Văn bản pháp luật

Công văn 1697/TCT-CS thi hành Quyết định 2093/QĐ-TTg về giảm tiền thuê đất năm 2011 và năm 2012

Công văn 1697/TCT-CS thi hành Quyết định 2093/QĐ-TTg về giảm tiền thuê đất năm 2011, 2012
Trả lời Công văn số 114/CT-QLTTĐ ngày 9/2/2012 của Cục thuế thành phố Hải Phòng về hướng dẫn Quyết định số 2093/QĐ-TTg ngày 23/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ. 

Công văn 1698/TCT-CS trả lời chính sách thuế

Công văn 1698/TCT-CS trả lời chính sách thuế
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3051 CT/KK ngày 21/12/2011 của Cục thuế tỉnh Bắc Giang và hồ sơ có liên quan bổ sung ngày 29/2/2012 của Công ty TNHH đầu tư và thương mại 379 đề nghị hướng dẫn thực hiện chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) trong việc bù trừ giữa lãi của hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất với lỗ hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng đối với trường hợp của Công ty TNHH đầu tư và thương mại 379.

Công văn 1690/TCT-CS về khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào của tài sản cố định thuê tài chính

Công văn 1690/TCT-CS về khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào của tài sản cố định thuê tài chính
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 01/TGTGT-01/2012 ngày 05/01/2012 của Công ty TNHH Túi xách SIMONE Việt Nam TG nêu vướng mắc về khấu trừ thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định thuê tài chính.

Công văn 1692/TCT-CS hướng dẫn kê khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Công văn 1692/TCT-CS hướng dẫn kê khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
Cục thuế tỉnh Ninh Thuận có Công văn số 549/CT-THNVDT ngày 16/03/2012 về hướng dẫn kê khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Công văn 1687/TCT-CS về khấu trừ thuế giá trị gia tăng

Công văn 1687/TCT-CS về khấu trừ thuế giá trị gia tăng
Trả lời công văn số 254/CT-TTHT ngày 15/02/2012 của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận nêu vướng mắc về khấu trừ thuế GTGT đầu vào của cơ sở sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng đánh bắt thủy, hải sản. 

Công văn 1649/TCT-CS về chính sách thuế

Công văn 1649/TCT-CS về chính sách thuế
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 30663/CT-HTr ngày 7/12/2011 của Cục thuế thành phố Hà Nội đề nghị giải quyết vướng mắc về chính sách thuế GTGT.

Công văn 1663/TCT-CS về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài

Công văn 1663/TCT-CS về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 155/CT-TTHT ngày 10/2/2012 của Cục Thuế tỉnh Long An về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài.

Công văn 1667/TCT-CS khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng

Công văn 1667/TCT-CS khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 6059/CT-KT3 ngày 22/11/2011 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh về điều kiện chứng từ thanh toán qua ngân hàng để được khấu trừ thuế GTGT.

Thông tư 83/2012/TT-BTC hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm, gia hạn khoản thu ngân sách nhà nước theo Nghị quyết 13/NQ-CP về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường

Thông tư 83/2012/TT-BTC hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm, gia hạn khoản thu ngân sách nhà nước theo Nghị quyết 13/NQ-CP về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường
Thông tư 83/2012/TT-BTC hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm, gia hạn khoản thu ngân sách nhà nước theo Nghị quyết 13/NQ-CP về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường do Bộ Tài chính ban hành

Công văn 1629/TCT-KK về khai thuế giá trị gia tăng được gia hạn theo Nghị quyết 13/NQ-CP

Công văn 1629/TCT-KK về khai thuế giá trị gia tăng được gia hạn theo Nghị quyết 13/NQ-CP
Thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, Bộ Tài chính đã có công văn số 6326/BTC-TCT ngày 11/5/2012 về việc tạm thời chưa thu số thuế GTGT phải nộp của tháng 4, 5, 6/2012.

Design Web GGO