Khách Sạn Vân Đồn

Đảm bảo Agoda.com

Các Điều khoản và Điều kiện sau đây sẽ quy định quan hệ giữa chúng tôi – Công ty TNHH Tư nhân Agoda và các công ty liên quan (gọi chung là “Chúng tôi”, “của Chúng tôi”) và quý khách (gọi là “Quý khách”, “của Quý khách”, “chính Quý khách”) về Agoda.com Guarantee.

Điều A: Agoda.com Guarantee – Gián đoạn Chuyến bay

Agoda.com Guarantee cung cấp sự trợ giúp miễn phí cho Quý khách trong trường hợp có sự gián đoạn Chuyến bay ảnh hưởng tới Chuyến bay của Quý khách.

1. Agoda.com Guarantee – Cho hành trình đang tiếp diễn

Agoda.com Guarantee chỉ áp dụng với sự gián đoạn Chuyến bay do Hãng vận tải tương ứng hoặc Chúng tôi thông báo ít hơn hoặc bằng 1 tiếng trước khi khởi hành và/hoặc bất kỳ lúc nào sau khi khởi hành Chuyến bay đầu tiên bị ảnh hưởng (gọi là “Trường hợp”).

Quý khách cần thông báo cho Chúng tôi thông qua điện thoại hoặc thư điện tử trong trường hợp có thông tin về sự gián đoạn Chuyến bay thuộc Trường hợp. Nếu không, Quý khách sẽ không được hưởng Agoda.com Guarantee. Nếu Chúng tôi được thông báo sớm hơn, chúng tôi sẽ liên lạc với Quý khách trong một thời gian hợp lý.

Xem thêm  Nam và Nữ Sinh Năm 1997: Có Hợp Nhau Không?

Sau khi được thông báo, Chúng tôi sẽ tìm kiếm phương tiện vận chuyển thay thế và đề nghị Chuyến bay thay thế hoàn toàn do Chúng tôi trả tiền phí tổn. Tuy nhiên, nếu không thể tìm ra phương tiện vận chuyển thay thế hợp lý, chúng tôi có thể thỏa thuận với Quý khách về phần góp của Chúng tôi vào chi phí liên quan đến phương tiện vận chuyển thay thế. Xin lưu ý rằng Quý khách luôn phải liên hệ với Chúng tôi và xác nhận trước khi tự mua vé cho phương tiện di chuyển thay thế.

2. Liên lạc và thông báo

Trừ khi có chứng cứ ngược lại, mỗi thông báo hoặc tin tức truyền đạt được gửi đến Quý khách được coi là đã nhận vào ngày và giờ truyền thông báo với xác nhận việc truyền thông báo không bị gián đoạn, hoặc vào ngày và giờ mà xác nhận gửi lại bị từ chối sai. Tuy nhiên, không muộn hơn 24 giờ sau khi Chúng tôi gửi thông báo bằng cách sử dụng địa chỉ thư điện tử do Quý khách cung cấp. Nếu Quý khách không trả lời thông báo của Chúng tôi đúng với Điều khoản này, việc Quý khách đòi hỏi Agoda.com Guarantee sẽ không có hiệu lực.

3. Dịch vụ Đặc biệt

Những dịch vụ được xác định trong phần này sẽ áp dụng trong trường hợp Agoda.com Guarantee hoặc khi Chúng tôi chọn cung cấp những dịch vụ này. Chúng tôi có thể kích hoạt các dịch vụ này khi Quý khách liên hệ với chúng tôi về sự gián đoạn Chuyến bay. Xin lưu ý rằng việc cung cấp dịch vụ này là hoàn toàn theo ý muốn của Chúng tôi và cần được phòng dịch vụ khách hàng của Chúng tôi đồng ý trước và xác nhận.

Xem thêm  Quản Trị Khách Sạn: Tìm Hiểu Trường Nào ở TPHCM

4. Thời gian xử lý việc đặt chỗ

Tình huống Chúng tôi đặt Chuyến bay thay thế theo Agoda.com Guarantee chỉ có thể được sắp xếp trong vòng ít nhất 8 tiếng kể từ lần liên lạc ban đầu của Quý khách với dịch vụ khách hàng của Chúng tôi đến giờ khởi hành Chuyến bay. Chúng tôi sẽ cố gắng sắp xếp việc đặt chỗ này trong thời gian ngắn nhất, nhưng không thể đặt Chuyến bay thay thế cho Quý khách ít hơn 8 tiếng sau khi liên lạc ban đầu.

Điều B: Agoda.com Guarantee – Hoàn tiền, Ngoại lệ, Hạn chế, Đòi bồi thường

1. Chính sách Agoda.com Guarantee

Agoda.com Guarantee có hiệu lực khi:

 1. Vé Chuyến bay được đặt thông qua chúng tôi.
 2. Chúng tôi nhận được yêu cầu đóng góp phí vận chuyển thay thế do Quý khách mua và đã được chúng tôi đồng ý trước, trong vòng 14 ngày kể từ ngày tới Điểm đến ban đầu.
 3. Cùng với yêu cầu đóng góp, Quý khách phải cung cấp bản sao rõ ràng và dễ hiểu của biên lai thanh toán và vé Chuyến bay thay thế.

2. Agoda.com Guarantee – Ngoại lệ

Agoda.com Guarantee sẽ không áp dụng và Quý khách không có quyền đòi bồi thường nếu:

 1. Thay đổi lịch trình Chuyến bay do Quý khách thực hiện mà không có sự trợ giúp của chúng tôi.
 2. Quý khách thay đổi thông tin liên lạc với Hãng vận tải.

3. Hạn chế của Agoda.com Guarantee – Trường hợp bất khả kháng

Agoda.com Guarantee không áp dụng cho các trường hợp gián đoạn Chuyến bay do các biến cố không thể tránh được, như bất ổn chính trị, điều kiện thời tiết xấu, hạn chế của chính phủ, các rủi ro về an ninh và sức khỏe, tình trạng phá sản hoặc các hạn chế về vận hành sân bay, công ty vận chuyển hoặc các yếu tố khác làm hạn chế hoặc vô hiệu hóa khả năng cung cấp dịch vụ.

Xem thêm  Viết Một Bức Thư Ngắn Gửi Cho Bố Mẹ

4. Quy trình hoàn tiền và hình thức hoàn tiền

Khoản đóng góp sẽ được hoàn trả bằng phương thức thanh toán ban đầu. Nếu không liên quan đến Chuyến bay, tiền sẽ được hoàn trả vào tài khoản ngân hàng của Quý khách.

Điều C: Sắp xếp Chuyến bay Nối tiếp

Trong trường hợp Chuyến bay có Chuyến bay Nối tiếp, việc vận tải tới Điểm đến và quay lại sẽ được sắp xếp thành từng phần của đường bay. Trong trường hợp này:

 • Mỗi Chuyến bay có thể có quy tắc khác nhau.
 • Khi thay đổi phương tiện vận chuyển, Quý khách phải lấy hành lý và làm thủ tục cho Chuyến bay tiếp theo.
 • Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc thay đổi thông tin cổng, nhà ga, thời gian chuyển tiếp, vv.

Điều D: Định nghĩa và Cách diễn giải

 • Thuật ngữ được in Đậm được hiểu như sau:
 1. Dịch vụ Bổ sung: Các dịch vụ do chúng tôi cung cấp liên quan đến Chuyến bay.
 2. Đơn đặt chỗ hoặc Đặt chỗ: Quá trình mua Chuyến bay và kết quả thực sự của quá trình này.
 3. Hãng vận tải: Hãng hàng không và/hoặc công ty vận tải đường bộ cung cấp dịch vụ vận tải.
 4. Hợp đồng Vận tải: Thỏa thuận vận tải và các dịch vụ liên quan giữa Quý khách và Hãng vận tải.
 5. Điểm đến: Điểm cuối cùng trên hành trình.
 6. Chuyến bay: Lời đề nghị vận tải tới Điểm đến qua Hãng vận tải.
 7. Chuyến bay Nối tiếp: Hình thức vận tải yêu cầu ra khỏi máy bay hoặc phương tiện vận chuyển khác.
 8. Gián đoạn Chuyến bay: Sự thay đổi trong lịch trình Chuyến bay.
 9. Giá đầy đủ: Giá tính cho việc cung cấp dịch vụ đặt chỗ và vé Chuyến bay.
 10. PNR: Bản ghi Tên Hành khách, mã nhận biết thông tin đặt vé Chuyến bay.
 11. Hãng vận tải được chọn: Hãng hàng không hoặc công ty khai thác vận chuyển đường bộ.
 12. Điều khoản và Điều kiện: Các điều khoản và điều kiện Agoda.com Guarantee.

Về Centaf

Mục nhập này đã được đăng trong Blog. Đánh dấu trang permalink.