Thuế xuất nhập khẩu

Công văn 1140/TCHQ-TXNK xác định thuế xe ô tô thay đổi mục đích sử dụng

Công văn 1140/TCHQ-TXNK xác định thuế xe ô tô thay đổi mục đích sử dụng

Trả lời công văn không số ngày 29/02/2012 của ông Nguyễn Cảnh Hồng đề nghị tính lại thuế đối với xe ô tô hiệu BMW biển kiểm soát 80NN 016-05 mua của nhân viên Đại sứ quán Ai Cập tại Việt Nam. 

Công văn 1055/TCHQ-TXNK về phân loại hàng hóa "giấy tự nhân bản"

Công văn 1055/TCHQ-TXNK về phân loại hàng hóa "giấy tự nhân bản"

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 12/Vinadataxa ngày 14/02/2012 của Công ty TNHH MTV in và thương mại thông tấn xã Việt Nam đề nghị hướng dẫn phân loại mặt hàng "giấy tự nhân bản". 

Công văn 941/TCHQ-TXNK về phân loại và tính thuế xuất khẩu khoáng sản

Công văn 941/TCHQ-TXNK về phân loại và tính thuế xuất khẩu khoáng sản

Trả lời công văn số 41-2012/Cv-NPM ngày 21/02/2012 của Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo đề nghị phân loại áp mã số và thuế suất thuế xuất khẩu của một số sản phẩm khoáng sản. 

Công văn 926/TCHQ-TXNK về giá tính thuế hàng nhập khẩu

Công văn 926/TCHQ-TXNK về giá tính thuế hàng nhập khẩu

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 237/HQHCM-TXNK ngày 01/02/2012 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc giá tính thuế mặt hàng ô tô nhập khẩu có yếu tố giảm giá của Công ty TNHH Thần Châu.

Công văn 909/TCHQ-TXNK áp dụng Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản

Công văn 909/TCHQ-TXNK áp dụng Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản

Trả lời công văn số 86/2012/TMV-PPLD ngày 21/02/2012 của Công ty Ô tô Toyota Việt Nam về vướng mắc trong việc áp dụng Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản. 

Công văn 903/TCHQ-PC vướng mắc xử phạt nộp hồ sơ thanh khoản, hoàn thuế

Công văn 903/TCHQ-PC vướng mắc xử phạt nộp hồ sơ thanh khoản, hoàn thuế

Trả lời công văn số 1912/2011/CV-TTV ngày 19/12/2011 của Công ty TNHH Dệt may Thygesen Việt Nam về việc vướng mắc về xử phạt nộp hồ sơ thanh khoản, hoàn thuế. 

Công văn 854/TCHQ-TXNK thực hiện ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi Việt - Lào

Công văn 854/TCHQ-TXNK thực hiện ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi Việt - Lào
Công văn 854/TCHQ-TXNK thực hiện ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi Việt - Lào do Tổng cục Hải quan ban hành

Thông tư 25/2012/TT-BTC hướng dẫn mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Thông tư 25/2012/TT-BTC hướng dẫn mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi
Thông tư 25/2012/TT-BTC hướng dẫn mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Thông tư 11/2012/TT-BTC hướng dẫn miễn thuế xuất khẩu đối với hàng hóa là vật liệu xây dựng đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan

Thông tư 11/2012/TT-BTC hướng dẫn miễn thuế xuất khẩu đối với hàng hóa là vật liệu xây dựng
Thông tư 11/2012/TT-BTC hướng dẫn miễn thuế xuất khẩu đối với hàng hóa là vật liệu xây dựng đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan để xây dựng, sửa chữa và bảo dưỡng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội chung trong khu phi thuế quan do Bộ Tài chính ban hành

Công văn 516/TCHQ-TXNK về việc Hướng dẫn Thuế bảo vệ môi trường

Công văn 516/TCHQ-TXNK về việc Hướng dẫn Thuế bảo vệ môi trường

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 01/2012 ngày 11/01/2012 của Công ty TNHH San Vi về việc hướng dẫn Thuế bảo vệ môi trường.

Page 3/5Prev12345Next

Design Web GGO