Văn bản pháp luật

Công văn 6326/BTC-TCT tạm thời chưa thu số thuế giá trị gia tăng phải nộp của tháng 4, 5, 6/2012

Công văn 6326/BTC-TCT tạm thời chưa thu số thuế giá trị gia tăng phải nộp của tháng 4, 5, 6/2012

Thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, Bộ Tài chính sẽ ban hành Thông tư hướng dẫn cụ thể Nghị quyết trên của Chính phủ.

Công văn 1379/TCHQ-TXNK về xử phạt hành chính và phạt nộp chậm thuế

Công văn 1379/TCHQ-TXNK về xử phạt hành chính và phạt nộp chậm thuế
Trả lời Công văn số 23/VNS-XNK ngày 9/02/2012 của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP về khoản tiền phạt vi phạm hành chính và phạt chậm nộp thuế cho phần thuế của chi phí bốc dỡ mà doanh nghiệp chưa cộng vào khi khai báo hải quan đối với các lô hàng nhập khẩu từ năm 2007 đến 2010,

Công văn 1381/TCHQ-TXNK áp dụng mức thuế mặt hàng nhập khẩu

Công văn 1381/TCHQ-TXNK áp dụng mức thuế mặt hàng nhập khẩu

Trả lời công văn số 682/HQHP-TXNK ngày 14/2/2012 của Cục Hải quan TP.Hải Phòng báo cáo vướng mắc về việc áp dụng mức thuế nhập khẩu của mặt hàng theo khai báo là thép góc, thép hình hợp kim Bo (nguyên tố duy nhất để xác định thép hợp kim là nguyên tố Bo có hàm lượng từ 0,0008% trở lên), được cán nóng, chưa tráng phủ mạ, mới 100%.

Công văn 990/TCT-CS về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài

Công văn 990/TCT-CS về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 149/CT-KTr2 ngày 18/1/2012 của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận đề nghị hướng dẫn về việc tỷ lệ % thuê TNDN tính trên doanh thu tính thuế đối với chi phí quản lý nhà thầu nước ngoài của Công ty TNHH Tập đoàn Điện khí Thượng Hải.

Công văn 998/TCT-CS về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi không lập hóa đơn theo đúng quy định

Công văn 998/TCT-CS về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi không lập hóa đơn theo đúng quy định
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 28108/CT-TTr4 ngày 03/11/2011 của Cục thuế thành phố Hà Nội đề nghị hướng dẫn về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi không lập hóa đơn theo đúng quy định.

Công văn 997/TCT-CS về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động khuyến mại

Công văn 997/TCT-CS về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động khuyến mại
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 10631/CT-TTr ngày 8/12/2011 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh và công văn số 0612/2011 ngày 6/12/2011 của Công ty Pepsico Việt Nam đề nghị giải quyết vướng mắc về chính sách thuế GTGT đối với hoạt động khuyến mại. 

Công văn 985/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng đối với quảng cáo, khuyến mại

Công văn 985/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng đối với quảng cáo, khuyến mại
Ngày 30/11/2011, Tổng cục Thuế nhận được công văn số 19720/CT-HTr ngày 2/8/2011 của Cục thuế thành phố Hà Nội đề nghị giải quyết vướng mắc về chính sách thuế GTGT. 

Công văn 1006/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

Công văn 1006/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
Trả lời công văn số 01/12/KTTV-CCF ngày 10/1/2012 của Công ty TNHH SXKĐ CHIN CHEN FUH đề nghị giải đáp vướng mắc về chính sách thuế TNDN. 

Công văn 970/TCT-KK về kê khai thuế đối với chi nhánh

Công văn 970/TCT-KK về kê khai thuế đối với chi nhánh
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 34/CVKN/2011 ngày 5/11/2011 và công văn số 34A/CVKN/2011 ngày 21/1/2012 của Công ty TNHH XNK Thủy sản Kim Ngư và công văn số 58/CV-CCT của Chi cục Thuế quận Thốt Nốt về báo cáo tình hình hoạt động kê khai, nộp thuế của Chi nhánh Công ty TNHH XNK Thủy sản Kim Ngư đề nghị hướng dẫn về việc kê khai thuế đối với chi nhánh.

Công văn 980/TCT-CS về khoản hoa hồng trả cho các đại lý bán hàng đúng giá

Công văn 980/TCT-CS về khoản hoa hồng trả cho các đại lý bán hàng đúng giá
Ngày 16/11/2011, Tổng cục Thuế nhận được công văn số 09/FIN/CV11 đề ngày 2/11/2011 của Công ty TNHH Amway Việt Nam (Công ty) về khoản hoa hồng trả cho các đại lý bán hàng đúng giá.

Design Web GGO