Kết Hợp Hàm If Và Vlookup: Tìm Kiếm và So Sánh Giá Trị Trong Excel

Chào mừng các bạn đến với Ben Computer – nơi chia sẻ những bí quyết hữu ích về công nghệ thông tin. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá cách kết hợp hai hàm đặc biệt trong Excel: hàm IfVlookup.

Hàm If trong Excel: Tìm Kiếm và Trả Về Kết Quả Đúng

Hàm If trong Excel là một công cụ mạnh mẽ để tìm kiếm và trả về kết quả dựa trên một điều kiện cụ thể. Khi điều kiện được đáp ứng, hàm sẽ trả về giá trị TRUE, ngược lại, nếu không thỏa mãn điều kiện, giá trị trả về sẽ là FALSE.

Cú pháp hàm If trong Excel như sau:

=IF(test_logic, [value_if_true], [value_if_false])

Hàm Vlookup trong Excel: Tìm Kiếm Giá Trị Theo Cột

Hàm Vlookup trong Excel được sử dụng để tìm kiếm giá trị dựa trên một cột chỉ định. Cú pháp hàm Vlookup có dạng như sau:

=Vlookup(lookup_value, table_array, col_index_num, [range_lookup])

Đáng lưu ý, nếu không tìm thấy giá trị tìm kiếm, hàm Vlookup sẽ trả về kết quả lỗi #N/A.

Xem thêm  Chốn Hay Trốn: Bạn đã hiểu đúng chưa?

Kết Hợp Hàm If Và Vlookup: Tìm Kiếm Và So Sánh

Khi kết hợp hàm If và Vlookup trong Excel, chúng ta có thể tìm kiếm và so sánh giá trị trả về với một giá trị mẫu và trả về kết quả là Yes/No hoặc True/False.

Cú pháp kết hợp hàm If và Vlookup trong Excel như sau:

=IF(Vlookup(lookup_value, table_array, col_index_num, [range_lookup])

Trong đó:

  • lookup_value: Đây là giá trị mà chúng ta muốn tìm kiếm.
  • table_array: Đây là phạm vi hoặc vùng dữ liệu chúng ta muốn tìm kiếm giá trị.
  • col_index_num: Đây là số cột mà chúng ta muốn trả về giá trị.
  • range_lookup: Tham số này có thể là True hoặc False, nhận kết quả khớp chính xác hoặc dữ liệu tương tự.

Ví dụ về cách sử dụng kết hợp Hàm If và Vlookup trong Excel

Để hiểu rõ hơn về cách sử dụng hàm If kết hợp Vlookup trong Excel, chúng ta sẽ xem một số ví dụ sau:

Ví dụ 1: Kiểm tra hàng còn hay đã bán hết

Giả sử chúng ta có một danh sách các mặt hàng và số lượng của chúng trong một bảng dữ liệu. Chúng ta muốn kiểm tra số lượng của một mặt hàng cụ thể để thông báo cho người dùng biết mặt hàng đó còn hay đã bán hết.

Công thức sử dụng hàm Vlookup như sau:

=VLOOKUP(E1,$A$2:$B$10,2,FALSE)

Tiếp theo, chúng ta sử dụng hàm If để so sánh kết quả hàm Vlookup trả về với 0 và trả về kết quả là “No” nếu giá trị này bằng 0, ngược lại, trả về “Yes”:

=IF(VLOOKUP(E1,$A$2:$B$10,2,FALSE)=0,"No","Yes")

Ngoài ra, chúng ta có thể trả về kết quả là TRUE/FALSE hoặc Stock/Sold bằng cách sử dụng hàm Excel dưới đây:

=IF(VLOOKUP(E1,$A$2:$B$10,2)=0,"Sold out","In stock")

Ví dụ 2: So sánh giá trị đầu ra của hàm Vlookup với giá trị khác

Trong ví dụ này, chúng ta sử dụng hàm If kết hợp Vlookup để so sánh kết quả đầu ra của hàm Vlookup với một giá trị khác. Chúng ta sẽ so sánh giá trị hàm Vlookup trả về có lớn hơn hoặc bằng giá trị trong ô G2 hay không.

Xem thêm  Mux Switch: Hiểu Rõ Về Công Nghệ Tối Ưu Hóa Đồ Họa Trên Laptop Gaming

Công thức sử dụng hàm If kết hợp Vlookup như sau:

=IF(VLOOKUP(E1,$A$2:$B$10,2)>=G2,"Yes!","No")

Một số lưu ý khi sử dụng kết hợp Hàm If và Vlookup

Dưới đây là một số lưu ý khi sử dụng kết hợp hàm If và Vlookup trong Excel:

  1. Để hàm Vlookup hoạt động, giá trị “lookup” luôn phải nằm trong cột ngoài cùng bên trái của bảng dữ liệu.
  2. Ngoài ra, chúng ta có thể sử dụng kết hợp Hàm If và Vlookup để sửa các lỗi hoặc thực hiện các tác vụ khác.

Hy vọng qua bài viết này, các bạn đã hiểu rõ về cách sử dụng hàm If kết hợp Vlookup trong Excel, cú pháp và cách áp dụng. Đừng quên ghé thăm website Centaf để tìm hiểu thêm về các hàm và chức năng khác trong Excel nhé!

Mục nhập này đã được đăng trong Blog. Đánh dấu trang permalink.