Tính Chiều Cao Hình Bình Hành: Cách Thú Vị và Đơn Giản

Tính Chiều Cao Hình Bình Hành
Video tính chiều cao hình bình hành

Chào các bạn! Hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá cách tính chiều cao của hình bình hành một cách đơn giản và thú vị nhé. Đây là một trong những kiến thức cơ bản mà chúng ta cần biết khi học về hình học. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về cách tính chu vi và diện tích của hình bình hành, hãy theo dõi những bài viết khác trên trang web của chúng tôi.

Công thức tính chiều cao hình bình hành

1. Hình bình hành có bao nhiêu đường cao?

 • Đường cao của hình bình hành là đoạn thẳng được kéo xuống từ một đỉnh sao cho vuông góc với một cạnh của hình (không đi qua đỉnh đó).
 • Mỗi đỉnh của hình bình hành sẽ có hai đường cao.
 • Ví dụ: Trong hình bình hành ABCD, chúng ta có:
 • Đường cao AH kéo từ đỉnh A xuống cạnh DC.
 • Đường cao AK kéo từ đỉnh A xuống cạnh BC.
 • Đường cao CI kéo từ đỉnh C xuống cạnh AB.
 • Đường cao CE kéo từ đỉnh C xuống cạnh AD.
 • Tương tự cho các đỉnh B và D của hình bình hành.

2. Các cách tính chiều cao hình bình hành

Dạng 1: Tính chiều cao khi biết diện tích và cạnh đáy

 • Áp dụng công thức: h = S / a, trong đó:
  • h là chiều cao
  • S là diện tích
  • a là cạnh đáy tương ứng với đường cao
 • Ví dụ: Để tính chiều cao h của hình bình hành khi biết diện tích là 56,8 cm2 và độ dài cạnh đáy là 11,2 cm, chúng ta chỉ cần lấy diện tích chia cho độ dài cạnh đáy.
  Hướng dẫn: h = 56,8 / 11,2 = 5,09 cm.
Xem thêm  Thắp sáng niềm vui với Nụ Cười

Dạng 2: Tính chiều cao theo tổng tỉ, hiệu tỉ

 • Ví dụ 1: Giả sử tổng độ dài cạnh đáy và chiều cao của hình bình hành là 150 cm, và chiều cao bằng 1/2 cạnh đáy. Hãy tính chiều cao và độ dài cạnh đáy.
  Hướng dẫn:
 • Sơ đồ của chúng ta sẽ có:
  • Chiều cao: /-/
  • Cạnh đáy: /-/-/
 • Tổng số phần bằng nhau là: 1 + 2 = 3
 • Chiều cao của hình bình hành là: (150 / 3) x 1 = 50 cm
 • Độ dài cạnh đáy của hình bình hành là: 150 – 50 = 100 cm
 • Đáp số: Chiều cao là 50 cm; cạnh đáy là 100 cm.
 • Ví dụ 2: Cho biết chiều cao của hình bình hành nhỏ hơn cạnh đáy 12 m và bằng 2/3 độ dài đáy. Hãy tính chiều cao và cạnh đáy của hình bình hành đó.
  Hướng dẫn:
 • Sơ đồ của chúng ta sẽ có:
  • Chiều cao: |─|─|
  • Cạnh đáy: |─|─|─|
 • Hiệu số phần bằng nhau: 3 – 2 = 1
 • Chiều cao của hình bình hành là: 12 : 1 x 2 = 24 m
 • Cạnh đáy của hình bình hành là: 24 + 12 = 36 m
 • Đáp số: Chiều cao là 24 m; cạnh đáy là 36 m.

3. Kiến thức mở rộng có thể bạn đã biết?

 1. Cách làm bài toán tổng – tỉ ở bậc Tiểu học:
 • Tìm tổng của hai số.
 • Tìm tỉ số phần.
 • Vẽ sơ đồ.
 • Tìm tổng số phần bằng nhau.
 • Tìm số bé và số lớn:
  • Số bé = (Tổng / Số phần bằng nhau) x Số phần của số bé
  • Số lớn = Tổng – Số bé
   => Nếu bạn đã biết tổng và tỉ của hai số, bạn có thể bỏ qua hai bước đầu và thực hiện vẽ sơ đồ và các bước còn lại.
 1. Cách làm bài toán hiệu – tỉ ở bậc Tiểu học:
 • Tìm hiệu của hai số (khi ẩn hiệu).
 • Tìm tỉ số (khi ẩn tỉ số).
 • Vẽ sơ đồ.
 • Tìm hiệu số phần bằng nhau.
 • Tìm số bé và số lớn theo công thức:
  • Số bé = Hiệu / Hiệu số phần bằng nhau x Số phần của số bé
  • Số lớn = Số bé + Hiệu.
Xem thêm  PCS là gì? Tìm hiểu về thuật ngữ PCS

Bài viết này đã giúp các bạn học sinh củng cố và ôn lại kiến thức về cách tính chiều cao của hình bình hành. Bạn đã biết cách tính chu vi và diện tích của hình bình hành, điều này sẽ giúp bạn áp dụng vào việc giải các bài toán liên quan. Hãy chia sẻ với chúng tôi những cách tính khác mà bạn biết để việc học Toán trở nên thú vị hơn nhé!

Đọc thêm tại: Centaf

Mục nhập này đã được đăng trong Blog. Đánh dấu trang permalink.