Mường Thanh Gia Lai: Agoda.com Guarantee

Agoda.com Guarantee là một chính sách được Công ty TNHH Tư nhân Agoda và các công ty liên quan đảm bảo, với mục tiêu cung cấp sự hỗ trợ miễn phí cho Quý khách trong trường hợp xảy ra Gián đoạn Chuyến bay ảnh hưởng đến Chuyến bay của Quý khách.

Agoda.com Guarantee – Cho hành trình đang tiếp diễn

Agoda.com Guarantee chỉ áp dụng trong các trường hợp sau:

  1. Gián đoạn Chuyến bay do Hãng vận tải được chọn tương ứng hoặc Chúng tôi thông báo: Agoda.com Guarantee chỉ áp dụng với sự Gián đoạn Chuyến bay do Hãng vận tải được chọn tương ứng hoặc Chúng tôi thông báo cho Quý khách ít hơn hoặc bằng 1 tiếng trước khi khởi hành và/hoặc bất cứ lúc nào sau khi khởi hành Chuyến bay đầu tiên bị ảnh hưởng bởi sự Gián đoạn Chuyến bay.

  2. Thông báo về sự Gián đoạn Chuyến bay: Nếu biết tin về sự Gián đoạn Chuyến bay thuộc Trường hợp, Quý khách buộc phải thông báo cho Chúng tôi thông qua điện thoại hoặc thư điện tử, không được chậm trễ quá đáng. Nếu Quý khách không thông báo cho Chúng tôi về sự Gián đoạn Chuyến bay (không được chậm trễ quá đáng) thì Quý khách sẽ không được hưởng Agoda.com Guarantee.

  3. Đề nghị giải pháp: Sau khi Chúng tôi được thông báo về sự Gián đoạn Chuyến bay thuộc Trường hợp, Chúng tôi sẽ tìm kiếm phương tiện vận chuyển thay thế tới Điểm đến. Nếu Chúng tôi không thể mua Chuyến bay thay thế được đề nghị cho Quý khách trên mạng, Quý khách có thể mua vé tương ứng để vận chuyển thay thế tới điểm đến ban đầu của Quý khách, Chúng tôi sẽ hoàn trả cho Quý khách mức giá đã được đồng ý trước của vé như vậy theo các điều kiện tại Điều B của tài liệu này.

Xem thêm  Mơ Thấy Chồng Ngoại Tình: Điềm Báo Hay Hồi Hộp?

Liên lạc và thông báo

Mỗi thông báo của Chúng tôi hoặc tin tức truyền đạt khác được gửi đến Quý khách được coi là Quý khách đã nhận được vào ngày và giờ truyền thông báo với xác nhận việc truyền không bị gián đoạn nếu thông báo được gửi thông qua thư điện tử, hoặc vào ngày và giờ mà xác nhận gửi lại bị từ chối sai (chẳng hạn như tình huống thư điện tử được chuyển đến thư mục thư rác hoặc yêu cầu báo là đã nhận được bị từ chối).

Dịch vụ Đặc biệt

Những dịch vụ đặc biệt sẽ áp dụng trong trường hợp đúng với Agoda.com Guarantee, hoặc trường hợp Chúng tôi chọn để cung cấp những dịch vụ này.

Agoda.com Guarantee – Hoàn tiền, Ngoại lệ, Hạn chế, Đòi bồi thường

Theo chính sách Agoda.com Guarantee:

  1. Agoda.com Guarantee chỉ áp dụng khi vé Chuyến bay được đặt thông qua Chúng tôi và yêu cầu đóng góp một phần cho giá vận chuyển thay thế do Quý khách mua và đã được Chúng tôi đồng ý trước.

  2. Agoda.com Guarantee không áp dụng trong trường hợp Quý khách thay đổi lịch trình Chuyến bay đã mua mà không có sự trợ giúp của Chúng tôi và khi Quý khách thay đổi chi tiết liên lạc với Hãng vận tải được chọn.

  3. Agoda.com Guarantee không áp dụng trong các trường hợp Gián đoạn Chuyến bay do các biến cố không thể tránh được ngay cả khi đã thực hiện tất cả các biện pháp hợp lý, được coi là Trường hợp bất khả kháng.

Xem thêm  Centaf: Dùng Office LTSC 2024 để cải tiến công việc của bạn!

Điều khoản và Điều kiện sẽ áp dụng và được xử lý theo quy định của Agoda.com Guarantee.

Hãy đến với Centaf để biết thêm chi tiết về chính sách Agoda.com Guarantee và các dịch vụ đặc biệt mà chúng tôi cung cấp.

Mục nhập này đã được đăng trong Blog. Đánh dấu trang permalink.