Văn bản pháp luật

Công văn 4389/TCT-CS giải đáp vướng mắc về lệ phí trước bạ

Công văn 4389/TCT-CS giải đáp vướng mắc về lệ phí trước bạ
Tổng cc thuế nhận được công văn số 3041/CT-THDT ngày 6/11/2012 của Cục Thuế tỉnh Phú Thọ về việc đề nghị hướng dẫn xác định đối tượng không phải nộp lệ phí trước bạ.

Công văn 4387/TCT-CS vướng mắc việc giảm tiền thuê đất trong năm 2011 và năm 2012 đối với tổ chức kinh tế

Công văn 4387/TCT-CS vướng mắc việc giảm tiền thuê đất trong năm 2011 và năm 2012 đối với tổ chức kinh tế
Trả lời Công văn số 2754/CT-QLĐ ngày 28/09/2012 của Cục thuế tỉnh Hưng Yên về vướng mắc triển khai thực hiện Quyết định số 2093/QĐ-TTg.

Công văn 4379/TCT-CS xin tiếp tục miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho Hợp tác xã thủy sản

Công văn 4379/TCT-CS xin tiếp tục miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho Hợp tác xã thủy sản
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 57/LMHTX ngày 20/6/2012 của Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Khánh Hòa về việc xin tiếp tục miễn thuế TNDN cho các HTX thủy sản.

Công văn 9578/CT-TTHT về hoá đơn, chứng từ

Công văn 9578/CT-TTHT về hoá đơn, chứng từ
Trả lời văn bản số 177-12/CV-DTS-PTCKT ngày 27/11/2012 của Công ty về hoá đơn, chứng từ;

Công văn 6667/TCHQ-TXNK xử lý nợ thuế

Công văn 6667/TCHQ-TXNK xử lý nợ thuế
Trả lời công văn số 96/Cv-TS ngày 08/11/2012 của Văn phòng đại diện Công ty TNHH một thành viên Tổng công ty Thái Sơn về việc giải tỏa cưỡng chế hàng hóa nhập khẩu;

Công văn 4211/TCT-CS giải quyết khiếu nại của Doanh nghiệp tư nhân Quỳnh Hương

Công văn 4211/TCT-CS giải quyết khiếu nại của Doanh nghiệp tư nhân Quỳnh Hương
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 06/CV-DNQH ngày 12/11/2012 của Doanh nghiệp tư nhân Quỳnh Hương về việc giải quyết ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, về vấn đề này, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính. 

Công văn 4202/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

Công văn 4202/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4751/CT.TTr2 ngày 4/9/2012 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai đề nghị hướng dẫn vướng mắc về chính sách ưu đãi thuế TNDN. Về vấn đề này, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, tiếp theo công văn số 2142/TCT-CS ngày 19/6/2012. 

Công văn 4200/TCT-CS về chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản

Công văn 4200/TCT-CS về chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 7306/CT-TTr2 ngày 5/7/2012 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị hướng dẫn vướng mắc về chính sách thuế đối với trường hợp của DNTN Sơn Thịnh. 

Công văn 6663/TCHQ-TVQT thông báo phát hành tờ khai mới

Công văn 6663/TCHQ-TVQT thông báo phát hành tờ khai mới
Căn cứ Thông tư số 51/2012/TT-BTC ngày 30/3/2012 của Bộ Tài chính, Thông tư số 186/2012/TT-BTC ngày 2/11/2012 của Bộ Tài chính và Thông tư số 183/2012/TT-BTC ngày 25/10/2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành các mẫu tờ khai nghiệp vụ mới, Tổng cục Hải quan thông báo phát hành các mẫu tờ khai thực hiện theo hướng dẫn tại thông tư nêu trên

Công văn 11422/BCT-CNNg về nhập khẩu thép làm nguyên liệu sản xuất lò xo

Công văn 11422/BCT-CNNg về nhập khẩu thép làm nguyên liệu sản xuất lò xo
Trả lời công văn số 10-2012, ngày 25 tháng 10 năm 2012 của Quý Công ty về việc nhập khẩu thép không hợp kim để sản xuất lò xo từ Đài Loan (mã số HS 7217.10.39). 
Page 6/43Prev3456789Next

Design Web GGO