Văn bản pháp luật

Công văn 1954/TCT-TNCN cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với lương NET

Công văn 1954/TCT-TNCN cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với lương NET
Trả lời công văn số 20120410 ngày 10/4/2012 của Công ty TNHH Kefico Việt Nam về Cách tính thuế TNCN đối với lương NET;

Công văn 1959/TCT-CS trả lời chính sách thuế

Công văn 1959/TCT-CS trả lời chính sách thuế
Trả lời công văn số 284/CT-TTHT ngày 04/02/2012 của Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị giải đáp vướng mắc về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với trường hợp của Công ty Scavi Huế.

Công văn 1937/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng

Công văn 1937/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3435/CT-KTT5 ngày 09/03/2012 của Cục thuế thành phố Hà Nội đề nghị hướng dẫn về việc xử lý thuế đối với hóa đơn của đơn vị thuộc Bộ Công an - Bộ Quốc phòng.

Công văn 1938/TCT-CS xử phạt vi phạm hành chính thuế

Công văn 1938/TCT-CS xử phạt vi phạm hành chính thuế
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 483/CT-KK&KTT ngày 2/3/2012 của Cục Thuế Đà Nẵng về việc xử lý các trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế.

Công văn 1940/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp và giá trị gia tăng

Công văn 1940/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp và giá trị gia tăng
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 199/CV-SG.2011 ngày 27/10/2011 của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Sài Gòn (gọi tắt là Công ty) về chính sách thuế đối với việc chuyển nhượng vườn cây cao su trên đất tại Trường bắn Quốc gia khu vực 3. Về vấn đề này, sau khi có báo cáo của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh (công văn số 29/CT-TTHT ngày 3/1/2012), báo cáo của Chi cục Thuế Quận 3 (công văn số 2835/CV-CCT ngày 12/12/2011),

Công văn 1740/TCT-CS về miễn tiền thuê đất đối với tổ chức khoa học công nghệ công lập

Công văn 1740/TCT-CS về miễn tiền thuê đất đối với tổ chức khoa học công nghệ công lập
Trả lời công văn số 01/VCN ngày 06/01/2012 của Viện Công nghệ thuộc Tổng công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam - Bộ Công thương về việc xin miễn tiền thuê đất.

Công văn 1718/TCT-CS trả lời chính sách thuế

Công văn 1718/TCT-CS trả lời chính sách thuế
Trả lời công văn số 3525/CT-KKT ngày 20/12/2011 của Cục thuế thành phố Đà Nẵng đề nghị giải đáp vướng mắc về chính sách thuế trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư số 03/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009 của Bộ Tài chính.

Công văn 1708/TCT-CS về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài

Công văn 1708/TCT-CS về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 597/CT-KT2 ngày 24/2/2012 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai về chính sách thuế TNDN đối với Nhà thầu nước ngoài.

Công văn 1685/TCT-CS về chi phí điện thoại trả cho nhân viên

Công văn 1685/TCT-CS về chi phí điện thoại trả cho nhân viên
Trả lời công văn không số đề ngày 23/12/2011 của Công ty TNHH Dynea Việt Nam (Công ty Dynea) về việc hỏi về chi phí điện thoại di động trả cho nhân viên.

Công văn 1696/TCT-CS ưu đãi tiền thuê đất đối với doanh nghiệp cổ phần hóa

Công văn 1696/TCT-CS ưu đãi tiền thuê đất đối với doanh nghiệp cổ phần hóa
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 801/CT-THNVDT ngày 23/12/2011 của Cục thuế tỉnh Vĩnh Long về việc ưu đãi tiền thuê đất đối với doanh nghiệp cổ phần hóa.

Design Web GGO