Thuế xuất nhập khẩu

Công văn 5183/TCHQ-TXNK về việc miễn thuế hàng nhập khẩu

Công văn 5183/TCHQ-TXNK về việc miễn thuế hàng nhập khẩu
Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2128.2011/JICA-EQE ngày 12/10/2011 của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA Vietnam office) về việc miễn thuế 01 kiện hàng gửi từ Nhật đến Việt Nam cho ông UCHIYAMA Naoji là chuyên gia làm việc tại dự án phát triển nông nghiệp vùng Tây Bắc của JICA.

CV 5226/TCHQ-TXNK về giá tính thuế mặt hàng nhập khẩu có yếu tố giảm giá

Công văn 5226/TCHQ-TXNK về giá tính thuế mặt hàng nhập khẩu có yếu tố giảm giá
Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2695/HQHCM-TXNK ngày 28/9/2011 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh báo cáo vướng mắc trong việc xem xét khoản giảm giá hàng nhập khẩu đối với mặt hàng ô tô nhập khẩu tại hợp đồng số 20/TN-EC/2011 ngày 20/4/2011 của Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại XNK Tây Nam.

Thông tư 145/2011/TT-BTC về mức thuế suất thuế xuất khẩu một số mặt hàng

Thông tư 145/2011/TT-BTC về mức thuế suất thuế xuất khẩu một số mặt hàng
Căn cứ Nghị quyết số 710/2008/NQ-UBTVQH12 ngày 22/11/2008 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/9/2007 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu...

Công văn Số: 4517/TCHQ-TXNK về việc Đối tượng không được xuất cảnh

Công văn Số 4517/TCHQ-TXNK về việc Đối tượng không được xuất cảnh

Công văn Số 4517/TCHQ-TXNK về việc Đối tượng không được xuất cảnh. Trả lời công văn số 1359/HQĐNa-CBL ngày 23/8/2011 của Cục Hải quan Đồng Nai về vướng mắc thực hiện Thông tư số 21/2011-BCA ngày 25/4/2011 của Bộ Công an.

Công văn 4489/TCHQ-TXNK về việc Hướng dẫn thực hiện xác định TGTT hàng nhập khẩu

Công văn Số 4489/TCHQ-TXNK V/v: Hướng dẫn thực hiện xác định TGTT hàng nhập khẩu
Công văn Số: 4489/TCHQ-TXNK V/v: Hướng dẫn thực hiện xác định TGTT hàng nhập khẩu

Quyết định 1721/QĐ-TCHQ về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn về phân loạt hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Quyết định 1721/QĐ-TCHQ về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn về phân loạt hàng hóa
Quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của hội đồng tư vấn về phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Công văn 3426-TCHQ về việc vướng mắc miễn thuế đối với hàng hóa là linh kiện, phụ tùng của dự án khuyến khích đầu tư

Công văn 3426-TCHQ về việc miễn thuế đối với hàng hóa là linh kiện, phụ tùng của dự án khuyến khích đầu tư
Trả lời công văn số 1010/HQLS-NV ngày 16/6/2011 của Cục Hải quan Lạng Sơn về việc đề nghị giải quyết vướng mắc miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa là linh kiện, phụ tùng của dự án khuyến khích đầu tư
Page 5/5Prev2345

Design Web GGO