Văn bản pháp luật

Công văn 4594/TCT-DNL tính thuế, gia hạn và phạt chậm nộp tiền thuế đối với dự án của Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển

Công văn 4594/TCT-DNL tính thuế, gia hạn và phạt chậm nộp tiền thuế đối với dự án của Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 164/CV-TCHC ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận về việc kiến nghị Tổng cục Thuế xem xét, cho giản tiến độ nộp tiền thuế đất phát sinh vượt của năm 2011 sang nộp của năm 2012 và năm 2013, mỗi năm nộp 50%.

Công văn 4586/TCT-CS giải đáp chính sách thuế

Công văn 4586/TCT-CS giải đáp chính sách thuế
Trả lời công văn số 1560/CT-QLTĐ ngày 13/8/2012 của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận về việc xác định giá thóc tính thuế nhà đất.

Công văn 4569/TCT-CS xử lý thuế giá trị gia tăng của tài sản cố định, hàng hóa đã khấu trừ khi giải thể doanh nghiệp

Công văn 4569/TCT-CS xử lý thuế giá trị gia tăng của tài sản cố định, hàng hóa đã khấu trừ khi giải thể doanh nghiệp
Tổng cục Thuế được công văn số 910/CT-TTHT ngày 20/8/2012 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp vướng mắc về thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ của tài sản cố định, hàng hóa của doanh nghiệp giải thể.

Công văn 4552/TCT-KK về hoàn thuế giá trị gia tăng

Công văn 4552/TCT-KK về hoàn thuế giá trị gia tăng
Trả lời công văn số 987/CT-THNVDT ngày 05/11/ của Cục thuế tỉnh Kiên Giang về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Công văn 4536/TCT-KK về khấu trừ, nộp thuế giá trị gia tăng

Công văn 4536/TCT-KK về khấu trừ, nộp thuế giá trị gia tăng
Trả lời công văn số 611/CT-TTHT ngày 15/10/2012 của Cục Thuế tỉnh Bến Tre về việc khấu trừ, nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Công văn 4534/TCT-TNCN về miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn năm 2009

Công văn 4534/TCT-TNCN về miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn năm 2009
Trả lời công văn số 2942/CT-TNCN ngày 17/10/2012 của Cục thuế Hưng Yên về vướng mắc liên quan đến việc kê khai đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn được miễn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2009,

Công văn 4467/TCT-CS về lập hóa đơn giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh siêu thị bán lẻ

Công văn 4467/TCT-CS về lập hóa đơn giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh siêu thị bán lẻ
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1458/XNK-PTC ngày 16/10/2012 của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel (sau đây gọi tắt là Công ty) nêu vướng mắc về việc lập hóa đơn GTGT đối với hoạt động kinh doanh siêu thị bán lẻ.

Công văn 17164/BTC-TCT về thuế giá trị gia tăng đối với khoản lãi cho vay của tổ chức, cá nhân không phải là tổ chức tín dụng

Công văn 17164/BTC-TCT về thuế giá trị gia tăng đối với khoản lãi cho vay của tổ chức, cá nhân không phải là tổ chức tín dụng
Bộ Tài chính nhận được công văn của một số Cục thuế, doanh nghiệp đề nghị hướng dẫn chính sách thuế GTGT đối với khoản thu từ lãi tiền cho vay của tổ chức, cá nhân không phải là tổ chức tín dụng. Về vấn đề này, sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1551/TTg-KTTH ngày 26/9/2012 về thuế giá trị gia tăng đối với cho vay vốn của tổ chức, cá nhân không phải là tổ chức tín dụng. 

Công văn 4391/TCT-CS về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

Công văn 4391/TCT-CS về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp
Trả li công văn số 1926/CT-TTHT ngày 27/9/2012 của Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang về thuế suất thuế TNDN đối với quặng Phen-sờ-phát (fenspat). 

Công văn 4390/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động cho thuê văn phòng

Công văn 4390/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động cho thuê văn phòng
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 210/2012/CV-QT ngày 15/10/2012 của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Quang Trung vướng mắc về chính sách thuế TNDN đối với hoạt động cho thuê văn phòng.
Page 5/43Prev2345678Next

Design Web GGO