Thuế xuất nhập khẩu

Công văn 1381/TCHQ-TXNK áp dụng mức thuế mặt hàng nhập khẩu

Công văn 1381/TCHQ-TXNK áp dụng mức thuế mặt hàng nhập khẩu

Trả lời công văn số 682/HQHP-TXNK ngày 14/2/2012 của Cục Hải quan TP.Hải Phòng báo cáo vướng mắc về việc áp dụng mức thuế nhập khẩu của mặt hàng theo khai báo là thép góc, thép hình hợp kim Bo (nguyên tố duy nhất để xác định thép hợp kim là nguyên tố Bo có hàm lượng từ 0,0008% trở lên), được cán nóng, chưa tráng phủ mạ, mới 100%.

Công văn 2192/BCT-XNK thực hiện quy định tại Thông tư 20/2011/TT-BCT do Bộ Công thương ban hành

Công văn 2192/BCT-XNK thực hiện quy định tại Thông tư 20/2011/TT-BCT

Trả lời công văn số 25CV/NP/2012 ngày 01 tháng 3 năm 2012 của công ty TNHH TM & Du lịch Nghiêm Phát về việc xem xét ủy quyền phân phối sản phẩm ô tô nhãn hiệu TOYOTA tại Việt Nam. 

Công văn 1226/TCHQ-TXNK giải quyết khiếu nại

Công văn 1226/TCHQ-TXNK giải quyết khiếu nại, CV số 981/HQHP-TXNK
Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 981/HQHP-TXNK ngày 01/03/2012 của Cục Hải quan Hải Phòng và công văn số 51/CV-VAC ngày 06/01/2012 của Công ty TNHH đầu tư và xuất nhập khẩu Việt Anh về vướng mắc phân loại mặt hàng khai báo là xe thiết kế chở tiền, hiệu Ford Everest. 

Công văn 1239/TCHQ-TXNK về ưu đãi miễn thuế nhập khẩu

Công văn 1239/TCHQ-TXNK về ưu đãi miễn thuế nhập khẩu

Trả lời công văn số 11-322 ngày 18/11/2011, công văn số KNVN - 730 ngày 30/8/2011 và công văn số KNVN11-773 ngày 23/8/2011 của Công ty TNHH MTV Keangnam – Vina đề nghị được giải quyết miễn thuế nhập khẩu hàng hóa phục vụ dự án ưu đãi đầu tư theo quy định tại Luật Thuế XNK, Nghị định 149/2005/NĐ-CP ngày 8/12/2005 và Thông tư 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009. 

Công văn 1227/TCHQ-TXNK về trị giá tính thuế

Công văn 1227/TCHQ-TXNK về trị giá tính thuế

Trả lời công văn số 369/HQLS-TXNK ngày 01/03/2012 và công văn số 410/HQLS-TXNK ngày 08/03/2012 của Cục Hải quan Lạng Sơn vướng mắc về việc xác định trị giá tính thuế đối với trường hợp của Công ty CP TM Cơ khí Tân Thanh nhập khẩu mặt hàng Sơmi Romooc 45 tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu Hữu Nghị. 

Công văn 1244/TCHQ-TXNK xử lý nợ thuế

Công văn 1244/TCHQ-TXNK xử lý nợ thuế, Cong van 1244/TCHQ-TXNK
Trả lời công văn số 60/ĐATH ngày 02/3/2012 của Công ty cổ phần điện ảnh truyền hình về việc xin thông quan tờ khai số 20950/NKD ngày 29/02/2012. 

Công văn 1242/TCHQ-TXNK giải quyết miễn thuế

Công văn 1242/TCHQ-TXNK giải quyết miễn thuế

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 53/CV-SKVN ngày 24/8/2011 của Công ty TNHH Sankoh Việt Nam về việc xin hoàn thuế nhập khẩu hàng hóa tạo TSCĐ dự án ưu đãi đầu tư các lô hàng đã nhập khẩu trước khi đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định với cơ quan Hải quan.

Công văn 1241/TCHQ-TXNK vướng mắc về chính sách thuế

Công văn 1241/TCHQ-TXNK vướng mắc về chính sách thuế

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 104/HQBP-NV ngày 8/2/2012 của Cục Hải quan tỉnh Bình Phước về việc vướng mắc về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Hàn Quốc có xuất xứ Việt Nam của Công ty TNHH World Tec Vina.

Công văn 1187/TCHQ-TXNK vướng mắc thực hiện Thông tư 178/2011/TT-BTC

Công văn 1187/TCHQ-TXNK vướng mắc thực hiện Thông tư 178/2011/TT-BTC

Trả lời Công văn số 359/HQHCM-TXNK ngày 13/2/2012 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về vướng mắc khi triển khai thực hiện Thông tư 178/2011/TT-BTC ngày 08/12/2011 của Bộ Tài chính. 

Công văn 1149/TCHQ-TXNK về phạt chậm nộp thuế

Công văn 1149/TCHQ-TXNK về phạt chậm nộp thuế, Cong van 1149/TCHQ-TXNK

Trả lời công văn số 0281/HQĐNa-TXNK ngày 28/02/2012 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai về việc vướng mắc phạt chậm nộp thuế;

Page 2/5Prev12345Next

Design Web GGO