Thuế TNDN

Công văn 118/BTC-TCT ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay

Công văn 118/BTC-TCT ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay
Bộ Tài chính nhận được công văn của một số Cục thuế và doanh nghiệp hỏi về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay.

Công văn 3588/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế

Công văn 3588/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế
Trả lời công văn số 420/CV-KD- 11 ngày 8/8/2011 của Công ty cổ phần cao su Sài gòn - KYMDAN về việc xác định chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

công văn 3588/TCT-CS về chính sách thuế

công văn 3588/TCT-CS về chính sách thuế
Trả lời công văn số 1230/CT-TTr ngày 26/7/2011 của Cục Thuế tỉnh Bình Định đề nghị giải đáp vướng mắc về chính sách ưu đãi thuế TNDN

Quyết định 54/2011/QĐ-TTg về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011 của doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong một số ngành nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh

Quyết định 54/2011/QĐ-TTg về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011 của doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong một số ngành nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh
Quyết định 54/2011/QĐ-TTg  về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011 của doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong một số ngành nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh

Công văn 3641/TCT-CS về việc xử lý vi phạm pháp luật về thuế

Công văn 3641/TCT-CS về việc xử lý vi phạm pháp luật về thuế
Khoản 2 Điều 46 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định: “... Bãi bỏ ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện về sử dụng nguyên liệu trong nước, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu của hoạt động dệt, may quy định tại các văn bản pháp luật về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, về khuyến khích đầu tư trong nước, về thuế thu nhập doanh nghiệp và văn bản pháp luật về đầu tư kể từ năm tính thuế 2007.”

Thông tư 128/2011/TT-BTC về việc hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở y tế công lập

Thông tư 128/2011/TT-BTC về việc hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở y tế công lập
Thông tư 128/2011/TT-BTC về việc hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở y tế công lập

Công văn 1214/TCT-CS về việc ưu đãi thuế TNDN.

Công văn 1214/TCT-CS về việc ưu đãi thuế TNDN.
Ngày 9/2/2011, Tổng cục Thuế nhận được công văn số 002/2011/ACC-BIVN của Công ty TNHH Công Nghiệp Brother Việt Nam về ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp chế xuất.

Công văn 1180/TCT-CS về việc chính sách thuế TNDN

Công văn 1180/TCT-CS về việc chính sách thuế TNDN
Trả lời công văn số 002/Outspan - HC ngày 16/2/2011 của Công ty Cà phê Outspan VN (Công ty) đề nghị hướng dẫn về ưu đãi thuế TNDN

Công văn 1179/TCT-CS về việc ưu đãi thuế TNDN và chi phí khấu hao TSCĐ vô hình

Công văn 1179/TCT-CS về việc ưu đãi thuế TNDN và chi phí khấu hao TSCĐ  vô hình
Trả lời công văn số 52/CT-KTT ngày 13/01/2011 của Cục thuế tỉnh Bình Phước về ưu đãi thuế TNDN và chi phí khấu hao tài sản cố định vô hình.

Công văn 2402-TCT về việc chính sách thuế thuế GTGT và TNDN

Công văn 2402-TCT về việc chính sách thuế thuế GTGT và TNDN
Trả lời công văn số 1450/TCKT ngày 07/04/2011 của Công ty thông tin di động (VMS) đề nghị hướng dẫn một số nội dung về chính sách thuế. Về vấn đề này, sau khi lấy ý kiến Cục TCDN và các Vụ Chính sách Thuế, Pháp chế, Chế độ kế toán và kiểm toán (BTC)
Page 4/5Prev12345Next