Tư vấn quản lý điều hành


Quy trình tư vấn, đào tạo quản lý điều hành

Với ước vọng đồng hành và hỗ trợ các Doanh nghiệp Việt trên bước đường hội nhập và phát triển, Censtaf Group xin giới thiệu quy trình cung cấp dịch vụ tư vấn cho các doanh nghiệp như sau:

Bước 1
: Khách hàng phải cung cấp cho chúng tôi một số thông tin cơ bản sau:
  • Yêu cầu tư vấn của Doanh nghiệp

  • Thời gian dự kiến tiến hành tư vấn

  • Thông tin liên lạc khi cần thiết

Bước 2:  Các chuyên gia của chúng tôi sẽ trực tiếp liên lạc với khách hàng để trao đổi cụ thể hơn về yêu cầu tư vấn của khách hàng. Sau đó sẽ xây dựng trình tự các bước tiến hành tư vấn cho khách hàng.

Bước 3: Sau khi đã thống nhất được trình tự tư vấn, các chuyên gia của chúng tôi sẽ tiến hành  ký kết hợp đồng tư vấn quý khách hàng.

Bước 4: Sau khi tư vấn các chuyên gia của chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ tư vấn cho khách hàng miễn phí trong vòng 1 năm.

Bài viết liên quan

Design Web GGO