Văn bản pháp luật

Công văn 6586/TCHQ-TXNK về quản lý hàng nhập khẩu tạo tài sản cố định của dự án ưu đãi đầu tư

Công văn 6586/TCHQ-TXNK về quản lý hàng nhập khẩu tạo tài sản cố định của dự án ưu đãi đầu tư
Trả lời công văn số 5049/HQHP-TXNK ngày 07/08/2012 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng về vướng mắc quyết toán danh mục hàng nhập khẩu tạo tài sản cố định của dự án đầu tư đã được miễn thuế. 

Công văn 1446/TXNK-PL về phân loại hàng hóa

Công văn 1446/TXNK-PL về phân loại hàng hóa
Cục Thuế Xuất nhập khẩu (Tổng cục Hải quan) nhận được công văn số 26/CV-BANDO ngày 16/11/2012 của Công ty TNHH sản xuất Bando đề nghị phân loại mã HS cho hàng nhập khẩu

Công văn 6573/TCHQ-TXNK xác định phí bản quyền

Công văn 6573/TCHQ-TXNK xác định phí bản quyền
Tổng cục Hải quan nhận được công văn số KNTCHQ-12-11/2012 ngày 12/11/2012 của Công ty TNHH L’Oreal Việt Nam về việc phí bản quyền liên quan quyền sử dụng nhãn hiệu thương mại L’oreal/Garnier ở Việt Nam. 

Công văn 4163/TCT-CS về chính sách thuế

 Hướng dẫn về nghĩa vụ thuế đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam CV 4163/TCT-CS

Tổng cục Thuế nhận được công văn số STX-LO 12136 ngày 15/08/2012 của Công ty TNHH STX OSV Vũng Tàu về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài. 

Công văn 4162/TCT-CS về chính sách thuế

CV 4162/TCT-CS về chính sách thuế Cty TNHH Adidas Việt Nam

Tổng cục Thuế nhận công văn số 7247/CT-TTr1-N4 ngày 24/9/2012 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về chính sách thuế đối với Công ty TNHH Adidas Việt Nam.

Công văn 4156/TCT-CS về gia hạn nộp thuế

Công văn 4156/TCT-CS về gia hạn nộp thuế
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 484/CT-QLN ngày 08/06/2012 của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang về việc gia hạn nộp thuế đối với các nhà thầu thực hiện Dự án đường hành lang ven biển phía Nam theo quy định tại điểm 1.d Điều 27 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính. 

Công văn 4155/TCT-CS về chính sách thuế đối với lãi vay

Công văn 4155/TCT-CS về chính sách thuế đối với lãi vay
Trả lời công văn số 2345/CT-TTHT ngày 8/8/2012 của Cục Thuế TP Đà Nẵng về chính sách thuế đối với lãi vay của chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 

Công văn 4154/TCT-CS giải đáp vướng mắc về lệ phí trước bạ

Công văn 4154/TCT-CS giải đáp vướng mắc về lệ phí trước bạ
Trả lời công văn số 5042/TGĐ-NHCT11 ngày 10/7/2012 của Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam về việc hướng dẫn đối tượng được miễn nộp lệ phí trước bạ. 

Công văn 4152/TCT-KK hướng dẫn vướng mắc về kê khai, nộp thuế nhà thầu

Công văn 4152/TCT-KK hướng dẫn vướng mắc về kê khai, nộp thuế nhà thầu
Trả lời công văn số 762/CT-KTT đề ngày 17/08/2012 của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang đề nghị hướng dẫn vướng mắc về kê khai, nộp thuế nhà thầu. 

Công văn 4151/TCT-KK khôi phục mã số thuế

Công văn 4151/TCT-KK khôi phục mã số thuế
Trả lời công văn số 1243/CT-KT&KTT đề ngày 15/08/2012 của Cục thuế tỉnh Long An đề nghị khôi phục lại mã số thuế do việc giải tỏa thông báo cơ sở kinh doanh bỏ địa chỉ kinh doanh.

Design Web GGO