 

1. Chi phí kế toán là gì? Chi phí thuế là gì? Chúng khác nhau như thế nào thông qua các chế độ, chính sách của Nhà nước? Việc khác nhau đó có ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác Quyết toán thuế cuối năm không? ảnh hưởng bị xử phạt hành chính và hình sự như thế nào?


2. Các nguyên tắc xác định chi phí được trừ và chi phí không được trừ: Cơ sở để quản lý chi phí SXKD hiệu quả cho các DN?


3. Chi phí khấu hao TSCĐ (Cách xác định chi phí khấu hao như thế nào để được chấp nhận là chi phí được trừ và những trường hợp khấu hao TSCĐ như thế nào được coi là chi phí không được trừ bị xử phạt trong QT thuế TNDN?


4. Chi phí NVL, hàng hóa sử dụng trong SXKD (Cách xác định chi phí NVL, hàng hóa như thế nào để được chấp nhận là chi phí được trừ và những trường hợp như thế nào được coi là chi phí không được trừ bị xử phạt trong QT thuế TNDN?


5. Chi phí tiền lương, tiền công, BHXH, BHYT, BHTN, BH tai nạn,... (Cách xác định những khoản chi phí này như thế nào để được chấp nhận là chi phí được trừ và những trường hợp như thế nào được coi là chi phí không được trừ bị xử phạt trong QT thuế TNDN ?


6. Chi phí tiền phụ cấp ăn ca, xăng xe, điện thoại, phụ cấp tàu xe,... (Cách xác định những khoản chi phí này như thế nào là chi phí được trừ và những trường hợp như thế nào được coi là chi phí không được trừ bị xuất toán trong QT thuế TNDN?


7. Chi phí dịch vụ mua ngoài (điện, nước, điện thoại,...), chi bảo hộ lao động, chi lao động nữ, chi công tác phí trong và ngoài nước,...  (Cách xác định những khoản chi phí này như thế nào là chi phí được trừ và những trường hợp như thế nào được coi là chi phí không được trừ bị xuất toán trong QT thuế TNDN ?


8. Chi phí Lãi vay, chi phớ chờnh lệch tỷ giỏ, chi phớ trích lập dự phòng, chi phí thuế, v.v ... (Cách xác định những khoản chi phí này như thế nào là chi phí được trừ và những trường hợp như thế nào được coi là chi phí không được trừ trong QT thuế TNDN ?


9. Giải đáp rất nhiều tình huống quản lý chuyên sâu (dưới góc độ Tài chính, kế toán, thanh tra thuế, các đạo luật liên quan đến các khoản chi phí trong DN), đặc biệt là các sai sót và vi phạm pháp luật của các DN (học theo các tình huống) bị xuất toán ra khỏi chi phí hợp lý, hợp lệ trong các cuộc thanh- kiểm tra chi phí SXKD ở các loại hình Doanh nghiệp hay mắc phải và hướng dẫn cách hoàn thiện các thủ tục hiệu quả cao cho các Doanh nghiệp trong QT thuế .

 

 

 

Bài viết liên quan


Đăng ký học lớp này (Registration class)

* Your name :

 

* Email :

* Telephone :

 

Address :

* Job :

 

* Content :