Thuế TNDN

Công văn 1698/TCT-CS trả lời chính sách thuế

Công văn 1698/TCT-CS trả lời chính sách thuế
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3051 CT/KK ngày 21/12/2011 của Cục thuế tỉnh Bắc Giang và hồ sơ có liên quan bổ sung ngày 29/2/2012 của Công ty TNHH đầu tư và thương mại 379 đề nghị hướng dẫn thực hiện chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) trong việc bù trừ giữa lãi của hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất với lỗ hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng đối với trường hợp của Công ty TNHH đầu tư và thương mại 379.

Công văn 1006/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

Công văn 1006/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
Trả lời công văn số 01/12/KTTV-CCF ngày 10/1/2012 của Công ty TNHH SXKĐ CHIN CHEN FUH đề nghị giải đáp vướng mắc về chính sách thuế TNDN. 

Công văn 980/TCT-CS về khoản hoa hồng trả cho các đại lý bán hàng đúng giá

Công văn 980/TCT-CS về khoản hoa hồng trả cho các đại lý bán hàng đúng giá
Ngày 16/11/2011, Tổng cục Thuế nhận được công văn số 09/FIN/CV11 đề ngày 2/11/2011 của Công ty TNHH Amway Việt Nam (Công ty) về khoản hoa hồng trả cho các đại lý bán hàng đúng giá.

Công văn 926/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

Công văn 926/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
Trả lời công văn số 50/CT-TTr ngày 11/1/2012 của Cục thuế tỉnh Long An về việc chính sách thuế đối với công ty TNHH một thành viên./

Công văn 931/TCT-CS về ưu đãi đầu tư mở rộng

Công văn 931/TCT-CS về ưu đãi đầu tư mở rộng
Trả lời công văn số 9097/CT-TTr-N1 ngày 24/10/2011 của Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn về thuế suất thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng.

Công văn 895/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

Công văn 895/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
Trả lời công văn số 011/2012/CM-TT ngày 03/01/2012 của Công ty TNHH Cao su Camel Việt Nam đề nghị giải đáp vướng mắc về chính sách thuế. 

Công văn 877/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

Công văn 877/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
Trả lời công văn số 3087/CT-TTrT ngày 21/12/2011 của Cục thuế tỉnh Gia Lai về việc vướng mắc thanh tra thuế tại Công ty CP Cao su Hoàng Anh - Quang Minh.

Công văn 808/TCT-CS vướng mắc về chính sách thuế

Công văn 808/TCT-CS vướng mắc về chính sách thuế
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 10916/CT-KTr2 ngày 21/12/2011 của Cục thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đề nghị hướng dẫn về việc phân bổ chi phí đối với vỏ chai khí công nghiệp khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).

Công văn 784/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

Công văn 784/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
Trả lời công văn số 314 CV/2011/VCP-TCKH ngày 7/11/2011 của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex về khoản hỗ trợ lãi suất sau đầu tư. 

Công văn 538/TCT-DNL thực hiện Công văn 14440/BTC-TCT về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Tổng công ty Bưu chính

Công văn 538/TCT-DNL thực hiện Công văn 14440/BTC-TCT về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Tổng công ty Bưu chính
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2500/BCVN-TCKT ngày 22/11/2011 của Tổng công ty Bưu chính Việt Nam về việc hướng dẫn Tổng công ty thực hiện công văn số 14440/BTC-TCT ngày 13/10/2009 của Bộ Tài chính về việc ưu đãi thuế TNDN đối với Tổng công ty Bưu chính. 
Page 2/5Prev12345Next