Thuế xuất nhập khẩu

Công văn 478/TCHQ-TXNK về việc Vướng mắc thực hiện thuế bảo vệ môi trường

Công văn 478/TCHQ-TXNK về việc Vướng mắc thực hiện thuế bảo vệ môi trường
Trả lời công văn số 55/CV-TCTDG ngày 02/02/2012 của Tổng công ty Đức Giang về việc vướng mắc hướng dẫn Thông tư số 152/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế bảo vệ môi trường. 

Công văn 476/TCHQ-GSQL về việc Hướng dẫn thủ tục cho doanh nghiệp chế xuất

Công văn 476/TCHQ-GSQL về việc Hướng dẫn thủ tục cho doanh nghiệp chế xuất

Trả lời công văn số CV/MVC20111102 ngày 02/11/2011 của Công ty TNHH Maeda Việt Nam về việc đề nghị hướng dẫn thủ tục đối với trường hợp Công ty là đơn vị trúng thầu thiết kế, xây dựng và lắp đặt thiết bị.

 

Công văn 1569/BTC-TCHQ vướng mắc đăng ký Danh mục hàng hóa miễn thuế

Công văn 1569/BTC-TCHQ vướng mắc đăng ký Danh mục hàng hóa miễn thuế
Trả lời công văn số 4528/TM ngày 6/12/2011 của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro về việc giải quyết vướng mắc trong quá tình đăng ký Danh mục hàng hóa miễn thuế. 

Quyết định 2741/QĐ-TCHQ năm 2011 giải quyết khiếu nại tính thuế của Công ty cổ phần ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam

Quyết định 2741/QĐ-TCHQ năm 2011 giải quyết khiếu nại tính thuế của Công ty cổ phần ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam
Hủy một phần nội dung giải quyết khiếu nại tại Quyết định số 1947/QĐ-HQBRVT ngày 03/10/2011 và Quyết định số 1833/QĐ-HQBRVT ngày 21/9/2011 của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đối với việc xác định trị giá tính thuế các mặt hàng xe ô tô hiệu: Hyundai Sonata, AT 2.0L; Hyundai Genesis Coupe, AT 2.0L;

Thông tư 178/2011/TT-BTC hướng dẫn về việc tạo, phát hành, sử dụng và quản lý Biên lai thu thuế, lệ phí hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của các Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh đường hàng không quốc tế

Thông tư 178/2011/TT-BTC hướng dẫn tạo, phát hành, sử dụng và quản lý Biên lai
Thông tư  178/2011/TT-BTC  Hướng dẫn về việc tạo, phát hành, sử dụng và quản lý Biên lai thu thuế, lệ phí hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của các Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh đường hàng không quốc tế

Công văn 6095/TCHQ-TXNK về việc hoàn thuế nhập khẩu

Công văn 6095/TCHQ-TXNK về việc hoàn thuế nhập khẩu
Trả lời công văn số 2284/HQHN-TXNK ngày 18/11/2011 của Cục Hải quan TP. Hà Nội về việc hoàn thuế nhập khẩu.

Công văn 6072/TCHQ-VP về việc Nhập khẩu thùng nhựa cách nhiệt tạo tài sản cố định

Công văn 6072/TCHQ-VP về Nhập khẩu thùng nhựa cách nhiệt tạo tài sản cố định
Tổng cục Hải quan nhận được Công văn số 56/CV ngày 19/10/2011 của Công ty CP thủy sản An Phước về việc đề nghị miễn thuế nhập khẩu đối với mặt hàng “thùng nhựa cách nhiệt” tạo tài sản cố định thuộc Dự án Nhà máy chế biến thủy sản An Phước (tại Kết luận thanh tra số 3286/KL-TCHQ ngày 11/7/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan).

Công văn 5996/TCHQ-TXNK xác định trị giá tính thuế hàng xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 5996/TCHQ-TXNK xác định trị giá tính thuế hàng xuất khẩu
Trả lời công văn số 5778/VINACOMIN-KT ngày 10/11/2011 của Tập đoàn công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) về việc xác định trị giá tính thuế đối với hàng hóa xuất khẩu

Công văn 5967/TCHQ-TXNK giá tính thuế hàng xuất khẩu

Công văn 5967/TCHQ-TXNK giá tính thuế hàng xuất khẩu, 1631/HQLC-KTSTQ
Trả lời công văn số 1631/HQLC-KTSTQ ngày 16/11/2011 của Cục Hải quan Lào Cai về việc xác định trị giá tính thuế đối với hàng xuất khẩu.

Công văn 4152/TCT-CS về thuế đối với chênh lệch cước vận tải quốc tế

Công văn 4152/TCT-CS về việc thuế đối với chênh lệch cước vận tải quốc tế
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 10863 ngày 5/5/2011 của Cục thuế thành phố Hà Nội về việc lập hóa đơn đối với chênh lệch giá cước vận tải quốc tế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Page 4/5Prev12345Next

Design Web GGO