Intourco Vũng Tàu – Agoda.com Guarantee

Bạn là người yêu du lịch, muốn khám phá những vùng đất mới mẻ? Bạn không muốn bị gián đoạn trên hành trình của mình? Hãy để Centaf giúp bạn với Agoda.com Guarantee!

Agoda.com Guarantee – Gián đoạn Chuyến bay

Agoda.com Guarantee là dịch vụ cung cấp sự trợ giúp miễn phí cho bạn trong trường hợp sự Gián đoạn Chuyến bay ảnh hưởng đến hành trình của bạn.

Agoda.com Guarantee – Cho hành trình đang tiếp diễn

Agoda.com Guarantee chỉ áp dụng với sự Gián đoạn Chuyến bay do Hãng vận tải được chọn hoặc thông báo từ Centaf ít hơn hoặc bằng 1 tiếng trước khi khởi hành và/hoặc bất cứ lúc nào sau khi khởi hành Chuyến bay đầu tiên bị ảnh hưởng bởi sự Gián đoạn Chuyến bay.

Nếu bạn biết tin về sự Gián đoạn Chuyến bay thuộc trường hợp này, hãy thông báo cho chúng tôi thông qua điện thoại hoặc thư điện tử, không được chậm trễ quá đáng. Nếu bạn không thông báo cho chúng tôi về sự Gián đoạn Chuyến bay (không được chậm trễ quá đáng) thì bạn sẽ không được hưởng Agoda.com Guarantee. Nếu chúng tôi được thông báo về sự Gián đoạn Chuyến bay trước khi bạn thông báo cho chúng tôi thì chúng tôi sẽ liên lạc với bạn trong một thời gian hợp lý sau khi chúng tôi được thông báo.

Sau khi chúng tôi được thông báo về sự Gián đoạn Chuyến bay thuộc trường hợp này, bạn sẽ được đề nghị giải pháp sau:

Chúng tôi sẽ tìm kiếm phương tiện vận chuyển thay thế tới Điểm đến và nếu chúng tôi có thể tìm ra phương tiện vận chuyển thay thế hợp lý thì chúng tôi sẽ đề nghị Chuyến bay thay thế tới Điểm đến cho bạn hoàn toàn do chúng tôi trả tiền phí tổn. Trong trường hợp chúng tôi không thể mua Chuyến bay thay thế được đề nghị cho bạn trên mạng, sau khi chúng tôi xác nhận với bạn, bạn có thể mua vé tương ứng để vận chuyển thay thế tới điểm đến cuối cùng ban đầu của bạn, như chúng tôi và bạn đã thỏa thuận. Theo thỏa thuận đó, chúng tôi sẽ hoàn trả cho bạn mức giá đã được đồng ý trước của vé như vậy theo các điều kiện tại Điều B của tài liệu này. Trong trường hợp chúng tôi không thể tìm ra Chuyến bay thay thế hợp lý thì chúng tôi có thể thỏa thuận với bạn về phần góp tương xứng của chúng tôi vào chi phí liên quan đến phương tiện vận chuyển thay thế như đã thỏa thuận. Phương án này sẽ được xác định và thỏa thuận trong từng trường hợp cụ thể. Xin lưu ý rằng bạn luôn luôn buộc phải liên hệ với chúng tôi và có được xác nhận của chúng tôi trước khi tự mua vé cho phương tiện di chuyển thay thế, nếu không bạn sẽ không được hoàn giá vé dưới đây. Xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ không chi trả bất kỳ dịch vụ phụ thêm hoặc nâng cấp nào đối với vé thay thế đã thỏa thuận.

Xem thêm  Ciprothepharm: Chìa khóa để chữa trị mọi bệnh nhiễm trùng

Bạn buộc phải trả lời chúng tôi về quyết định của bạn ngay sau khi nhận được thông tin về giải pháp được đề nghị từ phía chúng tôi, nhưng trong mọi trường hợp là trong vòng 24 giờ bắt đầu từ thời điểm theo lịch khởi hành của Chuyến bay đầu tiên trong hành trình của bạn. Xin lưu ý rằng lời đề nghị của chúng tôi có thể thay đổi do tình trạng chỗ có sẵn của các giải pháp được đề nghị. Sau khoảng 24 giờ kể trên, lời đề nghị hết hạn và bạn không còn được hưởng Agoda.com Guarantee trong vấn đề này.

Agoda.com Guarantee – Hoàn tiền, Ngoại lệ, Hạn chế, Đòi bồi thường

Chính sách Agoda.com Guarantee

Agoda.com Guarantee có hiệu lực tùy theo các điều kiện sau:

 1. Vé Chuyến bay phải dành cho Chuyến bay mà chúng tôi đề nghị cho bạn. Nếu bất kỳ thay đổi nào đối với lịch trình Chuyến bay đã đặt thông qua chúng tôi được thực hiện mà không có sự trợ giúp của chúng tôi thì Agoda.com Guarantee sẽ không áp dụng và sẽ không có bất kỳ biện pháp khắc phục nào từ phía chúng tôi.
 2. Chúng tôi phải nhận được yêu cầu của bạn về việc đóng góp một phần cho giá vận chuyển thay thế do bạn mua và đã được chúng tôi đồng ý trước, phù hợp với Điều A này, trong vòng 14 ngày kể từ ngày bạn tới Điểm đến theo lịch trình Chuyến bay ban đầu.
 3. Cùng với yêu cầu đóng góp, bạn phải trình cho chúng tôi bản sao rõ ràng và dễ hiểu của biên lai thanh toán, và vé cho Chuyến bay thay thế, một trong số đó phải có ngày và giờ của Chuyến bay và địa điểm khởi hành và đến và dữ liệu liên quan đến các phương tiện vận chuyển khác (nếu có), thông tin về giá và tên của hành khách.

Agoda.com Guarantee – Ngoại lệ

Nếu xảy ra bất kỳ điều nào sau đây:

 1. Bất kỳ thay đổi nào đối với lịch trình Chuyến bay đã mua do bạn thực hiện (không thông qua chúng tôi); và/hoặc
 2. Bạn thay đổi chi tiết liên lạc với bất kỳ một trong những Hãng vận tải được chọn liên quan đến Đơn đặt chỗ;

Agoda.com Guarantee được mô tả trong Điều A sẽ không áp dụng và bạn sẽ không có quyền đòi bồi thường về mặt này. Điều khoản này không ngăn cản bạn mua Chuyến bay thay thế miễn là nó phù hợp với Điều khoản và Điều kiện Agoda.com Guarantee. Ngược lại, nếu bạn sửa đổi hoặc thay đổi lịch trình Chuyến bay ban đầu trong Đơn đặt chỗ mà không có sự đồng ý trước của phòng dịch vụ khách hàng của chúng tôi thì Agoda.com Guarantee sẽ không áp dụng cho bạn và chúng tôi sẽ được miễn tất cả trách nhiệm trong trường hợp có bất kỳ vấn đề nào có thể xảy ra trong hành trình tương ứng.

Hạn chế của Agoda.com Guarantee – Trường hợp bất khả kháng

Agoda.com Guarantee không áp dụng cho các trường hợp Gián đoạn Chuyến bay do các biến cố không thể tránh được ngay cả khi đã thực hiện tất cả các biện pháp hợp lý. Đặc biệt, những hoàn cảnh như vậy có thể xảy ra trong các trường hợp bất ổn chính trị, các điều kiện khí tượng học, các hạn chế và khuyến nghị của chính phủ không hợp với hoạt động của chuyến bay liên quan, các rủi ro về an ninh và sức khỏe, các thiếu sót về an toàn giao thông bất ngờ và các cuộc đình công tác động tới sự vận hành của một công ty hàng không đang vận hành, các hạn chế đáng kể trong vận hành sân bay và/hoặc nhà ga và/hoặc bến xe buýt, cũng như tình trạng phá sản, vỡ nợ hoặc chấm dứt từ 50% tất cả các chuyến bay trở lên của Hãng vận tải được chọn hoặc bất kỳ ảnh hưởng nào khác làm hạn chế hoặc vô hiệu hóa đáng kể khả năng cung cấp dịch vụ của Hãng vận tải được chọn hoặc đang vận hành.

Xem thêm  Lời Chúc Năm Học Mới Cho Học Sinh

Hạn chế của Agoda.com Guarantee – Chuyến bay và Chuyến bay Nối tiếp được xuất trong một vé máy bay điện tử (PNR). Agoda.com Guarantee của chúng tôi không áp dụng cho một Chuyến bay và/hoặc Chuyến bay Nối tiếp có trong một vé máy bay điện tử (PNR). Hãng vận tải phục vụ những Chuyến bay và Chuyến bay Nối tiếp này hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả vấn đề có liên quan.

Quy trình hoàn tiền và hình thức hoàn tiền

Nếu bạn có quyền nhận bất kỳ khoản đóng góp tài chính nào từ chúng tôi thì khoản đóng góp đó sẽ được hoàn trả bằng các phương thức sau:

 1. Đối với khoản hoàn trả liên quan đến Chuyến bay: Phương thức thanh toán giống như phương thức bạn đã sử dụng để trả giá đầy đủ cho chúng tôi. Nếu bạn đã trả tiền cho Đơn đặt chỗ qua thẻ trả tiền thì khoản hoàn tiền sẽ được trả lại vào tài khoản được liên kết với cùng một thẻ trả tiền của bạn. Nếu bạn đã trả tiền cho Đơn đặt chỗ của mình bằng nhiều phương thức thanh toán thì tiền sẽ được hoàn trả vào tài khoản được liên kết với cùng các phương thức thanh toán của bạn theo tỉ lệ tương ứng với tỉ lệ mà bạn đã trả giá đầy đủ ban đầu.
 2. Đối với khoản hoàn trả không liên quan đến Chuyến bay: Tiền sẽ được hoàn trả cho bạn bằng chuyển khoản ngân hàng bằng việc ghi có vào tài khoản tiền gửi của bạn. Bạn sẽ nhận được một thư điện tử từ chúng tôi yêu cầu cung cấp chi tiết tài khoản ngân hàng mà bạn sẽ cần cung cấp cho chúng tôi. Việc này có thể mất đến 10 ngày làm việc.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm liên quan đến việc chuyển tiền tới bạn, vì quá trình chuyển tiền và trách nhiệm hoàn tiền chỉ thuộc về các tổ chức tài chính chịu trách nhiệm chuyển giao dịch từ chúng tôi tới bạn. Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể đề nghị cho bạn các dịch vụ bổ sung bao gồm việc xử lý hủy bỏ tất cả các Chuyến bay trong hành trình của bạn và yêu cầu hoàn tiền đối với giá của các Chuyến bay này với Hãng vận tải được chọn do Gián đoạn Chuyến bay. Xin lưu ý rằng giá vé Chuyến bay có các yếu tố khác nhau và không phải tất cả đều có thể hoàn tiền, vì vậy ngay cả khi đáp ứng các yêu cầu của Hãng vận tải được chọn về việc hoàn tiền, số tiền được hoàn trả sẽ không giống với giá đầy đủ đã trả cho Đơn đặt chỗ. Trong trường hợp bạn muốn hủy hoặc đổi Chuyến bay không hoàn tiền và không thay đổi được, và Chuyến bay đó sẽ không được sử dụng, bạn vẫn có thể yêu cầu hoàn các khoản thuế sân bay nhất định được tính vào giá vé cho Chuyến bay cụ thể.

Xem thêm  Trải nghiệm dịch vụ gội đầu dưỡng sinh tuyệt vời tại Centaf

Sắp xếp Chuyến bay Nối tiếp

Trong một vài trường hợp Chuyến bay có Chuyến bay Nối tiếp, hoặc vận chuyển tới Điểm đến và quay lại, việc vận tải tới Điểm đến được sắp xếp để xuất vé một chiều liên quan cho từng phần của đường bay. Khi thay đổi máy bay, xe buýt hoặc tàu hỏa, bạn phải lấy hành lý của mình và đích thân ký gửi hành lý cho Chuyến bay tiếp theo. Nếu một Chuyến bay một chiều riêng biệt được sử dụng thay vì một Chuyến bay trung chuyển/quá cảnh, nên chú ý rằng đôi khi Chuyến bay đó được khai thác bởi một Hãng vận tải được chọn khác.

Một khi bạn ở sân bay, nhà ga hoặc bến xe buýt, chúng tôi không chịu trách nhiệm bảo đảm rằng bạn có thể thực hiện Chuyến bay Nối tiếp có liên quan dựa trên tất cả thông tin sẵn có tại sân bay, nhà ga hoặc bến xe buýt về việc thay đổi cổng, nhà ga, thời gian chuyển tiếp đến cổng, v.v. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề nào phát sinh từ việc lỡ Chuyến bay Nối tiếp và/hoặc đi một chuyến bay không chính xác.

Định nghĩa và Cách diễn giải

Định nghĩa

Trừ khi ngữ cảnh có quy định gì trái lại, các từ và cụm từ sau đây sẽ có nghĩa như sau về Agoda.com Guarantee:

 1. Dịch vụ Bổ sung: các dịch vụ do Centaf cung cấp liên quan đến Chuyến bay, bao gồm việc sắp xếp những dịch vụ được đề nghị bởi Hãng vận tải được chọn và/hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác, chẳng hạn như bữa ăn ưu tiên, hành lý ký gửi, lựa chọn chỗ ngồi ưu tiên, thay đổi Chuyến bay/tên của hành khách, hủy Chuyến bay, ưu tiên lên máy bay, v.v.

 2. Đơn đặt chỗ hoặc Đặt chỗ: quá trình mua Chuyến bay được chọn và kết quả thực sự của quá trình này, bao gồm hoàn thành và gửi cho chúng tôi những thông tin được yêu cầu, chấp nhận các điều khoản và điều kiện có liên quan áp dụng, và trả Giá đầy đủ. Bằng cách Đặt chỗ, bạn chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện này. Đơn đặt chỗ được hoàn tất khi chúng tôi chấp nhận khoản thanh toán của bạn.

 3. Hãng vận tải: hãng hàng không hoặc công ty vận tải đường bộ cung cấp dịch vụ vận tải dựa trên hợp đồng vận tải.

 4. Hợp đồng Vận tải: thỏa thuận vận tải và các dịch vụ liên quan được ký kết giữa bạn và Hãng vận tải được chọn.

 5. Điểm đến: sân bay, xe buýt hoặc nhà ga hoặc địa điểm khác mà bạn chọn từ các ưu đãi được liệt kê, là điểm đến cuối cùng trên hành trình một chiều theo Đơn đặt chỗ.

 6. Chuyến bay hoặc các Chuyến bay: lời đề nghị vận tải bằng đường hàng không hoặc bằng tàu hỏa hoặc bằng xe buýt hoặc các phương tiện vận chuyển khác tới Điểm đến qua Hãng vận tải được chọn.

 7. Chuyến bay Nối tiếp: hình thức vận tải yêu cầu ra khỏi máy bay hoặc phương tiện vận chuyển khác sẽ cần có tại từng sân bay hoặc nơi chuyển tiếp khác và có thể đổi máy bay hoặc phương tiện vận chuyển khác, hoặc lên máy bay lại, để tới Điểm đến.

Mục nhập này đã được đăng trong Blog. Đánh dấu trang permalink.