Văn bản pháp luật

Công văn số: 16594/BTC-TCT V/v: Chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Công văn số: 16594/BTC-TCT V/v
Công văn số: 16594/BTC-TCT V/v: Chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Trả lời Công văn số 2723/UBND-KTTH ngày 30/06/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về đề nghị tiếp tục giảm 50% thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho các hộ dân trong năm 2014 khi thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính theo Nghị quyết 123/NQ-CP, Bộ Tài chính có ý kiến như sau

Công văn Số: 15510/BTC-TCT V/v thuế GTGT hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải

Công văn  Số: 15510/BTC-TCT V/v thuế GTGT hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải
Công văn  Số: 15510/BTC-TCT V/v thuế GTGT hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải. Bộ Tài chính nhận được vướng mắc của một số Cục Thuế liên quan đến chính sách thuế GTGT đối với hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau

Số: 5036/TCT-KK V/v hoàn thuế GTGT cho khách xuất cảnh

Công văn Số: 5036/TCT-KK V/v hoàn thuế GTGT cho khách xuất cảnh

Công văn Số: 5036/TCT-KK V/v hoàn thuế GTGT cho khách xuất cảnh. Nhằm giải quyết một số nội dung vướng mắc tại Công văn số 3689/TCT-KK ngày 29/8/2014 của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) kiêm tờ khai hoàn thuế cho khách xuất cảnh, tiếp theo, Tổng cục Thuế có hướng dẫn như sau

 

Công văn số: 5005/TCT-CS V/v chính sách thuế

Công văn số: 5005/TCT-CS V/v chính sách thuế

 Trả lời công văn số 3686/CT-HCQTTVAC ngày 06/10/2014 của Cục Thuế tỉnh Phú Thọ vướng mắc khi thực hiện Thông tư số 39/2014/TT-BTC, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Công văn số: 5455/TCT-CS V/v chính sách thuế

Công văn số: 5455/TCT-CS V/v chính sách thuế

Phúc đáp công văn số 3129/ĐS-TCKT ngày 17/9/2014 và công văn số 2182/ĐS-TCKT ngày 24/7/2014 của Tổng công ty đường sắt Việt Nam (sau đây gọi là Tổng công ty) kiến nghị về việc nộp thuế TNDN tập trung tại Tổng công ty và thuế GTGT tại địa phương, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau

 

Công văn 7346/TCHQ-TXNK xử lý thuế giá trị gia tăng

 Công văn 7346/TCHQ-TXNK xử lý thuế giá trị gia tăng
Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1067/VP-TM ngày 25/02/2011 của UBND thành phố Hồ Chí Minh do Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh chuyển đến theo công văn số 531/HQHCM-TXNK ngày 04/3/2011 về việc miễn thuế giá trị gia tăng hàng hóa nhập khẩu phục vụ an ninh bằng ngân sách địa phương.

Công văn 10212/CT-TTHT về thuế thu nhập cá nhân

Công văn 10212/CT-TTHT về thuế thu nhập cá nhân
Trả lời văn bản số 011-MZHHCM-2012 ngày 06/12/2012 của Chi nhánh về thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

Công văn 10211/CT-TTHT về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Công văn 10211/CT-TTHT về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
Trả lời văn thư số 001/12/12CV ngày 12/12/2012 của Công ty về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).

Công văn 4665/TCT-CS trả lời chính sách thuế

 Công văn 4665/TCT-CS trả lời chính sách thuế
Trả lời công văn số 4420/CT-TTr ngày 18/9/2012 của Cục thuế tỉnh Tây Ninh về việc xác định số lao động để làm căn cứ xác định ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với trường hợp của Công ty cổ phần xây dựng và phát triển đô thị Tây Ninh.

Công văn 4663/TCT-DNL về kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường

Công văn 4663/TCT-DNL về kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1802/PLX-TCKT ngày 20/11/2012 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam về kê khai nộp thuế bảo vệ môi trường (BVMT).
Page 3/43Prev123456Next

Design Web GGO