Thực hành kế toán thuế


Thực hành kế toán thuế trong doanh nghiệp thương mại nội địa

        Khoá học " Thực hành kế toán tổng hợp Thực hành kế toán thuế trong doanh nghiệp thương mại nội địa" là một trong những khoá học đặc biệt được thiết kế cho bộ máy kế toán trong các doanh nghiệp hoạt động về lĩnh vực thương mại của Việt Nam.


       Với giáo trình là bộ hoá đơn chứng từ hoàn chỉnh (6 tháng hóa đơn chứng từ thực tế), thể hiện được tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh thực tế tại doanh nghiệp. Với đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp, nhiều năm kinh nghiệm làm quyết toán thuế, kiểm toán và giảng dạy.

 

Đối tượng tham dự khóa thực hành kế toán

-    Các kế toán viên, kế toán tổng hợp, KTT tại các DNTM & các cán bộ kế toán tại các loại hình DN khác.

-    Các cá nhân yêu thích nghề kế toán trong DNTM.

-    Các bạn sinh viên đang theo học kế toán.

 

Sau khi hoàn tất khoá học kế toán này, các học viên sẽ:


  
-   Nắm bắt được các kiến thức về hoạt động thương mại trong nước (Mua bán hàng hoá qua kho, mua bán hàng hoá giao thẳng, mua bán hàng hoá gửi bán đại lý,…)

  

   -   Hiểu và có kỹ năng tốt về tổ chức công tác kế toán trong DN thương mại nội địa một cách hiệu quả nhất (chứng từ kế toán, sổ sách kế toán, TK kế toán, hạch toán kế toán, lập BCTC, quyết toán thuế GTGT & thuế TNDN,…trong DNTM nội địa thuần thục).

 

  -  Hiểu mối quan hệ kế toán và hoạt động kinh doanh thương mại, biết sử dụng những thông tin về hoạt động thương mại và kế toán trong quan hệ mua bán hàng hoá trong nước phục vụ cho công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp thương mại một cách hiệu quả.

 
  -  Biết cách sử dụng tư vấn pháp luật thương mại trong nước, các luật thuế và các luật có liên quan trong hoạt động kinh doanh thương mại nội địa.

Nội dung của khóa "Thực hành kế toán thuế trong DN thương mại nội địa":


1. Từ buổi 1 - 2 hệ thống lại lý thuyết kế toán trong loại hình TMNĐ


- Khái quát chung về chế độ, chính sách kế toán và thuế VN hiện nay

- Cập nhật chính sách và chế độ mới nhất trong File “Văn bản pháp luật” gửi cho học viên

- Tổng quan về kế toán (khái niệm, nguyên lý kế toán, nguyên tắc kế toán, công cụ kế toán…)

- Chứng từ kế toán (khái niệm, tính chất của chứng từ ..)

- Chi phí kế toán, chi phí thuế …

- Đặc điểm hoạt động kinh doanh TMNĐ

- Sơ đồ kế toán tổng quát trong doanh nghiệp TMNĐ

- Quy trình quản lý kho…

- Kế toán nhập kho hàng hoá, kế toán mua bán hàng không qua kho, hàng đại lý

- Kế toán xuất kho hàng hoá..

- Kế toán chi phí bán hàng, chi phí QLDN

- Kế toán các khoản thuế trong DN

- Đưa ra một số tình huống xử lý về thuế, kế toán trong một số trường hợp đặc biệt


2. Từ buổi thứ 3 - 8 hướng dẫn học viên thực hành kế toán thuế:

     
        - Giới thiệu bộ chứng từ thực tế của doanh nghiệp TMNĐ

        - Hướng dẫn học viên phân biệt chứng từ kế toán mua vào, bán ra, chi phí…

        - Hướng dẫn sử dụng phím tắt trong Excel hoặc thao tác sử dụng phần mềm kế toán

        - Quy trình ghi sổ kế toán, cách hạch toán chứng từ trên sổ kế toán..

        - Hướng dẫn nhập dữ liệu vào sổ kế toán.

        - Hướng dẫn lập các bút toán cuối kỳ

            +Tính lương và các khoản trích theo lương

            +Trích khấu hao TSCĐ

            + Bảng phân bổ chi phí trả trước

            + Các bút toán kết chuyển

        - Hướng dẫn cách thức lấy dữ liệu từ các bảng biểu vào sổ kế toán

        - Hướng dẫn các thao tác phím tắt và cách sử dụng công thức trong các bảng biểu.


3. Từ buổi 9 – 13, hướng dẫn học viên thực hành kế toán thuế:

      
        - Hướng dẫn học viên xây dựng và quản lý DMHH

        - Hướng dẫn học viên lập PNK, PXK từ chứng từ gốc, lập BCNXT từ PNK, PXK

        - Các thao tác sử dụng trong quá trình lập PNK, PXK và BCNXT tạo thành phần mềm nhỏ trong Excel.

        - Cách lấy dữ liệu PXK vào sổ kế toán, cách đối chiếu giữa sổ kế toán và kho


4. Từ buổi 14 hướng dẫn học viên thực hành kế toán thuế:

      

        - Nhập dữ liệu ngân hàng vào sổ kế toán

        - Đối chiếu sổ kế toán với công nợ, SPKH


5. Từ buổi 15-20 hướng dẫn học viên học kế toán thuế:


        - Hướng dẫn học viên lập BCĐPS tổng hợp, chi tiết tháng, năm.

        - Hướng dẫn học viên kiểm tra tính đúng đắn và hợp lý của BCĐPS

        - Hướng dẫn học viên lập BCTC (BCĐKT, KQKD, TM BCTC, LCTT)

        - Hướng dẫn học viên lập Tờ khai tự quyết toán thuế TNDN năm

        - Hướng dẫn chuyển, in ấn sổ sách và quản trị dữ liệu.

        - Tổng quan về kế toán DN TMNĐ, giải đáp vướng mắc trong DNTMNĐ.

        - Kết thúc khoá học và làm bài Test kiểm tra.
 

Học phí theo giá cũ:

Học theo lớp tập trung: 1.500.000đ 

Học theo mô hình "CẦM TAY CHỈ VIỆC - GIA SƯ" : 3Tr/ khóa ban ngày ; 3,2tr/khóa học tối


Học phí theo giá mới (áp dụng từ 15/11/2014):

Học theo lớp tập trung: 1.000.000đ 

Học theo mô hình "CẦM TAY CHỈ VIỆC - GIA SƯ" : 2,5Tr/ khóa ban ngày ; 2,7tr/khóa học tối


Hãy liên hệ ngay với Mr. Hiền - 0977 099 088 để nhận được chính sách hỗ trợ học phí tốt nhất!

Các khóa học kế toán thuế - Đào tạo kế toán thuế chuyên sâu:

Bài viết liên quan

Design Web GGO